Draudimo poreikių nustatymas

Svarbu! Jei norite apdrausti du asmenis (pagrindinį paskolos gavėją ir bendraskolį), kiekvienas asmuo turi užpildyti atskirą draudimo paraišką.


ERGO Life Insurance SE
 vardu (reg. Nr. 110707135, adresas: Geležinio Vilko g.6A, Vilnius, Lietuva, telefonas 1887 arba +370 5 268 3222, info@ergo.lt).

Šios paraiškos tikslas yra pateikti Draudikui informaciją, reikalingą draudimo sutarčiai sudaryti. Paraiškos užpildymas neįpareigoja Draudėjo ar Draudiko sudaryti draudimo sutartį. Jei sudaroma draudimo sutartis, ši paraiška tampa neatsiejama jos dalimi.

Draudėjo poreikių nustatymo anketa

Atsakykite į klausimus, kurie padės nustatyti jūsų poreikius ir pasiūlyti tinkamą gyvybės draudimo sutarties versiją. Prašome nurodyti tikslią naujausią informaciją.

Bendrieji klausimai

3. Grynosios mėnesio pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui (atskaičius finansinius įsipareigojimus)

Siūloma mėnesio draudimo įmoka atsižvelgiant į finansinę padėtį:

4. Kokiu periodiškumu pageidaujate mokėti už gyvybės draudimo sutartį?
5. Kuriam laikotarpiui planuojate sudaryti gyvybės draudimo sutartį?

Klausimai dėl draudimo pasiūlymo

6. Ar turite (planuojate turėti per artimiausius 1-3 mėn.) ilgalaikių finansinių įsipareigojimų bankui ar kitoms finansinėms institucijoms?
7. Nurodykite pagrindinį gyvybės draudimo sutarties tikslą, jei yra (bus) finansinių įsipareigojimų:
7. Nurodykite pagrindinį gyvybės draudimo sutarties tikslą, jei finansinių įsipareigojimų nėra:
Pasiūlymas yra vienkartinio pobūdžio ir nebus periodiškai peržiūrimas. Siūlomas gyvybės draudimo sutarties variantas, atitinkantis draudėjo poreikius, nustatytus pagal šioje formoje
pateiktą informaciją:

Gyvybės draudimo pasiūlymas: Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimas ir visiškas ir nuolatinis darbingumo netekimas

Atsakymas į pateiktą pasiūlymą

Gyvybės draudimo pasiūlymas: Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimas

Atsakymas į pateiktą pasiūlymą

Gyvybės draudimo pasiūlymas: Kapitalo kaupimas – netaikoma

Atsakymas į pateiktą pasiūlymą

Gyvybės draudimo pasiūlymas: Investavimas – netaikoma

Atsakymas į pateiktą pasiūlymą

Gyvybės draudimas be kaupimo – netaikoma

Atsakymas į pateiktą pasiūlymą