Luminor verslo padalinius Baltijos šalyse valdo „Nordea“ ir DNB per kontroliuojančią įmonę Luminor Group AB (Švedijoje), kurios veiklos tikslas yra valdyti Luminor padalinių akcijas.

Jungtiniame banke Nordea ir DNB turi vienodas balsavimo teises. Nordea turi 56 proc., DNB 43 proc. ekonominės nuosavybės lygį, atspindintį banko įnašo santykinę nuosavybės vertę jungtiniame banke sandorio užbaigimo metu 2017 spalio 1 d.

2018 m. rugsėjo 13 d. DNB Bank ASA and Nordea Bank AB pasirašė susitarimą su JAV privataus kapitalo fondų valdymo bendrove Blackstone parduoti pagrindinį Luminor akcijų paketą. Kaip dalis sandorio, Blackstone įsigys 60 proc. banko akcijų.

Po sandorio Nordea ir DNB išlaikys atitinkamai po 20 proc. Luminor akcijų ir toliau dalyvaus banko valdyme, suteikdami ilgalaikį finansavimą, ekspertinę pagalbą, taip pat turės savo atstovus Luminor stebėtojų taryboje. Blackstone taip pat pasiekė išankstinį susitarimą įsigyti likusį 20 proc. akcijų paketą iš Nordea per artimiausius keletą metų.

Sandorį dar turi patvirtinti vietos priežiūros institucijos bei Europos centrinis bankas. Tikimasi, kad tai įvyks iki 2019 m. pabaigos.

Vieningas Baltijos šalių bankas

2018 m. vasario 19 d. Luminor bankų susijungimo projektą pateikė Latvijos įmonių registrui ir apie numatomus įsteigti skyrius Lietuvoje bei Latvijoje informavo Estijos finansų priežiūros tarnybą. 2018 m. birželį Luminor gavo Europos centrinio banko leidimą įgyvendinti susijungimą.  

2019 m. sausio 2 d. Luminor galutinai integravo veiklą, kai veiklą Estijoje pradėjo centrinė būstinė su skyriais Lietuvoje bei Latvijoje.

Sujungimas supaprastina banko valdymą, atveria kelius glaudesniam bendradarbiavimui ir į klientą orientuotam aptarnavimui.

Luminor Group dukterinės įmonės
Naudinga informacija apie "Luminor" susijungimą Baltijos šalyse