Draudimo duomenys

SVARBU!

Savitarnos svetainėje galimas tik nuolat gyvenamo būsto, kuriame gyvenate mažiausiai 9 mėnesius per metus, draudimas.

Draudikas: „AB Lietuvos draudimas“, reg. Nr. 110051834, adresas: J. Basanavičiaus g. 12, 03224 Vilnius, Lietuva, telefonas 1828 arba +370 5 266 6612, el. p. info@ld.lt.

Prašymo formos užpildymas neįpareigoja jūsų ar Draudiko sudaryti draudimo sutarties. Jei sudaroma draudimo sutartis, ši paraiška tampa neatsiejama jos dalimi.

Draudimo laikotarpis

?

Pasirinkite datą, ne ankstesnę kaip šiandiena. Jei mokėjimai už polisą yra padalijami į mėnesio mokėjimus, tai poliso pradžios data taip pat bus būsimų mokėjimų diena. Pvz., jei poliso pradžios data yra 15, tada draudimo įmokų bus prašoma mokėti kiekvieno mėnesio 15 dieną. Poliso pradžios data yra draudimo apsaugos įsigaliojimo diena. Draudimo sutarties galiojimo metu Draudikas privalo mokėti draudimo išmoką, jei įvyksta kuri nors iš polise nurodytų rizikų.Uždaryti

Draudimo pasiūlymas pateikiamas po 1-2 darbo dienų, o įsigalioja apmokėjus iki pasiūlyme nurodytos įsigaliojimo datos.
Draudimo įmokos mokėjimo dažnumas
Draudimo laikotarpis
?

„Premium“ draudimo apsauga apsaugo nuo nenumatytų išlaidų bet kokioje namų ūkio situacijoje – jei namus sunaikina gaisras, stiprus vėjas, potvynis, jei vandentiekio, šildymo ar kanalizacijos sistemoje įvyksta avarija, taip pat vandalų ar vagių įsibrovimas. „Premium“ draudimo papildomai rūpinasi gelbėjimo ir valymo darbų atlikimu, bendrų patalpų ir statinių atnaujinimu, taip pat kompensuoja laikino apgyvendinimo nuomos išlaidas. Draudimas nepadengia nuostolių, susijusių su karu, nuošliaužomis, natūralia amortizacija, nekoordinuotomis statybomis ir kitais išskirtiniais atvejais, nurodytais Draudimo sąlygose. „Standartinis+“ ir „Standartinis“ variantų draudimo apsauga yra mažesnė nei „Premium“ draudimo galimybės. Daugiau informacijos čiaUždaryti

Būsto draudimo rūšis