Žaidimo „Naudok Smart-ID ir laimėk išmanųjį telefoną“ sąlygos

1. PASLAUGOS TEIKĖJAS IR ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS

1.1. Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, mokesčių mokėtojo Nr. 9001192987, registruotos buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva.

2. ŽAIDIMO LAIKOTARPIS

2.1. Registracijos laikas yra nuo 2019 m. gegužės 7 d. 00:00 val. iki 2019 m. rugsėjo 22 d. 23:59 val.; 

2.2. Žaidimo prizai bus įteikti iki 2019 m. spalio 31 d. 17:00 val.

3. PRIZINIS FONDAS

3.1. Prizinį fondą sudaro 20 (dvidešimt) „Samsung Galaxy A50” mobiliųjų telefonų.

4. DALYVAVIMO SĄLYGOS

4.1. Žaidime gali dalyvauti visi žemiau nurodytas sąlygas atitinkantys fiziniai asmenys (toliau – Dalyvis):
4.1.1. Klientas, kuris su Luminor Bank AS Lietuvos skyriumi yra sudaręs paslaugų teikimo sutartį, turi aktyvią mokėjimo sąskaitą ir naudojasi Luminor|DNB interneto banku;
4.1.2. Registracijos dalyvauti žaidime momentu Dalyvis turi būti sulaukęs 18 (aštuoniolikos) metų;
4.1.3. Asmuo turi registruotis dalyvauti žaidime adresu luminor.lt iki žaidimo prizų laimėtojų traukimo pradžios;
4.1.4. Registracijos dalyvauti žaidime metu asmuo turi sutikti su šiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

4.2. Kad atitiktų dalyvavimo žaidime reikalavimus ir galėtų dalyvauti Dalyvis turi:
4.2.1. atsisiųsti nemokamą Smart-ID programėlę iš App Store, jei naudoja „iOS“ įrenginį, arba iš Google Play, jei naudoja „Android“ įrenginį;
4.2.2. patvirtinti savo tapatybę prisijungdamas prie Luminor|DNB interneto banko, naudojant Smart-ID paskyrą;
4.2.3. žaidimo laikotarpiu, kuris nurodytas 2.1 punkte, registruotis dalyvavimui žaidime adresu luminor.lt;
4.2.4. užpildyti registracijos formą ir sutikti su formoje nurodytomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

5. PRIZŲ LAIMĖTOJŲ TRAUKIMO TVARKARAŠTIS IR LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

5.1. Kiekvieno traukimo metu kas savaitę bus nustatytas 1 (vienas) 3.1 punkte nurodyto prizo laimėtojas.

5.2. Laimėtojai bus nustatomi kiekvieną antradienį iš visų reikalavimus atitinkančių Dalyvių, užsiregistravusių žaidimo laikotarpiu iki (įskaitant) prieš kiekvieną atitinkamą traukimą einančios savaitės sekmadienio.

5.3. Žaidimo metu kiekvienas Dalyvis gali laimėti vieną prizą.

6. PRIZO ATSIĖMIMAS

6.1. Laimėtojai bus informuojami apie prizus telefono numeriu, kurį nurodė registracijos dalyvauti žaidime metu.

6.2. Norint atsiimti laimėtą prizą, laimėtojas turi susisiekti su Luminor Bank AS Lietuvos skyriumi iki 2019 m. rugsėjo 30 d. atsakydamas į banko skambutį, paskambinęs telefonu 1608 arba parašydamas adresu info@luminor.lt, ir suderinti laiką bei vietą atsiimti prizą viename iš Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus klientų aptarnavimo centrų.

6.3. Jei laimėtojas nesusisieks su Luminor Bank AS Lietuvos skyriumi iki 2019 m. rugsėjo 30 d. 17:00 val. ir nesuderins, kaip atsiimti prizą, jis neteks teisės į prizą.

6.4. Vėliausia data, iki kurios galima atvykti atsiimti prizą yra 2019 m. spalio 31 d. Jei laimėtojas neatsiima prizo iki 2019 m. spalio 31 d., jis netenka teisės į prizą.

6.5. Išmaniesiems telefonams yra suteikta dvejų metų gamintojo garantija, kuri pradeda galioti nuo prekės įteikimo vartotojui dienos gamintojo garantinio aptarnavimo pažymoje nustatytomis sąlygomis.

6.6. Atsiimant prizą laimėtojas turi pateikti savo pasą arba asmens tapatybės kortelę ir pasirašyti elektroninį prizo atsiėmimo aktą. Klientas galės pasirašyti aktą tik patvirtinęs savo tapatybę elektroniniu būdu naudojant Smart-ID paskyrą. 

6.7. Prizas negali būti pakeistas jokiu kitu produktu, preke, paslauga ar pinigais, kaip ir negali būti pristatytas paštu. 

6.8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius apskaičiuos fizinio asmens gautam prizui taikomą gyventojų pajamų mokestį, sumokės apskaičiuotą pajamų mokestį į valstybės biudžetą ir pateiks Valstybinei mokesčių inspekcijai pranešimą apie fiziniam asmeniui išmokėtas sumas iki Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatyto termino ir jame nustatyta tvarka.

7. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

7.1. Dalyviai turi teisę iki 2019 m. spalio 7 d. raštu pateikti Luminor Bank AS Lietuvos skyriui, Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, skundus dėl žaidimo eigos.

7.2. Kiekvienas skundas bus išnagrinėtas ir atsakymas raštu bus pateiktas per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Dalyvio skundo gavimo dienos.

7.3. Žaidimo organizatorius ir joks kitas su žaidimu susijęs asmuo nėra atsakingas už jokias Dalyvio išlaidas ir (ar) nuostolius, susijusius su prizo atsiėmimu ir (ar) naudojimu, nei už pasekmes, atsiradusias dėl prizo atsiėmimo. 

8. DRAUDIMAS DALYVAUTI

8.1. Luminor Bank AS ir Luminor grupės bei jos tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamų juridinių asmenų darbuotojai negali dalyvauti žaidime.

8.2. Jei žaidimo laikotarpiu yra nustatoma, kad laimėtojas neturėjo teisės dalyvauti žaidime, yra nustatomas kitas laimėtojas iš likusių Dalyvių per 5 (penkias) darbo dienas. 

9. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

9.1. Dalyvis sutinka, kad šių sąlygų 9.2 punkte nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi Dalyvio nustatymo, tinkamumo dalyvauti žaidime patikrinimo, žaidimo laimėtojo atrinkimo (teisinio duomenų tvarkymo pagrindas nurodytas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkte) tikslais, o laimėjimo atveju, esant laimėtojo sutikimui (teisinis duomenų tvarkymo pagrindas nurodytas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punkte), laimėtojo nuotraukų ir vardo publikavimo interneto puslapyje luminor.lt ir Luminor paskyrose socialiniuose tinkluose tikslais.

9.2. Žaidimo vykdymo tikslu Luminor Bank AS Lietuvos skyrius tvarkys šiuos asmens duomenis: 
9.2.1. Informacija apie naudojimąsi Smart-ID bus tvarkoma asmenų, kurie atitinka dalyvavimo žaidime reikalavimus, nustatymo tikslu, taip pat užtikrinant žaidimo eigą pagal taisykles;
9.2.2. Registracijai panaudota informacija ir informacija, pateikta registracijos metu, bus naudojama komunikacijai ir žaidimo dalyvių nustatymui; 
9.2.3. Prizo laimėjimo atveju laimėtojo el. pašto adresas bus naudojamas siųsti patvirtinimą apie laimėtą prizą.

9.3. Aukščiau paminėti asmens duomenys ir informacija apie dalyvavimą žaidime šiose sąlygose paminėtais tikslais bus saugoma iki 2019 m. spalio 31 d.

9.4. Asmens duomenų tvarkymo valdytojas – Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, mokesčių mokėtojo Nr. 9001192987, registruotos buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva. 

9.5. Tvarkant asmens duomenis Luminor Bank AS vadovaujasi Luminor Privatumo politika, kuri skelbiama luminor.lt/privatumo-politika.

9.6. Jei turite klausimų, kokiu būdu Luminor tvarko jūsų asmens duomenis, arba jei norite pasinaudoti savo teisėmis, Luminor kviečia susisiekti su mumis telefonu, el. paštu arba paštu pasinaudojant kontaktine informacija, kuri skelbiama luminor.lt/lt/kontaktai. Kontaktinė informacija visais privatumo apsaugos klausimais (Duomenų apsaugos pareigūnas): dataprotectionLT@luminorgroup.com.