Darius Svidleras
Investicijų portfelio valdytojas

  • Koronaviruso plitimas išlieka reikšminga rizika pasaulio ekonomikoms ir finansų rinkoms
  • Per paskutinę vasario mėnesio savaitę pasaulio akcijų indeksas sumenko daugiau nei 10% – vienas sparčiausių kritimų po to, kai buvo pasiektos naujos aukštumos
  • Planuojami įgyvendinti fiskaliniai ir monetariniai ekonomikų skatinimo veiksmai, tikėtina, sumažins neigiamą viruso efektą ekonomikoms
  • Tokiu didelių svyravimų rinkose metu svarbu investuotojams nepanikuoti

Vasario mėnesio apžvalgoje iškėlėme klausimą, ar koronavirusas gali būti laikomas „Juodąja gulbe“ (angl. Black Swan) finansų rinkose. Pagrindinė apžvalgos mintis –  jeigu viruso plėtra nebus didelė kitose šalyse ir pasaulinės pandemijos tikimybė bus menka, tokia situacija neturėtų reikšmingai paveikti finansų rinkų. Situacija Kinijoje stabilizuojasi jau nuo vasario vidurio – tiek naujų susirgimų skaičius, tiek aukų skaičius palaipsniui mažėjo ir šalis pamažu grįžta į įprastas vėžes. 

Tačiau pasauliniu mastu situacija radikaliai pasikeitė vasario antroje dalyje, kai buvo užfiksuotas spartus užsikrėtusiųjų virusu skaičius P. Korėjoje, Italijoje ir Irane. Viruso plėtros scenarijus gali pasikartoti ir šiose valstybėse. Be to, kovo pradžioje naujų koronaviruso susirgimų skaičius, išsk. Kiniją, per porą savaičių šoktelėjo nuo 100 iki 2000. Iš viso jau 68 valstybėse yra užfiksuoti koronaviruso atvejai. Nors Pasaulio sveikatos organizacija dar nepaskelbė pasaulinės pandemijos, tačiau galimai ji jau prasidėjo. Viena pagrindinių koronaviruso savybių – ilgas inkubacijos periodas. Dėl to baiminamasi, kad net mažas užsikrėtusiųjų skaičius gali sukelti didelio masto pandemiją.

Užsikrėtusiųjų koronavirusu per dieną skaičiaus augimas, išsk. Kiniją​

Šaltinis: PSO

Turto klasių kainų pokytis

Šaltinis: Bloomberg

Dėl minėtos rizikos pasaulio akcijų indeksai fiksavo vieną sparčiausių kritimų istorijoje – per savaitę krito daugiau nei 10%.  Pavyzdžiui, JAV akcijų S&P 500 indeksas nuo pasiektos viršūnės fiksavo vieną sparčiausių kritimų – per savaitę sumenko daugiau nei 10%. Investuotojai baiminasi, kad koronavirusas gali paralyžiuoti įvairias pasaulinės ekonomikos dalis, taip sukeldamas pasaulinę recesiją. Kinijos pirkimų vadybininkų indeksas (angl. PMI) jau pasiekė rekordines žemumas, kadangi buvo taikomi kelionių šalies viduje apribojimai ir dauguma įmonių dalinai pristabdė savo veiklą. Jeigu įvykių seka pasikartos kitose šalyse, pavyzdžiui JAV, Vokietijoje ar Japonijoje, gali ženkliai nukentėti įmonių rezultatai ir jų akcijų kainos.  

Kinijos pirkimų vadybininkų indeksas (angl. PMI)

Šaltinis: Bloomberg

Jau dabar tokios įmonės, kaip Apple, perspėja, kad dėl koronaviruso neigiamai bus paveiktos pajamos ir pelnas. Nors yra labai sunku įvertinti galimą viruso poveikį, matome, kad analitikai jau karpo pelnų prognozes. Pavyzdžiui, šių metų JAV įmonių pelnų augimo prognozė per porą savaičių sumenko nuo 9,2% iki 7,4%. Europoje analitikai mano, kad įmonių pelnai kitus du ketvirčius stagnuos. Dėl sumažėjusių pelnų prognozių akcijos tampa „brangesnės“, vertinant akcijų kainų ir būsimų pelnų santykį (angl. forward P/E).

Išaugusi rizika ir kritusios akcijų kainos pastūmėjo investuotojus ieškoti užuovėjos vyriausybės vertybiniuose popieriuose (VVP), kurių kainos gerokai šoktelėjo. Pavyzdžiui, 10 m. trukmės JAV VVP pajamingumas sumenko iki rekordinių žemumų – nukrito žemiau 1%. Toks pokytis rodo, kad rinkos dalyviai tikėjosi ryžtingų centrinių bankų veiksmų. Tokios viltys pasiteisino ir per neeilinį susitikimą JAV centrinis bankas sumažino palūkanas net 0.5 proc. punkto, kai įprastai vienas toks žingsnis siekia 0,25 proc. punkto.  Nors tokių drastiškų priemonių įprastai imamasi recesijų pradžioje, šį kartą, jei koronaviruso įtaka ekonomikoms nebus tokia didelė, tokie centrinių bankų veiksmai ne tik stabilizuos rinkas, bet ir pagerins ekonomikų augimo perspektyvas.

10 m. trukmės JAV VVP pajamingumas

Šaltinis: Bloomberg

Visa tai ir vyko Kinijoje. Po pirmojo šoko akcijų biržoje sausio pabaigoje (kitose pasaulio biržose toks šokas įvyko mėnesiu vėliau), vietinės akcijų rinkos pasiekė „dugną“ vasario pradžioje po to, kai šalies centrinis bankas į finansų sistemą įliejo rekordinę sumą pinigų. Po savaitės koronaviruso susirgimo atvejų skaičius pradėjo mažėti ir Šanchajaus biržos indeksas stipriai šoktelėjo į viršų. Dėl to negalime atmesti tikimybės, jog tokia įvykių seka pasikartos ir pasauliniu mastu.

Kinijos centrinio banko veiksmai ir Šanchajaus akcijų biržos indeksas


Šaltinis: Bloomberg

Tikėtina, jog kartu su monetariniu skatinimu valstybės imsis ir fiskalinių skatinimo priemonių, kad ekonomikos sugebėtų atstatyti dėl koronaviruso patirtus nuostolius. Italija ir Vokietija jau užsiminė, kad yra pasiruošusios didinti valstybės išlaidas, jeigu to pareikalautų situacija. Tačiau, jei koronavirusas bus tik trumpalaikė problema, tai tokie veiksmai galėtų paskatinti reikšmingesnį ekonominį augimą po kelių mėnesių stagnacijos. 

Kad ir koks scenarijus taps realybe, didesnis atsargumas šiuo metu yra pateisinamas. Daug kas priklauso nuo epidemijos masto už Kinijos ribų, tačiau šiuo tai išlieka didžiausias neatsakytas klausimas. Be to, prireiks laiko kol suprasime viruso pasekmes pasaulio ekonomikai bei kokią įtaką virusas turės įmonių pelnams. Svarbu, kad tokių didelių svyravimų rinkose metu investuotojai nepultų į paniką ir situaciją vertintų iš ilgalaikės perspektyvos.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai

  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.