DRAUDIMO TARPININKO (AGENTO) INFORMACINIS DOKUMENTAS

1. Draudikas
AB „Lietuvos draudimas“ J. Basanavičiaus g. 12, 03600 Vilniaus m.

2. Draudimo produktų platintojas
Luminor Bank AS
Registracijos kodas: 11315936
Registracijos adresas: Liivalaia 45, 10145, Talinas, Estija, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių
Skyriaus kodas: 304870069
Registracijos adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva
Tai draudimo agentų įmonė, įregistruota AB „Lietuvos draudimas“ Draudimo agentų ir papildomos draudimo
veiklos tarpininkų sąraše. Sąrašas skelbiamas www.ld.lt.

3. Draudimo sutarties sąlygų pažeidimo pasekmės, atvejai, kada padidėja draudimo rizika, ir kita draudimo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose įvardyta svarbi informacija nurodyta šiuose dokumentuose:

Su šiais dokumentais Draudėjas supažindinamas prieš sudarydamas draudimo sutartį.

4. Draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

5. Dėl parduodamo draudimo produkto rekomendacija neteikiama.

6. Draudimo produkto platintojas, sudarantis šią draudimo sutartį, gauna komisinį atlygį, kuris yra draudimo įmokos sudedamoji dalis.

7. Draudimo produktų platintojas – sutartimi įsipareigojęs vykdyti draudimo produktų platinimo veiklą ir bendradarbiauti išskirtinai tik su AB „Lietuvos draudimas“.

8. Skundų ir ginčų sprendimas

Draudikas prisiima atsakomybę dėl Draudimo produktų platintojo veiksmų šiam sudarant draudimo sutartis.

Kada kreiptis į Draudiką: kai Asmuo mano, kad Draudikas teisiniuose arba su jais susijusiuose santykiuose pažeidė jo teises arba teisėtus interesus. Kreiptis galima raštu, nurodžius ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus, pridėjus reikalavimo pagrįstumą įrodančius dokumentus arba prašymą su jame išdėstytais motyvais.
Kur kreiptis: į AB „Lietuvos draudimas“ el. paštu info@ld.lt, adresu J. Basanavičiaus g. 12, LT-03600 Vilnius arba apsilankyti bet kuriame Draudiko padalinyje.
Per kiek laiko kreiptis: ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai Draudėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimus.
Skundų nagrinėjimo tvarka skelbiama ld.lt/skundu-teikimo-tvarka.

Kada kreiptis į Lietuvos banką: kai tarp Draudiko ir Draudėjo kyla ginčas dėl draudimo santykių, o Draudėjas (apdraustasis, naudos gavėjas, nukentėjęs trečiasis asmuo) yra fizinis asmuo, sudarantis arba sudaręs su Draudiku sutartį asmeniniams, šeimos arba namų ūkio poreikiams tenkinti.
Kur kreiptis: į Lietuvos banką adresu Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius.
Per kiek laiko kreiptis: per vienus metus nuo kreipimosi į Draudiką. Daugiau informacijos www.lb.lt.

9. Draudimo produktų platintojas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi AB „Lietuvos draudimas“ akcijų arba kitokių kapitalo dalių, suteikiančių 10 ir daugiau procentų balsavimo teisių arba sudarančių 10 ir daugiau procentų kapitalo.

10. AB „Lietuvos draudimas“ arba jos akcininkė PZU SA nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi Draudimo produktų platintojo akcijų arba kitokių kapitalo dalių, suteikiančių 10 ir daugiau procentų balsavimo teisių arba sudarančių 10 ir daugiau procentų kapitalo.

 Draudimo tarpininko informacija