Įvykdžiusi visas papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų LUMINOR PENSIJA DARBUOTOJUI 1 PLIUS, LUMINOR PENSIJA DARBUOTOJUI 2 PLIUS ir LUMINOR PENSIJA 2 PLIUS bendrosiose jungimo sąlygose ir teisės aktuose nustatytas pensijų fondų jungimo procedūras, Luminor investicijų valdymas UAB, 2022 m. lapkričio 25 d. sėkmingai užbaigė jungimo procesą:

  • po jungimo pasibaigusių pensijų fondų LUMINOR PENSIJA DARBUOTOJUI 1 PLIUS ir LUMINOR PENSIJA DARBUOTOJUI 2 PLIUS vienetai buvo konvertuoti į po jungimo veiklą tęsiančio LUMINOR PENSIJA 2 PLIUS vienetus;
  • buvo atlikti įrašai asmeninėse dalyvių pensijų sąskaitose.

Nuo 2022 m. lapkričio 25 d. LUMINOR PENSIJA DARBUOTOJUI 1 PLIUS ir LUMINOR PENSIJA DARBUOTOJUI 2 PLIUS pensijų fondų dalyviai tapo LUMINOR PENSIJA 2 PLIUS pensijų fondo dalyviais. Su LUMINOR PENSIJA 2 PLIUS taisyklėmis galite susipažinti čia.

Apie asmeninėje pensijų sąskaitoje sukauptų lėšų sumą ir auditorių ataskaitų kopijas apie pasibaigusius pensijų fondus pensijų fondų dalyviai gali sužinoti prisijungę prie savo internetinės bankininkystės arba Luminor bank AS Lietuvos skyriaus klientų aptarnavimo padaliniuose.

LUMINOR PENSIJA 2 PLIUS valdymo mokesčio sumažinimas

Primename, kad LUMINOR PENSIJA 2 PLIUS dalyviams valdymo mokestis nuo 2022 m. lapkričio 25 d. yra sumažintas nuo 1 % iki 0,8 %.

Svarbu: Kaupdami pensijų fonduose, patiriate investavimo riziką, o tai reiškia, kad investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, galite atgauti mažiau negu investavote. Jei į finansines priemones investuojama užsienio valiuta, valiutos keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Luminor investicijų valdymas UAB, investicijų grąžos, pensijų fondų pelningumo ar išmokamų anuiteto dydžių negarantuoja. Pensijų fondų praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Pensijų fondus valdo Luminor investicijų valdymas UAB, įm. k. 226299280.