Darius Svidleras
Investicijų portfelio valdytojas
 

  • Finansinių priemonių kainos gegužės mėnesį šoktelėjo į viršų, investuotojams tikintis spartaus atsigavimo po rekordinių centrinių bankų priemonių, skirtų sušvelninti pandemijos pasekmes.
  • Makroekonominiai rodikliai vis dar rodo sunkią ekonomikų padėtį, o kylančios akcijų santykinių rodiklių reikšmės didina dar vieno akcijų kainų kritimo tikimybę.

Gegužės mėnesį investuotojų nuotaikas veikė gerėjanti koronaviruso (COVID-19) dinamika, laipsniškas karantino priemonių panaikinimas bei centrinių bankų įgyvendinamos likvidumą skatinančios priemonės. Be to, atšokus akcijų kainoms, dauguma smulkesnių investuotojų pradėjo tikėti, kad blogiausia jau praeityje ir puolė investuoti, bijodami praleisti progą pasipelnyti.

Svarbu atkreipti dėmesį į pasikeitusį vartotojų elgesį – pastebima tendencija taupyti. Balandžio mėnesį JAV gyventojų taupymo rodiklis pasiekė rekordines aukštumas. Tai yra logiška, nes gyventojai didžiąją laiko dalį praleido namuose ir dėl to vartojimas ženkliai sumažėjo. Tačiau akivaizdu, jog dauguma žmonių tuo pat metu nusprendė savo santaupas investuoti akcijų rinkose. Kelių tarpininkų, kurie siūlo nemokamai pirkti vertybinius popierius JAV, naujausi duomenys rodo, kad apyvartos gerokai išaugo. Tokia situacija iš dalies parodo, kodėl, nepaisant prastų makroekonominių rodiklių, akcijų indeksai kopė į viršų.

JAV asmeninės santaupos, %

Šaltinis: Bloomberg

Trumpuoju laikotarpiu akcijų rinkos gali būti ir toliau teigiamai veikiamos šių spekuliacinių tendencijų, nepaisant sunkios makroekonominės situacijos. Tačiau ilguoju laikotarpiu, jei vartotojai ir toliau bus linkę daugiau taupyti nei išlaidauti, tai gali neigiamai atsiliepti įmonių pelnams. Neigiamą įmonių pelnų perspektyvą dar labiau skatina faktas, jog daug darbuotojų dėl pandemijos neteko darbo. Jeigu įmonių pajamos ir pelnai sumažės, tai paskatins imtis išlaidų mažinimo veiksmų ir bus stabdomos investicijos. Toks recesijos scenarijus įprastai trunka iki tol, kol dalis įmonių bankrutuoja ir pasiūlos bei paklausos balansas ir vėl būna pasiektas.

JAV vartotojų asmeninių išlaidų pokytis (met./met.)

Šaltinis: Bloomberg

JAV pramonės pajėgumų panaudojimas, %

Šaltinis: Bloomberg

Nedarbo išmokas gaunančių JAV gyventojų skaičius


Šaltinis: Bloomberg

Šį kartą vyriausybės ir centriniai bankai ėmėsi visų įmanomų priemonių, kad recesijos pasekmės būtų sušvelnintos. Vyriausybės ėmėsi įvairių skatinimo priemonių, tarp kurių buvo net vienkartinės išmokos gyventojams1. Centriniai bankai vykdo finansinių priemonių supirkimo programas ir didina pinigų kiekį ekonomikoje, kad bankai būtų paskatinti daugiau skolinti, o įmonės galėtų geresnėmis sąlygomis leisti obligacijas. Nepaisant gerų ketinimų, atrodo, kad į finansų sistemą įlieti pinigai nepasiekia ekonomikos – įmonėms labiau rūpi susimažinti išlaidas nei dar labiau didinti skolas, o bankai pristabdė paskolų išdavimą ir nerimauja dėl galimų bankrotų bei daro didesnius blogų paskolų atidėjinius. Dėl to, vietoj ekonomikos palaikymo, išaugęs likvidumas nukeliauja į finansų rinkas ir taip išpučia jų vertę net tuo metu, kai tikimasi įmonių pelnų mažėjimo.

Pasaulio akcijų indekso Forward P/E rodiklis

Šaltinis: Bloomberg

Kita potenciali problema, kurią gali sukelti pernelyg didelis likvidumas finansų sistemoje, yra susijusi su nuostolingomis įmonėmis, kurios šiuo metu gali ir toliau sėkmingai didinti skolas. Jei tokia tendencija tęsis ir toliau, galime susidurti su pernelyg didele produktų ir paslaugų pasiūla bei vis dar po COVID-19 krizės neatsigavusia paklausa. Tokia situacija darytų defliacinį spaudimą produktų ir paslaugų kainoms bei galimai įsuktų defliacinę spiralę, kai sumažėjusi paklausa skatina įmones mažinti darbo vietas, o tai, savo ruožtu, paskatina dar didesnį paklausos mažėjimą.

Tikėkimės, kad minėti niūrūs scenarijai neįsigyvendins ir ekonomikos sparčiai atsities (ypač jei COVID-19 taps istorija). Nepaisant to, rinkose ir toliau galima tikėtis didelių svyravimų, o pernelyg optimistiškas rinkos dalyvių elgesys gali jiems brangiai kainuoti. Jei pažvelgtume į ilgesnį laikotarpį, pirmieji ekonomikų lėtėjimo ženklai buvo matomi dar 2018 m. pradžioje, o nuo to laiko akcijų indeksų vertė išliko panašiame lygyje. Po pastaruoju metu matomo euforijos pliūpsnio rinkose gali sekti dar didesnė kapituliacija nei matyta kovo mėnesį. Dėl to tikime, kad neverta vaikytis trumpalaikių pelnų, kadangi svyravimai rinkose vis dar yra dideli ir pelnai gali greitai pavirsti nuostoliais. 

Pasaulio akcijų indeksas (MSCI ACWI, eurais)


Šaltinis: Bloomberg


1Remiantis CNBC naujausiomis apklausomis, vienas populiariausių būdų panaudoti gautas lėšas buvo vertybinių popierių įsigijimas, o ne produktų ar paslaugų pirkimas.
ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai
  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.