• Kovo mėnesį akcijų indeksai ir toliau kilo, tuo tarpu obligacijas slėgė infliacijos baimės ir auganti skolų našta
  • Papildomos ekonomikos skatinimo priemonės bei ekonomikų atvėrimas teigiamai veikia akcijų kainas

Kovo mėnesį finansinių instrumentų kainų svyravimai buvo panašūs į metų pradžioje stebėtas tendencijas – akcijų kainos kilo, o obligacijų kainos judėjo priešinga kryptimi. Pagrindinė to priežastis yra precedento neturinti JAV fiskalinė politika bei skelbiami planai apie dar didesnį ekonomikos skatinimą. Be to, dėl COVID‑19 sukeltų pasekmių išaugo infliacijos baimė.

Akcijų ir obligacijų indeksų pokytis nuo metų pradžios

Šaltinis: Bloomberg

Kovo viduryje JAV Kongresas patvirtino dar vieną ekonomikos skatinimo programą, siekiančią 1.9 trln. USD. Kaip ir anksčiau, kiekvienas JAV pilietis į savo sąskaitą gavo iki 1400 USD. Tokios priemonės teigiamai veikia tiek vartojimą, tiek ir taupymą (pvz., finansinių instrumentų pirkimą). Šių ekonomikos skatinimo priemonių buvo laukiama dar nuo sausio ir dėl to akcijų indeksuose tokios viltys kovo mėnesį didžiąja dalimi jau buvo įskaičiuotos.  

Be to, JAV valdžia užsiminė apie dar vieną ekonomikos skatinimo programą. Kovo pabaigoje buvo paskelbtas  2 trln. USD vertės infrastruktūros gerinimo planas. Akcijų rinkos teigiamai reagavo į šią naujieną, kadangi tokie infrastruktūros projektai neabejotinai padės ekonomikai ir tam tikroms įmonėms. Nepaisant to, šį kartą investuotojai neturėtų pernelyg džiūgauti, kadangi šį planą planuojama įgyvendinti per 8‑10 metų, ir jis bus pilnai finansuojamas keliant mokesčius įmonėms. Taigi, nors tam tikros įmonės pasipelnys, tačiau daugelio įmonių pelnai dėl išaugusių mokesčių gali ir sumažėti.

Kita rinkos dalyvių optimizmo priežastis yra susijusi su COVID‑19 tendencijomis. JAV, Jungtinėje Karalystėje, Izraelyje ir kitose valstybėse, kurios įgyvendina didelio masto vakcinacijos programas, naujų susirgimo virusu atvejų skaičius palaipsniui krenta. Tai įrodo, jog vakcinos iš tiesų yra efektyvios ir karantino priemonių panaikinimas yra tik laiko klausimas. Tuo tarpu Europoje situacija išlieka sudėtinga. Vakcinacija Europoje vykdoma daug lėčiau ir tik 10‑20% populiacijos yra paskiepyti pirmąja vakcinos doze. Akivaizdu, kad tai nėra pakankama, kad būtų sustabdytas COVID‑19 plitimas. Tikimės, jog balandžio mėnesį vakcinacijos tempai Europoje įsibėgės ir viruso plitimas bus sumažintas.

Paskiepytų gyventojų dalis 

Šaltinis: ourworldindata.org

COVID‑19 atvejų skaičius tenkantis milijonui žmonių

Šaltinis: ourworldindata.org

Nors akcijų indeksų svyravimai rinkose išlieka gana nežymūs, populiarių ir gerai žinomų įmonių akcijų kainos vasario mėnesį ženkliais svyravo. Tokios įmonės pasižymėjo itin sparčiu akcijų kainų augimu nuo 2020 m. pasiekto dugno ir tapo labai dosniai įvertintos, remiantis santykiniais rodikliais. Pavyzdžiui, „Tesla“, „Zoom“, „Paypal“, „Shopify“, „Snapchat“, „Pinterest“, „Farfetch“ ir daugelio kitų akcijų kainos vasario mėnesį per trumpą laiką krito nuo 30% iki 50%. Išaugę obligacijų pajamingumai didina skolų naštą – įmonėms bus sunkiau skolintis ir mokėti palūkanas. Dėl to investuotojai iš naujo turėjo įvertinti sparčiai augančių įmonių, kurios žada pelnus tolimoje ateityje, perspektyvas. 

Įmonių akcijų kainos nuo 2021 metų pradžios 

Šaltinis: Bloomberg

Kovo mėnesį finansų sektorių sukrėtė bankrutavęs alternatyvaus investavimo fondas „Archegos”, kurio investicinė strategija buvo paremta dideliu finansiniu svertu – t.y. buvo ženkliai skolinamasi, siekiant įsigyti vertybinių popierių. Skaičiuojama, kad bendra su skolintomis lėšomis įsigytų vertybinių popierių vertė siekė daugiau nei 100 mlrd. USD, tačiau užstato būta tik 10‑20 mlrd. USD. Dėl nepalankių akcijų kainų svyravimų šis fondas buvo priverstas uždaryti turimas Baidu, ViacomCBS, Discovery ir kitų gerai žinomų įmonių pozicijas. Šių įmonių kainos per kelias prekybos sesijas krito iki 60%. „Archegos” bankrotas paveikė ir finansų tarpininkus „Credit Suisse“ bei „Nomura“, kurie pranešė, jog jų nuostoliai gali siekti milijardus JAV dolerių. Šio alternatyvaus investavimo fondo bankrotas bus įrašytas kaip vienas didžiausių turto valdymo įmonių bankrotų istorijoje.

Archegos bankroto paveiktų įmonių akcijų kainų pokyčiai 

Šaltinis: Bloomberg

Tokie įvykiai gerai parodo, kad akcijų rinkose situacija gali pasikeisti labai greitai ir dėl to svarbu didelį dėmesį skirti rizikos valdymui. Tiek „Archegos“, tiek sausio mėnesį įvykę „Gamestop“ akcijų svyravimai yra vienetiniai atvejai, kurie bendros rinkos krypties nepaveikė. Tačiau neprognozuojamų įvykių, kurie galėtų destabilizuoti finansų rinkas (angl. „Black Swan”) rizika visada išlieka. 
 
Rinkų dalyviams laukiant ekonomikų atvėrimo ir spartaus augimo, pasibaigus karantinui, balandis žada būti dar vienas teigiamas mėnuo akcijų rinkose. Be to, centrinių bankų vykdoma monetarinė politika bei fiskalinis ekonomikų skatinimas turėtų teigiamai paveikti tiek ekonomiką, tiek finansų rinkas. Tačiau akcijų indeksų augimą gali nuslopinti tai, kad balandžio mėnesį dalis investuotojų gali būti priversti parduoti dalį pozicijų, artėjant pelno mokesčio mokėjimo terminui. Taip pat JAV vyriausybė gali paskelbti apie papildomų mokesčių įvedimą ne tik įmonėms, bet ir turtingiausiems šalies gyventojams.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai

  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.