Investicinė paskola ūkininkams

Investicinė paskola ūkininkams

Investicinė paskola ūkininkams

Didinkite savo ūkio pajėgumus, pasinaudodami investicijų finansavimu.

Kodėl verta rinktis Investicinę paskolą ūkininkams?    

 • Auginsite savo ūkį ūkininkams palankiomis sąlygomis
 • Lanksčios finansavimo sąlygos bei galimybė finansuoti keletą investicinio projekto etapų
 • Aiškiai nustatytos sąlygos terminui iki 25 metų

Sąlygos    

 • Terminas iki 25 metų žemės ūkio paskirties žemę įsigyjantiems ūkininkams
 • Mažiausia paskolos suma – 10 000 eurų 
 • Didžiausia suma – iki 80 proc. viso projekto išlaidų žemės įsigijimo atveju
 • Paskolos grąžinimas užtikrinamas nekilnojamojo turto arba žemės įkeitimu, garantijomis
 • Paskolos suma gali būti mažinama pagal konkretų grafiką (ketvirčio arba metinės įmokos)

Kaip gauti investicinę paskolą ūkininkui

Parenkite verslo planą. Pateikite plėtros tikslus, reikalingus išteklius ir numatomą projekto atsiperkamumą

Pateikite dokumentus. Užpildykite paraišką ir pateikite visus reikiamus dokumentus

Laukite atsakymo. Mes įvertinsime pateiktą paraišką ir pranešime, kiek tiksliai pinigų galime jums paskolinti

Pasirašykite sutartį. Sutarkime dėl paskolos sąlygų ir pasirašykime sutartį. Tikėtina, kad taip pat paprašysime jūsų įkeisti turtą ir jį apdrausti

Išmokėjimas. Lėšas pervesime į sąskaitą

Neužmirškite dokumentų

 • Užpildytos paraiškos
 • Dvejų pastarųjų metų finansinių ataskaitų: balanso, pelno ir nuostolių ataskaitos bei pinigų srautų ataskaitos
 • Dokumentų, kurie pagrįstų, kokiu pagrindu naudojatės žeme (nuosavybės pažymėjimo, nuomos sutarties ar pasėlių deklaracijos)
 • Tam tikrais atvejais gali prireikti papildomos informacijos ir (arba) kitų dokumentų

Vystykite klestintį ir sėkmingą ūkį