Atsižvelgdami į 2019 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024  2, 3, 88, 89, 90, 93, 102 straipsnių, penktojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 41(1), 41(2), 41(3), 41(4), 89(1) straipsniais įstatymo nuostatas, informuojame, kad Luminor Bank AS, veikianti per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių ir teikianti finansinių priemonių portfelių valdymo paslaugą, klientų turto į akcinių bendrovių akcijas, kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, tiesiogiai neinvestuoja ir dėl šios priežasties nerengia Dalyvavimo politikos.