Paskolos apyvartinėms lėšoms papildyti ar biologiniam turtui įsigyti su valstybės garantija (UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo Paskolų portfelio garantija)

Kodėl verta rinktis paskolą su garantija?

Pagrindinės sąlygos

Paskirtis: apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti
Suma ir gavėjai: nustatoma pagal kliento finansinę padėtį, tačiau ribojama ir negali būti didinama:

Finansavimo forma​: paskolos arba kredito linijos
Garantijos dydis: 80 proc. paskolos sumos
Laikotarpis: ne ilgesnis kaip 36 mėnesiai
Metų palūkanų dydis: ne didesnis kaip 5 proc. 
Sutarties mokestis: ne didesnis kaip 0,5 proc. paskolos sumos

Valstybės garantija teikiama vadovaujantis Paskolų portfelio garantijų teikimo dėl paskolų apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti įgyvendinimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

Žemės ūkio paskolos

Nepamirškite dokumentų

  • Užpildytos paraiškos
  • Dokumentų, liudijančių naudojimosi žeme teisę
  • Dvejų pastarųjų metų finansinių ataskaitų, kur būtų įtrauktos pelno ir nuostolių bei pinigų srautų ataskaitos
  • Pagrindinių jūsų verslo sutarčių, įskaitant ir produkcijos pardavimų sutartis
  • Jūsų ūkio „Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo sąrašas“. Dokumentą galite gauti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre arba prisijungę čia.
  • Jūsų ūkio „Žemės ūkio valdos duomenų peržiūra“. Dokumentą galite gauti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre arba prisijungę čia.
  • Tam tikrais atvejais galime paprašyti ir kitų dokumentų

Naudingos nuorodos

Kainynas
 Paraiška