Tvarumo veiksniai, į kuriuos atsižvelgiame investuodami, yra aplinkos, socialiniai ir darbuotojų klausimai, pagarba žmogaus teisėms, kovos su kyšininkavimu ir korupcija klausimai. 

Vertindami tvarumo veiksnius savo investicijų portfeliuose, investicijas klasifikuojame kaip tiesiogines investicijas ir investicijas į kolektyvinio investavimo subjektus.

Tiesioginių investicijų atveju į investicijas ir finansavimą neįtraukiame: 

Investuodami į kolektyvinio investavimo subjektus, investuojame tik į Jungtinių Tautų atsakingo investavimo principus pasirašiusių investicijų valdytojų išleistas finansines priemones. Investuodami į alternatyvaus investavimo fondus, minėtus principus taikome per investicijų išsamaus tikrinimo procesą.

Tikėtino tvarumo rizikos poveikio investicijų grąžai vertinimas  

Esame įsitikinę, kad aplinkos, socialinis ar valdysenos įvykis ar sąlyga gali turėti realų ar potencialų esminį neigiamą poveikį investicijų mūsų valdomuose fonduose vertei. 

Empiriniai ir akademiniai tyrimai parodė, kad tvarumo veiksnių buvimas turi poveikį finansinio turto rizikos ir grąžos savybėms, pvz.:

Apskritai tvarumo rizikos vertinimas investavimo procese yra kritiškai svarbus siekiant didelės ir tvarios ilgalaikės grąžos.

Pareiškimas dėl pagrindinio neigiamo poveikio tvarumui