Luminor investicijų valdymas UAB, juridinio asmens kodas: 226299280, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21A, Vilnius (toliau – Valdymo įmonė) praneša apie papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų LUMINOR PENSIJA DARBUOTOJUI 1 PLIUS, LUMINOR PENSIJA DARBUOTOJUI 2 PLIUS ir LUMINOR PENSIJA 2 PLIUS jungimą. Šiuo metu Valdymo įmonės valdomus  papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondus rasite paspaudus čia.

Kviečiame susipažinti su svarbia informacija apie jungimo procesą ir galimą poveikį Jūsų interesams. 

Siekdami padidinti papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų valdymo efektyvumą bei sumažinti administravimo kaštus, priėmėme sprendimą inicijuoti panašios rizikos grupės bei investavimo strategijos papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų jungimą. Pensijų fondų jungimo metu bus jungiami šie Valdymo įmonės valdomi papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondai (toliau – Pensijų fondai):

 • "LUMINOR PENSIJA DARBUOTOJUI 1 PLIUS" bus prijungiamas prie "LUMINOR PENSIJA 2 PLIUS". Po jungimo "LUMINOR PENSIJA DARBUOTOJUI 1 PLIUS" baigs veiklą, šio pensijų fondo vienetai bus konvertuoti į po jungimo veiklą tęsiančio "LUMINOR PENSIJA 2 PLIUS" vienetus. Nuo 2022 m. lapkričio 25 d. "LUMINOR PENSIJA DARBUOTOJUI 1 PLIUS" dalyviai taps "LUMINOR PENSIJA 2 PLIUS" dalyviais.
 • "LUMINOR PENSIJA DARBUOTOJUI 2 PLIUS" bus prijungiamas prie "LUMINOR PENSIJA 2 PLIUS". Po jungimo "LUMINOR PENSIJA DARBUOTOJUI 2 PLIUS" baigs veiklą, šio pensijų fondo vienetai bus konvertuoti į po jungimo veiklą tęsiančio "LUMINOR PENSIJA 2 PLIUS" vienetus. Nuo 2022 m. lapkričio 25 d. "LUMINOR PENSIJA DARBUOTOJUI 2 PLIUS" dalyviai taps "LUMINOR PENSIJA 2 PLIUS" dalyviais

Pensijų fondų jungimo laikotarpiu vykstantys pokyčiai / ribojimai

Pensijų fondų jungimą planuojama užbaigti 2022 m. lapkričio 25 d.

Nuo 2022 m. rugpjūčio 2 d. iki 2022 m. lapkričio 25 d. (imtinai) nebebus sudaromos naujos sutartys dėl kaupimo "LUMINOR PENSIJA DARBUOTOJUI 1 PLIUS'' ir "LUMINOR PENSIJA DARBUOTOJUI 2 PLIUS''.

Siekiant veiksmingai užbaigti jungimą, laikotarpiu nuo 2022 m. lapkričio 18 d. – 2022 m. lapkričio 25 d. (imtinai), į po Jungimo veiklą baigsiančių "LUMINOR PENSIJA DARBUOTOJUI 1 PLIUS'' ir "LUMINOR PENSIJA DARBUOTOJUI 2 PLIUS'' dalyvių sąskaitas bei iš šių sąskaitų nebus daromi jokie piniginiai įskaitymai (vienetų išleidimas ir (arba) išpirkimas (konvertavimas)). Taip pat nebus atliekamos pensijų fondų keitimo  bendrovės viduje ar pereinant iš / į kitą pensijų fondų valdymo bendrovę operacijos, naujų sutarčių sudarymas, pensijų išmokos sutarčių dėl pensijų išmokų mokėjimo būdo ir terminų sudarymas, ar nutraukimas bei vienkartinių ar periodinių pensijų išmokų paveldėtojams išmokėjimas.

"LUMINOR PENSIJA 2 PLIUS" valdymo mokesčio sumažinimas

Po jungimo veiksiančio "LUMINOR PENSIJA 2 PLIUS" dalyviams valdymo mokestis nuo 2022 m. lapkričio 25 d. bus sumažintas nuo 1 % iki 0,8 %.

Daugiau informacijos:
 Aktuali informacija Luminor pensija darbuotojui 1 plius dalyviams
 Aktuali informacija Luminor pensija darbuotojui 2 plius dalyviams
 Aktuali informacija Luminor pensija 2 plius dalyviams

Dažniausiai užduodami klausimai

Gavau pranešimą apie Luminor papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų (III pakopos pensijų fondai)jungimą, kokia pagrindinė pranešimo esmė?

Siekdami padidinti papildomo savanoriško pensijų kaupimo (III pakopos) fondų valdymo efektyvumą bei sumažinti administravimo kaštus, priėmėme sprendimą inicijuoti panašios rizikos grupės bei investavimo strategijos papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų jungimą: Luminor pensija darbuotojui 1 plius ir Luminor pensija darbuotojui 2 plius, prijungiant prie Luminor pensija 2 plius (toliau – Pensijų fondai).

Kada įvyks Luminor pensija darbuotojui 1 plius ir Luminor pensija darbuotojui 2 plius fondų faktinis prijungimas prie Luminor pensija 2 plius?

Pensijų fondų jungimo procesas bus užbaigtas 2022 m. lapkričio 25 d.

Kokios yra svarbiausios Pensijų fondų jungimo proceso datos?

 • 2022 m. rugpjūčio 2 d.  Luminor pensija darbuotojui 1 plius, Luminor pensija darbuotojui 2 plius ir Luminor pensija 2 plius dalyvių informavimas apie Pensijų fondų jungimą.
 • 2022 m. rugpjūčio 2 d. – 2022 m. lapkričio 17 d. (imtinai) ribojamas tik naujų Luminor pensija darbuotojui 1 plius ir Luminor pensija darbuotojui 2 plius sutarčių sudarymas.
 • 2022 m. lapkričio 18 d. – 2022 m. lapkričio 25 d. (imtinai) nebus daromi jokie piniginiai įskaitymai (vienetų išleidimas ir (arba) išpirkimas (konvertavimas)) Luminor pensija darbuotojui 1 plius, Luminor pensija darbuotojui 2 plius esamų dalyvių sąskaitose. Taip pat nebus atliekamos įvardintų pensijų fondų keitimo Luminor investicijų valdymas UAB viduje ar pereinant iš / į kitą pensijų fondų valdymo įmonę operacijos, naujų sutarčių sudarymas, pensijų išmokos sutarčių dėl pensijų išmokų mokėjimo būdo ir terminų sudarymas, ar nutraukimas bei vienkartinių ar periodinių pensijų išmokų paveldėtojams išmokėjimas.

Kodėl buvo pasirinkta sujungti būtent šiuos III pakopos pensijų fondus?

Atsižvelgiant į jungime dalyvaujančių Pensijų fondų taikomų atskaitymų dydžius, palyginus dalyvių teises ir pareigas, nustatyta, kad jungimas neturės jokios neigiamos įtakos jungime dalyvaujančių Pensijų fondų dalyviams ir nepažeis jų interesų.

Veiklą baigsiančių Luminor pensija darbuotojui 1 plius ir Luminor pensija darbuotojui 2 plius dalyvių turimų vienetų vertė užbaigus jungimą nesikeis. Atitinkamai, keisis tik šių pensijų fondų dalyvių turimų pensijų fondo vienetų kiekis (skaičius). Taip pat po jungimo užbaigimo veiklą tęsiančio Luminor pensija 2 plius dalyvių asmeninėse pensijų sąskaitose turimų pensijos vienetų kiekis (skaičius) ir vienetų vertė nesikeis.

Ar aš privalau imtis kokių nors veiksmų, gavęs banko pranešimą apie Pensijų fondų jungimą?

Galite nesiimti jokių veiksmų, iki lapkričio 17 d. įmokų mokėjimą tęskite įprastai. Nuo 2022 m. lapkričio 25 d. tapsite po jungimo veiksiančio Luminor pensija 2 plius dalyviu ir turėsite Luminor pensija 2 plius taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.

Pensijų fondų jungimas įvyks automatiškai 2022 m. lapkričio 25 d., po šios datos įmokų mokėjimus tęskite į Luminor pensija 2 plius fondą, sąsk.nr. LT064010058000097535.

Jei pageidaujate turimą pensijų fondą pakeisti anksčiau, arba renkatės kitą, nei Luminor pensija 2 plius pensijų fondą, galite įprastai atlikti pensijų fondo keitimą, ir tęsti įmokas naujame fonde.

Ar galiu nutraukti Luminor pensija darbuotojui 1 plius, Luminor pensija darbuotojui 2 plius iki Pensijų fondų jungimo?

Išstoti iš Luminor pensija darbuotojui 1 plius ir Luminor pensija darbuotojui 2 plius pensijų fondų galima tik šių fondų taisyklėse numatytais atvejais. Dalyvis įgyja teisę į pensijų išmoką, kai:

 • sulaukia pensinio amžiaus, kuris yra 5 metais mažesnis už nustatytą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti; arba
 • neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra pripažįstamas nedarbingu ar iš dalies darbingu

Aš turiu Luminor pensija 2 plius III pakopos pensijų fondą, kaip Pensijų fondų jungimas paveiks mane?

Sumažės valdymo mokestis. Nuo pensijų fondų jungimo datos (t. y. lapkričio 25 d.) Luminor pensija 2 plius pensijų fondo valdymo mokestis yra mažinamas nuo 1% iki 0.8%.

Aš turiu Luminor pensija darbuotojui 1 plius arba Luminor pensija darbuotojui 2 plius III pakopos pensijų fondą į kurį įmokas atlieka darbdavys, ką turi žinoti mano darbdavys apie Pensijų fondų jungimą?

Reikėtų informuoti darbdavį, kad nuo 2022 m. lapkričio 25 d. jūsų papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondas yra Luminor pensija 2 plius, kurio surenkamoji sąskaita yra LT064010058000097535. Jei pensijų fondą pakeisite anksčiau, ar pasirinksite kitą, nei Luminor pensija 2 plius, pensijų fondą, darbdavį turėtumėte informuoti pranešdami naujosios sutarties numerį bei pensijų fondo banko sąskaitą.

Kokie pagrindiniai pokyčiai po Pensijų fondų jungimo bus Luminor pensija darbuotojui 1 plius dalyviams?

 • Luminor pensija darbuotojui 1 plius strategija skiriasi nuo Luminor pensija 2 plius. Luminor pensija 2 plius strategija leidžia didesnę pensijų fondo grynųjų aktyvų lėšų dalį investuoti akcijų rinkose. Maksimali tokių aktyvų dalis Luminor pensija 2 plius siekia iki 50 procentų. Tuo tarpu Luminor pensija darbuotojui 1 plius  akcijų dalis siekia iki 25% procentų pensijų fondo grynųjų aktyvų vertės. Dėl šios priežasties po jungimo tapus Luminor pensija 2 plius dalyviais išaugs rizika patirti didesnius nuostolius.
 • Luminor pensija 2 plius ir Luminor pensija darbuotojui 1 plius lyginamuosius indeksus sudaro vienodi indeksai, skiriasi tik jų svoriai.
 • Luminor pensija 2 plius taisyklėse, nėra numatyti apribojimai dėl išstojimo iš pensijų fondo anksčiau nei sulaukiama pensinio amžiaus, kuris yra 5 metais mažesnis už nustatytą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti, arba pripažįstamas nedarbingu ar iš dalies darbingu.
 • Luminor pensija 2 plius surenkamoji sąskaita yra LT064010058000097535.

Kokie pagrindiniai pokyčiai po Pensijų fondų jungimo bus Luminor pensija darbuotojui 2 plius dalyviams?

 • Luminor pensija darbuotojui 2 plius prijungus prie Luminor pensija 2 plius, investavimo strategija išliks nepakitusi, o Luminor pensija darbuotojui 2 plius dalyviai, tapę Luminor pensija 2 plius dalyviais, turės tas pačias teises ir pareigas.
 • Luminor pensija darbuotojui 2 plius ir Luminor pensija 2 plius naudojami tiek pagal trukmę, tiek pagal sudėtį tie patys lyginamieji indeksai.
 • Luminor pensija 2 plius taisyklėse, nėra numatyti apribojimai dėl išstojimo iš pensijų fondo anksčiau nei sulaukiama pensinio amžiaus, kuris yra 5 metais mažesnis už nustatytą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti, arba pripažįstamas nedarbingu ar iš dalies darbingu.
 • Luminor pensija 2 plius surenkamoji sąskaita yra LT064010058000097535.

Kokias pagrindines teises kaip dalyvis turiu Pensijų fondų jungimo procese?

Visi Luminor pensija darbuotojui 1 plius ir Luminor pensija darbuotojui 2 plius dalyviai nuo momento, kai yra informuojami apie Pensijų fondų jungimą iki 2022 m. lapkričio 17 d. (imtinai) turi teisę pereiti į kitą jų pasirinktą Luminor investicijų valdymas UAB ar kitos pensijų kaupimo valdymo įmonės valdomą pensijų fondą be jokių atskaitymų. Norėdami pasinaudoti šia teise Luminor pensija darbuotojui 1 plius ir Luminor pensija darbuotojui 2 plius dalyviai, turi kreiptis į bet kurį Luminor banko klientų aptarnavimo padalinį arba pakeiskite pensijų fondą internetu. 

Iki 2022 m. lapkričio 17 d. (imtinai) nepasinaudojus teise pereiti į kitą Jūsų pasirinktą Valdymo įmonės ar kitos valdymo įmonės valdomą pensijų fondą, ar teise į pensijų išmoką, jei turite tokią teisę pagal pensijų fondo taisykles, nuo 2022 m. lapkričio 25 d. tapsite po jungimo veiksiančio Luminor pensija 2 plius dalyviu ir turėsite Luminor pensija 2 plius taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.

Apie asmeninėje pensijų sąskaitoje sukauptų lėšų sumą Jūsų Pensijų fonde galite sužinoti prisijungę per interneto banką arba atvykę į Luminor banko klientų aptarnavimo padalinį.

Visą laikotarpį nuo šio pranešimo paskelbimo dienos iki Pensijų fondų jungimo užbaigimo dienos, susisiekę su mumis, galėsite nemokamai gauti po jungimo pasibaigiančio "LUMINOR PENSIJA DARBUOTOJUI 1 PLIUS" ir "LUMINOR PENSIJA DARBUOTOJUI 2 PLIUS" auditorių ataskaitų kopijas. Kitos periodinės ataskaitos Pensijų fondų dalyviams bus teikiamos įprastine tvarka.

Svarbu: Kaupdami pensijų fonduose, patiriate investavimo riziką, o tai reiškia, kad investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, gali atgauti mažiau negu investavote. Jei į finansines priemones investuojama užsienio valiuta, valiutos keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Luminor investicijų valdymas UAB, investicijų grąžos, pensijų fondų pelningumo ar išmokamų anuiteto dydžių negarantuoja. Pensijų fondų praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Pensijų fondus valdo Luminor investicijų valdymas UAB, įm. k. 226299280.