Luminor ateitis 58+

Currency
 • Accounting unit value
  0.9167
 • Net asset value
  32 895 981
 • Initial unit value
  1.0000
 • Date started
  2013-10-07
 • Accounting unit value
  0.2655
 • Net asset value
  9 527 335
 • Initial unit value
  0.2896
 • Date started
  2013-10-07

Unit value change (on chosen period): -10.6963%

Unit value change (on chosen period): -10.6963%

Investment units

Unit value change (%)

Per 3 months Per 6 months Year to date (YTD)
0.3022 -1.0805 0.3781

From 2023 April 1st

The Debt securities share of benchmark consists of a basket:

 • 30.0 % Bloomberg Series-E Euro Govt 3-5 Yr Bond index
 • 40.0 % Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Total Return Value Unhedged EUR index
 • 20.0 % Bloomberg EM USD Sov + Quasi-Sov Total Return Value Hedged EUR index
 • 10.0 % Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Total Return Value Unhedged EUR index

The benchmark index composition and weights are selected to reflect the target asset class and geographical composition as well as risk and return characteristics of the investment strategy of the fund.

Vadovaujantis su MSCI Inc. sudaryta sutartimi, esame įpareigoti pateikti šią informaciją:
Luminor investicijų valdymas, UAB skaičiuoja sudėtinio lyginamojo indekso grąžą naudodama dienos pabaigos lyginamųjų indeksų vertes, gautas iš MSCI (MSCI duomenys). Kad būtų išvengta abejonių, MSCI nėra standartinis sudėtinio lyginamojo indekso „administratorius“ arba „prisidedantysis prie teikimo“, „sudarytojas“ ar „prižiūrimas teikėjas“ ir MSCI duomenys nelaikomi „pateikimu“ ar „teikimu“ kalbant apie sudėtinio lyginamojo indekso grąžą, kaip šios sąvokos gali būti apibrėžtos bet kokiose taisyklėse, įstatymuose, reglamentuose, teisės aktuose ar tarptautiniuose standartuose. MSCI duomenys pateikiami „tokie kaip yra“, nesuteikiant jokių garantijų ar neprisiimant jokių įsipareigojimų bei neleidžiant jų kopijuoti ir platinti. MSCI nepateikia jokių pareiškimų dėl jokio investavimo ar strategijos tikslingumo ir neremia, neplatina, neskelbia, neparduota ir kitais būdais nerekomenduoja bei nereklamuoja jokios investavimo strategijos, įskaitant finansinius produktus ar strategijas, kurie yra pagrįsti MSCI duomenimis, modeliais, analitine ir kita medžiaga ar informacija arba kuriuose MSCI duomenys modeliai, analitinė ir kita medžiaga ar informacija yra stebimi ar kitaip naudojami.

II Pillar Pension Funds Overviews
III Pillar Pension Funds Overviews
Luminor Pension Funds Reports