• Europoje kyla įtampa dėl energetikos išteklių ir politinių priežasčių
  • ECB ėmėsi ryžtingų veiksmų

Liepos mėnuo buvo palankus išsivysčiusių šalių akcijų indeksams, kadangi pradėti skelbti ketvirtiniai įmonių rezultatai buvo geresni nei tikėtasi. Pavyzdžiui, 500 didžiausių JAV įmonių akcijų kainų svyravimus atspindintis S&P 500 TR indeksas eurais šoktelėjo 12,28%. Tuo tarpu išsivysčiusių šalių akcijų indeksas (MSCI World Total Return EUR Index) eurais kilo 10,67%. Besivystančiose rinkose nuotaikos buvo nuosaikesnės ir indeksas kilo 2,28%.

JAV ekonomika antrą šių metų ketvirtį traukėsi dėl silpnėjusios vartotojų paklausos ir mažėjusio verslų noro investuoti. Antrą ketvirtį JAV BVP traukėsi 0,9% sumetintu tempu po to, kai pirmą šių metų ketvirtį BVP sumažėjo 1,6%. Nors didžiausia pasaulio ekonomika traukėsi du ketvirčius iš eilės ir taip atitiko techninės recesijos apibrėžimą, JAV centrinio banko vadovas Jerome Powell išliko skeptiškas, jog šalies ekonomika susidurs su dideliais sunkumais dėl geros situacijos darbo rinkoje. Be to, jis nemato, jog kiti makroekonominiai rodikliai ir duomenys rodytų reikšmingą ekonominio aktyvumo sulėtėjimą, kaip tai būdinga recesijos metu. Ekonomistai mano, jog didesnė tikimybė, kad galime susidurti su recesija ne anksčiau nei 2023 metų pradžioje. Tačiau BVP rodo, jog ekonomika lėtėja jau dabar. Namų ūkių finansai yra vis dar geros būklės ir net šalies ekonomikai įžengus į recesiją, tikimasi, kad namų ūkių finansinė padėtis bus geresnė ir jie turės mažiau skolų nei ankstesnių krizių metu.

Nepaisant to, jog ekonomika gali susidurti su recesija, JAV centrinis bankas dar kartą kilstelėjo bazinę palūkanų normą 75 baziniais punktais, kad sutramdytų kainų augimą iki užsibrėžto vidutinio laikotarpio tikslo.

Kol JAV sutelkė dėmesį į kovą su vartotojų kainų augimu, Europa susidūrė su didesniais iššūkiais nei infliacija ir rekordus mušančios energetinių išteklių kainos. Politinį nestabilumą Italijoje lėmė vienos iš valdančiosios koalicijos partijų boikotas ir ministro pirmininko Mario Draghi siūlymas atsistatydinti, kuris iš pradžių buvo atmestas prezidento Sergio Mattarella, kuris siekė išvengti politinės krizės šalyje. Po nesėkmingų bandymų išlaikyti valdančiąją koaliciją, Mario Draghi paliko ministro pirmininko postą.

JK ministras pirmininkas Boris Johnson liepos pradžioje taip pat pareiškė, jog paliks savo postą. Dėl trejus metus į viešumą kilusių skandalų ir prieš jį sukilusio jo pačio kabineto bei parlamento, Boris Johnson buvo priverstas pasitraukti iš ministro pirmininko posto.

Iššūkių netrūko ir Vokietijoje. Dujų tiekimas tapo politiniu įrankiu, ir Vokietijoje pasigirdo planai apie dujų taupymo priemones, kurių gali būti imtasi žiemą. Liepos mėnesį Gazprom sustabdė pagrindinio dujotiekio Europoje veiklą. Įmonė pranešė apie „force majeure” įvykius, susijusius su keliais dujų pirkėjais Europoje. Dėl to dujų tiekimas Europai išliks apribotas. Įmonė dujotiekiais perdavė dujų mažiau nei buvo užsakyta, teisindamasi vienos iš dujotiekių turbinų gedimu. Nepaisant to, dujų tiekimas buvo atstatytas iki 40% pajėgumo, tačiau liepos pabaigoje jis sumažėjo iki 20%.

Nepaisant sunkumų regione, po 11 metų pertraukos Europos centrinis bankas (ECB) kilstelėjo bazinę palūkanų normą 50 bazinių punktų. Bankas priverstas imtis veiksmų dėl sparčiai kylančių produktų ir paslaugų kainų. Taip pat buvo pristatytas naujas monetarinis įrankis, kuris turėtų užtikrinti, kad pažeidžiamose ekonomikose paskolų palūkanos nekiltų per daug, kaip tai įvyko 2012 metais.

10 m. Vyriausybės vertybinių popierių pajamingumai

Šaltinis: Bloomberg L.P.

Nepaisant politinio nestabilumo obligacijų rinkose didelių bangų nestebėjome. Pagrindiniuose regionuose 10 m. trukmės obligacijų pajamingumai krito (obligacijų kainos augo) rinkoms tikintis, jog centrinių bankų veiksmai sugebės suvaldyti infliaciją.

Luminor investicijų komandos požiūris – „House view

Luminor investicijų komanda išlaikė sumažintą rizikos biudžeto alokaciją ir toliau skyrė didesnį svorį komunalinių paslaugų, sveikatos apsaugos ir energetikos sektoriams. Tokį sprendimą lėmė vis dar išliekanti didelė nežinomybė dėl karo Ukrainoje pasekmių, griežtėjanti monetarinė politika, didesni svyravimai rinkose bei sulėtėjęs ekonomikų augimo tempas.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai
  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.