Faktoringo sąlygos

Faktoringo sutarties terminas Iki 12 mėn.
Atidėto mokėjimo terminas Iki 120 kalendorinių dienų
Faktoringo avanso dydis Iki 90 proc. sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos
Atsiskaitymo valiuta Eurai arba JAV doleriai (valiuta, nurodyta sąskaitoje faktūroje)
Faktoringo procesas