Darius Svidleras
Investicijų portfelio valdytojas
 

  • Potenciali antroji koronaviruso (COVID‑19) bangos pradžia JAV ir Federalinio rezervų banko (FED) sprendimas prislopinti skatinimą sustabdė kovo mėnesį prasidėjusį finansinių priemonių kainų atšokimą.
  • Makroekonominės viruso pasekmės išlieka sunkiai prognozuojamos, o svyravimai rinkose išlieka dideli. 
  • Prasidedantis antrojo ketvirčio rezultatų skelbimo sezonas padės geriau įvertinti, kokį poveikį įmonių pelnams ir pajamoms turėjo karantinas ir kaip įmonės atsigavo po jau panaikintų apribojimų. 

Šie metai išlieka pilni iššūkių. Pirmą šių metų pusmetį stebėjome sparčiausią istorijoje griūtį akcijų rinkose ir netikėtai spartų atšokimą. Įprastai tokie pokyčiai trunka kelerius metus, tačiau šiais metais viskas įvyko per kelis mėnesius. Tokių didelių svyravimų metu net kelių dienų skirtumas turi reikšmingą įtaką investicijoms.

Dabartinė situacija nesuteikia pagrindo užtikrintai prognozuoti galimų scenarijų, kadangi akcijų indeksų kryptį tiek į vieną, tiek į kitą pusę gali nulemti daug veiksnių. Pavyzdžiui, niekas negali pasakyti, ar pasaulio ekonomika ir vėl bus priversta sustoti dėl galimos antros COVID‑19 bangos, ir kurios valstybės bus paveiktos stipriausiai. Taip pat nėra aišku, kaip greitai įmonės atsities po COVID‑19 sukeltų nuostolių. Be to, svarbus klausimas yra susijęs su galima defliacijos banga, kurią gali sukelti per didelė prekių ir paslaugų pasiūla bei galimai viruso stipriai paveikta paklausa. Kita vertus, precedento neturinčios centrinių bankų pastangos įlieti pinigų į finansų rinkas gali sukelti reikšmingą infliacijos bangą. Atsakymai į šiuos klausimus turi didelę įtaką planuojant investicijas, kadangi portfelių sudėtis turėtų būti visiškai kitokia, priklausomai nuo tikėtino scenarijaus. 

Dauguma analitikų ir ekonomistų sukurtų modelių, paremtų makroekonominiais rodikliais, generavo signalus, neatitikusius akcijų rinkose matytų judesių, kuriuos lėmė spekuliacijos ir greitų pelnų vaikymasis. Sunkiai prognozuojamoje aplinkoje mes ir toliau manome, jog verta išlikti atsargesniems ir atsirinkti didžiausią tikimybę turinčius scenarijus. Svarbiausia suprasti, kad kuo sunkiau prognozuojamos ateities perspektyvos, tuo rinkose galimi didesni ir emocijomis paremti svyravimai. Nuo 2018 m., kai svarbiausių pasaulio ekonomikų augimas sulėtėjo, svyravimų amplitudė tik augo. Dėl tokių „amerikietiškų kalnelių“ finansų sistema tampa vis trapesnė, lengviau pažeidžiama, o staigių bei didelių judesių rinkose tikimybė gerokai išauga. Manome, kad tokiu metu optimaliausias sprendimas yra išlaukti stabilesnės situacijos rinkose, net jei dėl to sumažėja tikimybė uždirbti besivaikant kiekvieną staigų judesį rinkose. Verta prisiminti, jog 2019 m. kai kurie akcijų indeksai kilo net daugiau nei 40%, tačiau šių metų pradžioje visas prieaugis buvo prarastas mažiau nei per mėnesį.

Pasaulio akcijų indeksas


Šaltinis: Bloomberg

Birželį akcijų kainų atšokimas sustojo ir buvo stebima indeksų konsolidacija. Pagrindinės to priežastys – šoktelėjęs COVID‑19 užsikrėtusių žmonių skaičius ir JAV centrinio banko paskelbti duomenys, kurie parodo laikinai sustabdytą ekonomikos skatinimą, kuris reikšminga dalimi yra įgyvendinamas per skolos vertybinių popierių supirkimą.

Dėl protestų bangos, kondicionierių įtakos, vengimo dėvėti veido kaukes ar kitų priežasčių, gerokai išaugo užsikrėtusių koronavirusu skaičius pietinėse JAV valstijose, tokiose kaip Teksasas, Florida ir Kalifornija. Ši tendencija pakurstė gandus, jog šalyje prasideda antroji COVID‑19 banga ir gali būti dar kartą įvesti karantino apribojimai.

Nepaisant to, kai kurie akcijų indeksai pasiekė naujas aukštumas arba juda link jų, rinkos dalyviams tikintis, jog tai trumpalaikė ir greitai išsprendžiama problema. Taip pat tokį optimizmą skatina ir du veiksniai – mažėjantis mirčių nuo šio viruso skaičius ir suvaldyta situacija Niujorko valstijoje, labiausiai nukentėjusioje per pirmą bangą.

COVID‑19 tendencijos JAV


Šaltinis: Bloomberg

Nauji užsikrėtusiųjų atvejai JAV valstijose (7 d. vidurkis)

Šaltinis: Bloomberg

Rinkos dalyviai akylai stebi JAV centrinio banko turtą, kuris parodo, kaip aktyviai bankas skatina ekonomiką. Šis rodiklis birželį parodė, jog buvo nuspręsta pristabdyti šalies ekonomikos skatinimą. Banko vykdomos priemonės apėmė įvairias programas, kurių metu buvo bandoma užtikrinti likvidumą finansų sistemoje ir siekiama padėti išgyventi nuo COVID‑19 nukentėjusioms įmonėms, bet kartu buvo superkamos ne tik investicinio, bet ir spekuliacinio reitingo obligacijos. Dėl to nenuostabu, jog tik prisukus „pinigų kranelį“ akcijų paklausa gerokai prislopo.

FED turtas ir S&P 500 indeksas


Šaltinis: Bloomberg

Manome, jog liepą svyravimai akcijų rinkose išliks. Tai gali lemti ne tik jau minėti veiksniai (užsikrėtusiųjų COVID‑19 skaičiaus dinamika ir centrinių bankų veiksmai), bet ir kitas labai svarbus etapas – antrojo ketvirčio rezultatų skelbimas, kuris leis aiškiau įvertinti dėl COVID‑19 įvesto karantino pasekmes įmonėms. Taip pat analitikai nekantriai lauks įmonių įprastai skelbiamų antrojo pusmečio pelno ir pajamų prognozių.

S&P 500 indeksas ir pelno marža

Šaltinis: Bloomberg

Šiuo metu naujienose dominuoja dvi prieštaringos tendencijos – augantis užsikrėtusiųjų COVID‑19 skaičius ir gerėjantys ekonominiai rodikliai. Nepaisant to, jog ekonominiai rodikliai gerėja nuo neseniai fiksuotų itin žemų reikšmių, ekonominė situacija vis dar nėra gera. Tuo pat metu augantis užsikrėtusiųjų COVID‑19 skaičius didina netikrumą rinkose, kadangi baiminamasi naujų karantino apribojimų ir mažina viltį, kad visi jau įvesti suvaržymai bus panaikinti greitu metu. Dėl to įmonėms yra labai sunku pateikti pelnų ir pajamų prognozes, kurios yra itin svarbios analitikams ir investuotojams, o tai gali lemti didelius akcijų kainų svyravimus. Be to, šiuo metu akcijos nėra pigios, remiantis santykiniais rodikliais. Dėl to investuotojai turėtų būti pasiruošę didesniems svyravimams ir tuo pat metu laikytis savo ilgojo laikotarpio plano.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai
  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.