• Birželio mėnuo buvo vienas geriausių mėnesių šiais metais – kilo tiek akcijos, tiek obligacijos;
  • Nepaisant naujausių duomenų, rodančių gerokai išaugusią infliaciją, investuotojai elgėsi tarsi netrukus įžengsime į kainų mažėjimo periodą.

Finansų rinkose vasara prasidėjo optimizmo pliūpsniu ir dauguma akcijų indeksų pasiekė rekordines aukštumas. Birželis buvo itin palankus eurais denominuotoms investicijoms, kadangi per mėnesį euras JAV dolerio atžvilgiu susilpnėjo apie 3%. Pasaulio akcijų indeksas (MSCI ACWI) eurais kilo 4,6%. Tuo tarpu pirmą pusmetį kritę obligacijų indeksai birželį kiek atsitiesė. Neigiama kainų dinamika pasižymėjo žaliavos, didelius kainų kritimus fiksavo auksas ir varis, o išskirtinai dideliu nuosmukiu pasižymėjo mediena.

Akcijų ir obligacijų indeksų, aukso bei vario kainų pokyčiai eurais

Šaltinis: Bloomberg Finance L.P.

Reikšmingų įvykių birželį nebuvo paskelbta. JAV politikai ir toliau derino infrastruktūros gerinimo programos detales. Demokratai ir respublikonai artėja prie kompromiso ir galutinio susitarimo. Tuo tarpu naujų ekonomikos skatinimo programų nebuvo skelbiama.

Europos ir JAV centriniai bankai susitikimų metu naujienų nepažėrė ir nesudarė įspūdžio, jog obligacijų supirkimo programos gali būti nutrauktos anksčiau laiko. JAV centrinis bankas ir toliau teigia, jog infliacija šalyje yra trumpalaikė ir dauguma centrinio banko komiteto (angl. FOMC1) narių tikisi, jog bazinė palūkanų norma nebus keliama iki 2023 metų.

Tikėtina, jog didžioji dauguma rinkos dalyvių patikėjo trumpalaikės infliacijos prognoze ir augančių kainų grėsmė rinkoms išblėso. Birželį paskelbtas sumetintas infliacijos JAV rodiklis (angl. core inflation) pasiekė 30 m. aukštumas. Nepaisant to, investicijoms, kurios galimai pasipelnytų dėl išaugusios infliacijos, birželio mėnesį sekėsi prasčiau nei toms, kurios pasipelnytų nuo sumažėjusio infliacijos tempo ar net defliacijos.

Infliacija JAV (core CPI) met./met.

Šaltinis: Bloomberg Finance L.P.

Priešingai negu gegužės mėnesį, finansų ir žaliavų sektoriai pasirodė prasčiausiai, tuo tarpu vėl sužibėjo IT ir ilgalaikio vartojimo prekių sektoriai. Vertės tipo įmonių kainos krito, o augimo – kėlė akcijų indeksus. Tai dar kartą parodo, jog rinkose „po paviršiumi“ vyksta svarbūs pokyčiai – nors akcijų indeksai kyla, didelė dalis juos sudarančių įmonių akcijų kainos krenta.

Tokie pokyčiai aiškiai matomi analizuojant indeksų sudėtį ir jo komponentų dinamiką. Pavyzdžiui, slankieji kainų vidurkiai (angl. moving averages, MA) įprastai padeda įvertinti kainų kryptį (angl. trend). Balandžio viduryje daugiau nei 90% S&P 500 indeksą sudarančių įmonių akcijų kainos buvo virš 50 dienų slankiojo kainų vidurkio, o birželį šio rodiklio reikšmė buvo jau mažesnė negu 50%. Tuo tarpu S&P 500 indeksas pakilo iki naujų aukštumų. Vienintelis tokios situacijos paaiškinimas yra didžiųjų indeksą sudarančių įmonių akcijų kainų augimas. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Tesla bei Nvidia akcijų kainų augimas kompensavo mažesnių įmonių akcijų kainų kritimus. Istoriškai tokia situacija rinkose dažnai būdavo prieš korekcijas.

S&P‑500 indeksas ir jį sudarančios įmonės

Šaltinis: Bloomberg Finance L.P.

Didžiųjų S&P‑500 indekso bendrovių kainų ir pačio indekso pokyčiai

Šaltinis: Bloomberg Finance L.P.

Tačiau grįžkime prie infliacijos. Birželio mėnesį obligacijų pajamingumai mažėjo, o dauguma žaliavų kainų fiksavo reikšmingus kritimus. Tokia kainų dinamika įprastai vyksta rinkos dalyviams tikintis infliacijos mažėjimo. 

Toks scenarijus iš tiesų gali ir įvykti. COVID‑19 karantino apribojimai yra naikinami, ekonomikos atveriamos, paklausos ir pasiūlos disbalansai gali sumažėti ir kainos stabilizuosis. Be to, mažai tikėtina, jog vyriausybės ir toliau įgyvendins naujas ekonomikos skatinimo programas, kurios galėtų trumpuoju laikotarpiu padidinti paklausą. Taip pat mažai tikėtina, jog centriniai bankai imsis naujų skatinimo priemonių. Visa tai iš tiesų gali pristabdyti tolimesnį kainų augimą. Manome, jog šiuo metu yra per anksti daryti tokias išvadas, kadangi birželio mėnesį vykę kainų pokyčiai galėjo būti susiję su investuotojų norų nusiimti pelną prieš vasarą, kai įprastai rinkose sumažėja likvidumas. Be to, vis dar išlieka daugelis veiksnių (išaugusios santaupos, nesumažėjusios pajamos, darbuotojų trūkumas ir t.t.), kurie gali paskatinti infliacijos augimą.

Pavyzdžiui, pažvelkime į medieną, kuri yra plačiai naudojama statybos sektoriuje ir yra jautri infliacijos prognozėms. Išaugusios gyventojų santaupos padidino namų paklausą ir taip lėmė šios žaliavos deficitą. Medienos ateities sandorio kaina nuo 2020 m. balandžio mėnesį pasiekto dugno (260 USD) iki šių metų gegužės pradžioje pasiektos viršūnės (1686 USD) pakilo ~550%. Po to, kai buvo pasiekta viršūnė medienos kaina sumenko beveik 60%. Ar jau galime teigti, jog infliacijos grėsmė išnyko? Deja, 2020 m. rugsėjo‑spalio mėnesiais šios žaliavos kaina taip pat buvo nukritusi 45%, o po to dėl infliacinio spaudimo išaugo daugiau 200%. 

Medienos kaina


Šaltinis: Bloomberg Finance L.P.

Liepa gali būti dar vienas ramus ir teigiamas mėnuo rinkose, kadangi nėra planuojama skelbti reikšmingų įvykių, o centriniai bankai priims sprendimus tik mėnesio pabaigoje. Galime sulaukti neigiamų naujienų dėl naujų COVID‑19 variantų, kurie plinta gerokai greičiau, nepaisant sparčios vakcinacijos. Tačiau vis didesnė dalis žmonių skiepijasi ir naujų viruso atvejų skaičius mažėja. Dėl to išlieka maža tikimybė, jog COVID‑19 atmainos gali sudaryti reikšmingą grėsmę finansų rinkoms. Be to, liepos mėnesį lauksime antro šių metų ketvirčio įmonių rezultatų. Analitikų prognozės yra ganėtinai aukštos, tačiau šiais metais įgyvendintos monetarinės ir fiskalinės skatinimo programos gali padėti įmonėms pranokti net tokias prognozes.

1JAV centrinio banko komitetas (angl. Federal Open Market Committee, FOMC) – jį sudaro 12 narių, kurių balsai lemia monetarinę politiką šalyje

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai
  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.