Akcijos „Dalyvauk mūsų el. apklausoje ir laimėk el. dovanų kortelę“ sąlygos

1. Paslaugų teikėjas ir akcijos organizatorius

1.1. Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, mokesčių mokėtojo kodas 9001192987, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva.

2. Akcijos laikotarpis

2.1. Dalyviai kviečiami prisijungti nuo 2020 m. liepos 30 d. 00:00 val. iki 2020 m. rugpjūčio 7 d. 23:59 val.;

2.2. Prizas bus įteiktas iki 2020 m. rugsėjo 7 d. 17:00 val.

3. Prizinis fondas

3.1. Prizinį fondą sudaro penkios „Gera dovana” el. dovanų kortelės, jų vertė – 75 eurai.

4. Dalyvavimo sąlygos

4.1. Dalyviai:
4.1.1.  Visi fiziniai asmenys, kurie atitinka toliau išvardintas sąlygas, gali dalyvauti akcijoje (toliau Dalyvis):
4.1.2.  Klientai, kurie el. paštu gavo kvietimą dalyvauti apklausoje, organizuojamoje Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus kartu su rinkos tyrimų įmone „Kantar“ (SIA „TNS Latvia“).

4.2.  Dalyvavimo akcijoje reikalavimas: 
4.2.1. Dalyviai privalo pilnai užbaigti apklausą (atsakyti į visus klausimus).

5. Planuojamas prizo laimėtojų paskelbimo laikas

5.1. 5 (penki) prizo laimėtojai, kurie yra apibrėžti 3.1 punkte, bus nustatyti rinkos tyrimo įmonės „Kantar“ (SIA „TNS Latvia“). Laimėtojai bus nustatyti atsitiktinio traukimo būdu.

5.2. Laimėtojai bus nustatyti po to, kai apklausą atliks visi Dalyviai. 

5.3. Vienas Dalyvis gali laimėti vieną prizą.

6. Prizo atsiėmimas

6.1. Kiekvienas laimėtojas bus informuotas apie prizą ir el. dovanų kortelė bus išsiųsta el. paštu, kuriuo Dalyvis gavo kvietimą dalyvauti apklausoje. 

7. Skundų tvarkymas

7.1. Dalyviai turi teisę pateikti skundus dėl akcijos tvarkos. Tai padaryti jie gali pateikdami rašytinį skundą, kuris atitinka „Luminor“ paslaugų teikimo sąlygose, su kuriomis galima susipažinti „Luminor“ tinklalapyje luminor.lt/skundu-ir-atsiliepimu-tvarkymas.

7.2. Nei akcijos organizatorius, nei kitos šalys, tiesiogiai susijusios su akcija, neprisiima atsakomybės už Dalyvių patirtas išlaidas ir/arba nuostolius, susijusius su prizo atsiėmimu ir/arba naudojimu, taip pat už galimas pasekmes po prizo atsiėmimo. 

8. Dalyvavimo apribojimai

8.1. Luminor Bank AS ir „Luminor Group“, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių juridinių asmenų darbuotojai, taip pat asmenys susiję su šiais darbuotojais negali dalyvauti akcijoje. 

9. Asmens duomenų tvarkymas

9.1. Kiekvienas dalyvis patvirtina, kad asmeniniai duomenys, apibrėžti 9.2 punkte, bus tvarkomi Dalyvio indentifikavimo tikslais, patvirtinant Dalyvio tinkamumą dalyvauti akcijoje, išrenkant akcijos laimėtojus (tvarkos teisinis pagrindimas – Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Straipsnis 6 (1)(b)).

9.2. Luminor Bank AS Lietuvos skyrius naudos Dalyvių el. pašto adresus, kad nustatytų prizų laimėtojus. Prizo laimėjimo atveju laimėtojo el. pašto adresu bus išsiųsta el. dovanų kortelė ir laimėtojas turės patvirtinti el. paštu, kad prizą gavo.  

9.3. Minėti asmeniniai duomenys ir informacija apie akcijos dalyvius aukščiau įvardintais tikslais bus saugomi iki 2020 m. rugsėjo 15 d. 

9.4. Asmens duomenų tvarkymą prižiūrės Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, mokesčių mokėtojo kodas. 9001192987, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva.

9.5. Luminor Bank AS tvarko asmens duomenis pagal „Luminor“ Privatumo politikos sąlygas, su kuriomis galima susipažinti luminor.lt/privatumo-politika.

9.6. Jeigu turite klausimų ar abejonių, kaip „Luminor“ tvarko jūsų asmeninius duomenis, arba norite pasinaudoti savo turimomis teisėmis, „Luminor“ kviečia jus kreiptis telefonu, el. paštu, arba raštu kontaktais, kuriuos galite rasti luminor.lt/kontaktai. Kontaktas padėsiantis išspręsti su privatumu susijusius klausimus (duomenų apsaugos pareigūnas):dataprotectionLT@luminorgroup.com.