Draudimo produkto informacinis dokumentas

Produktas: būsto draudimas
Draudikas: AB „Lietuvos draudimas“, Lietuvos Respublikoje įsteigta ir registruota draudimo įmonė, kurios veiklą reglamentuoja LR draudimo įstatymas ir kiti teisės aktai, priežiūrą vykdo Lietuvos bankas; licencijos Nr. 17.

Šis dokumentas neatspindi konkrečios būsto draudimo sutarties sąlygų, jame pateikti tik dažnai pasitaikantys draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai.

Visa išsami informacija pateikiama šiuose dokumentuose:

 • Būsto draudimo taisyklėse Lumino banko klientams (2022-12-22 redakcija, galioja nuo 2023-01-01)
 • Būsto draudimo liudijime
KOKIA ŠIO DRAUDIMO RŪŠIS?

Būsto draudimas – jis susideda iš šių dalių (jeigu draudimo sutartyje nenurodyta kitaip):

 • pastatų draudimo
 • namų turto draudimo
 • civilinės atsakomybės draudimo
 • asmens civilinės atsakomybės draudimo

Papildomai galite pasirinkti šias paslaugas:

 • mobiliųjų prietaisų visų rizikų draudimą
 • studento daiktų draudimą
 • paminklų draudimą
 • skubią pagalbą namuose

KAM TAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?

Draudžiamieji įvykiai

Draudimo suma arba jos limitas objektų grupei nustatomi draudiko ir draudėjo susitarimu (apskaičiuojant pagal turto atkūrimo arba likutinę vertę), tačiau negali viršyti draudžiamo turto vertės. Ji nurodoma draudimo liudijime.

PASTATŲ DRAUDIMAS

Minimalus, Standartinis ir Maksimalus variantas

 • Ugnis (gaisras, sprogimas, žaibo iškrova ir pan.)
 • Vanduo (vandentiekio avarijos, užliejimas ir pan.)
 • Gamtos jėgos (audra, liūtis, sniego slėgis ir pan.)
 • Vagystė ir piktavališkas pastato sugadinimas
 • Stiklo dūžis
 • Vietos sutvarkymas po draudžiamojo įvykio
 • Pagalbiniai pastatai ir stacionarūs kiemo statiniai

Standartinis ir Maksimalus variantas

 • Vandens prasiskverbimas pro pastato konstrukcijas (jei įvykis pirmas)
 • Vandens išsiliejimas iš stacionariųjų įrenginių (jei įvykis pirmas)
 • Transporto priemonės atsitrenkimas
 • Savaiminis medžio užvirtimas
 • Turto sugadinimas arba sunaikinimas dėl elektros įtampos svyravimų ir viršįtampio
 • Gyvenamosios vietos nuomos išlaidos, laikinai praradus būstą
 • Sutartinių įsipareigojimų, susijusių su įkeistu turtu, vykdymo išlaidos
 • Šildymo sistemos ir jos įrenginių gedimai

Maksimalus variantas

 • Elektros variklių, skirtų pastatui eksploatuoti, gedimai
 • Plačiausios apsaugos draudimas

NAMŲ TURTO DRAUDIMAS

Minimalus, Standartinis ir Maksimalus variantas

 • Ugnis (gaisras, sprogimas, žaibo iškrova ir pan.)
 • Vanduo (vandentiekio avarijos, užliejimas ir pan.)
 • Gamtos jėgos (audra, liūtis, sniego slėgis ir pan.)
 • Vagystė su įsilaužimu
 • Stiklo dūžis
 • Dviračių, paspirtukų (taip pat elektrinių), riedžių, vaikų vežimėlių, neįgaliojo vežimėlių vagystė už draudimo vietos ribų.
 • Vietos sutvarkymas po draudžiamojo įvykio
 • Namų turtui padaryti nuostoliai pagalbiniuose pastatuose

Standartinis ir Maksimalus variantas

 • Vandens prasiskverbimas pro pastato konstrukcijas (jei įvykis pirmas)
 • Vandens išsiliejimas iš stacionariųjų įrenginių (jei įvykis pirmas)
 • Savaiminis medžio užvirtimas
 • Turto sugadinimas arba sunaikinimas dėl elektros įtampos svyravimų ir viršįtampio
 • Apiplėšimas už draudimo vietos ribų
 • Vagystė su įsilaužimu iš užrakinto automobilio
 • Svečių daiktams padaryti nuostoliai
 • Durų užrakto pakeitimas
 • Vagystė iš aptverto sklypo teritorijos ar buto terasos

Maksimalus variantas

 • Transporto priemonės atsitrenkimas
 • Plačiausios apsaugos draudimas

KAM NETAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?

Nedraudžiamieji įvykiai

NAMŲ TURTUI

 • Programinei įrangai (išskyrus įdiegtą perkant kompiuterį) ir informacijai kompiuterio laikmenose.
 • Dokumentams, kurių negalima atstatyti remiantis nepriklausomų registrų arba kitų oficialių šaltinių duomenimis: draudėjo sukurtiems meno kūriniams; pinigams banko arba banko kortelių sąskaitose.
 • Namų turtui patalpose, kuriose vykdoma komercinė, gamybinė veikla.
 • Augalams, paukščiams, gyvūnams.
 • Statybinėms medžiagoms, gaminiams ir statybos produktams.
 • Motorinėms transporto priemonėms ir priekaboms,
 • degalams, keturačiams, lėktuvams, dronams, žemės ūkio technikai ir produkcijai.
 • Maisto papildams, vaistams, implantams, tabako gaminiams, elektroninėms cigaretėms.

DĖL UGNIES

 • Jei turtas sugadinamas dėl šilumos poveikio lydant, suvi­rinant, džiovinant, lyginant, rūkant, kepant ar pan., išskyrus atvejus, kai gaisras išplito ir sugadino kitą apdraustą turtą, arba žala gali būti atlyginama pagal Plačiausios apsaugos draudimo nuostatas.
 • Jei kaminas ir jo konstrukcija sugadinami dėl suodžių degimo.

DĖL VANDENS

 • Jei vanduo naudojamas plauti arba valyti.
 • Jei žala įvyksta neeksploatuojamuose arba šildymo sezono metu nešildomuose pastatuose (kai tokiuose pastatuose yra įrengta šildymo sistema).

DĖL GAMTOS JĖGŲ

 • Jei žala padaroma pastatams, kurių laikančiosios konstrukcijos nusidėvėjusios ir netekusios laikomosios galios.
 • Jei nuostolių kyla dėl potvynio, kuris draudimo vietoje buvo numatomas (t. y. įvyksta bent 1 kartą per 10 metų).

DĖL VAGYSTĖS

 • Jei raktų vagystės arba plėšimo faktas nėra užregistruotas policijoje.
 • Jei į patalpas patekta pro neužrakintas duris, neuždarytą langą, į aptvertą sklypą pro atvirus vartus ar pan.
 • Jei nėra įsilaužimo požymių.
 • Jei apiplėšiama už draudimo vietos ribų ir nėra nustatyta fizinės ar psichologinės prievartos.

DĖL STIKLO DŪŽIO

 • Jei stiklo paviršius subraižomas ir panašiai apgadinamas jo nesudaužant.

DĖL ELEKTROS ĮTAMPOS SVYRAVIMO ARBA VIRŠĮTAMPIO

 • Jei elektroninės ir kompiuterinės įrangos gedimų atsirado
 • dėl gamybos broko arba susidėvėjimo.
 • Jei gedimų atsirado dėl įrenginių mechaninių pažeidimų.
 • Jei įrangos gedimų atsirado ją neteisingai prijungus arba sumontavus, netinkamai eksploatuojant, aptarnaujant arba prižiūrint.

PAGAL VISŲ RIZIKŲ DRAUDIMĄ

 • Jei nuostolių kyla dėl trūkumų ir defektų, apie kuriuos Jūs žinojote arba privalėjote žinoti.
 • Jei turtas pametamas, dingsta, pasisavinamas, iššvaistomas, pagrobiamas, pavagiamas be įsilaužimo arba apiplėšimo požymių.
 • Jei įvyksta apdrausto turto vidaus gedimas.
 • Jei turtas sugenda arba sulūžta panaudojus daiktą pagal jo tiesioginę paskirtį arba jei nėra išorinių poveikio faktorių.
 • Dėl už draudžiamos vietos ribų vykdomų remonto, statybos rekonstrukcijos darbų.

DĖL ŠILDYMO SISTEMOS IR ELEKTROS VARIKLIŲ GEDIMŲ

 • Nedraudžiami elektros varikliai, šildymo sistemos ir jų įrenginiai, kuriems galioja gamintojo garantija arba kurie yra senesni nei 10 metų arba kurių pagaminimo datos negalima nustatyti.

JEI APDRAUSTAS TURTAS SUGADINAMAS ARBA PRARANDAMAS

 • Dėl neišvengiamų natūralių procesų (korozijos, puvimo, pelėsio, natūralaus nusidėvėjimo ir pan.) (tačiau kai dėl jų įvyko sutartyje įvardytas draudžiamasis įvykis ir buvo sugadintas kitas turtas, nuostoliai kitam turtui atlyginami).
 • Dėl pastato konstrukcijų irimo, kritimo arba kitų pastato defektų, atsiradusių dėl apdraustoje vietoje vykdomų statybos, rekonstrukcijos, remonto, apdailos darbų arba dėl prieš sudarant sutartį vykdytų statybinių tyrinėjimų, projektavimo, statybos klaidų ir broko.
 • Vabzdžių, paukščių, graužikų, parazitų, naminių gyvūnų ir kitokių gyvūnų padarytos žalos apdraustam turtui (tačiau kai dėl gyvūnų poveikio įvyko sutartyje įvardytas draudžiamasis įvykis ir buvo sugadintas kitas turtas, nuostoliai atlyginami).
 • Natūralaus pastatų arba pastato dalių sėdimo, plėtimosi.

AR YRA KOKIŲ NORS DRAUDIMO APSAUGOS APRIBOJIMŲ?

 • Pradėjus kapitalinį remontą, rekonstrukciją ar apdraudus nebaigtą statyti pastatą, draudimo apsauga galioja tik ugnies ir/arba gamtinių jėgų rizikoms, priklausomai nuo pastato baigtumo ar remonto masto. Pabaigus darbus draudimo apsauga įsigalioja pilna apimtimi.
 • Kai kuriems įvykiams (pvz., apiplėšimui už draudimo vietos ribų) ir daiktams (pvz., vertybėms, mobiliajai technikai) taikomi išmokų apribojimai – jie nurodyti taisyklėse ir draudimo liudijime.
 • Įvykiams gali būti taikoma besąlyginė išskaita. Informacija apie jos dydį ir taikymą nurodyta draudimo liudijime.
 • Gali būti apribojimų, kai turtas yra ne draudimo vietoje (pvz., keliaujant).

KUR TAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?

 • Pastatų draudimas – apdraustame pastate (pvz., bute, name, pagalbiniuose pastatuose) arba kiemo teritorijoje esantiems stacionariems statiniams.
 • Namų turto draudimas – apdraustame pastate ir kitose vietose, jei daiktus laikinai išsinešate. Apsauga galioja Lietuvoje, Baltijos šalyse arba, atsižvelgiant į pasirinktą draudimo variantą, beveik visoje Europoje, išskyrus Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos teritorijas.
 • Civilinės atsakomybės draudimas – apdraustame pastate.
 • Asmens civilinės atsakomybės draudimas – pagal Jūsų pasirinkimą – Lietuvoje, ES ir kitose išvardintose šalyse arba visame pasaulyje (išskyrus JAV, Kanadą, Australiją, Rusijos Federaciją ir Baltarusijos Respubliką).

KOKIOS MANO PAREIGOS?

 • Pasikeitus draudimo rizikai (pvz., pradėjus kapitalinį remontą, pastačius priestatą, jei pastatas tampa ne nuolat gyvenamas ir pan.), per 3 darbo dienas informuoti „Lietuvos draudimą“.
 • Nedelsiant informuoti „Lietuvos draudimą“ pasikeitus gyvenamajai vietai.
 • Praradus namų raktus, per 24 val. informuoti „Lietuvos draudimą“ ir policiją. Rekomenduojame nedelsti, nes nuostoliai, atsiradę nuo raktų praradimo iki informavimo momento, nebus atlyginami.
 • Laikyti ir prireikus pateikti apdrausto turto nuotraukas ir, jei įmanoma, įsigijimo dokumentus.
 • Atsitikus draudžiamajam įvykiui, nedelsiant imtis veiksmų jo plitimui sustabdyti, informuoti reikiamas institucijas (pavyzdžiui, policiją), per 3 darbo dienas informuoti „Lietuvos draudimą“ apie atsitikusį įvykį.
 • Rūpintis apdraustu turtu – tvarkinga stogo danga, nuvalytas sniegas, nuolat prižiūrimi ir tvarkingi vamzdynai, elektros instaliacija, užraktai, tvarkingos spynos ir signalizacijos.
 • Bendradarbiauti su „Lietuvos draudimu“ nustatant žalą padariusius asmenis.

KADA IR KAIP MOKU?

Draudimo įmoką galite mokėti vienu kartu arba, užsisakius automatinį mokėjimą savitarnos svetainėje savasld.lt, skaidyti ją į dalines įmokas (nuo 2 iki 12 kartų).

Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodomi draudimo liudijime.

KADA ĮSIGALIOJA IR BAIGIASI DRAUDIMO APSAUGA?

Būsto draudimo sutartis sudaroma 12-ai mėnesių ir įsigalioja draudimo liudijime nurodytą dieną, jeigu iki tos dienos draudimo įmoka buvo sumokėta.

KAIP GALIU NUTRAUKTI SUTARTĮ?

Norėdami atsisakyti draudimo apsaugos, tai galite padaryti savitarnos svetainėje savasld.lt arba paskambinus tel. 1828.