Atsižvelgdami į 2019 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024  2, 3, 88, 89, 90, 93, 102 straipsnių, penktojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 41(1), 41(2), 41(3), 41(4), 89(1) straipsniais įstatymo nuostatas, informuojame, kad Luminor investicijų valdymas UAB, turinti valdymo įmonės licenciją pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą ir valdanti pensijų fondus, veikiančius pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, pensijų fondų turto į akcinių bendrovių akcijas, kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, tiesiogiai neinvestuoja ir dėl šios priežasties nerengia Dalyvavimo politikos.