2019 m. sausio 2 d. „Luminor“ bankų jungimasis Baltijos šalyse buvo užbaigtas. Nuo šios dienos bankas operacijas vykdo per banką Estijoje ir jo skyrius Lietuvoje bei Latvijoje.

2018 m. kovo 29 d. „Luminor“ bankai Baltijos šalyse pasirašė vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi sutartį, o gegužės mėn. gavo ECB leidimą įsteigti skyrius Lietuvoje ir Latvijoje. Birželio 28 d. ECB suteikė galutinį leidimą bankams jungtis Baltijose šalyse.

Įgyvendinamas šį susijungimą, „Luminor“ siekia sukurti stiprų ir efektyviai valdomą Baltijos šalių banką, orientuotą į vietos klientų poreikius.

Informacija privatiems klientams

  • Mūsų kasdienės operacijos ir klientų aptarnavimas vyks įprastai.
  • „Luminor“ tęsia tą pačią veiklą Lietuvoje per šalyje įsteigtą Luminor Bank AS Lietuvos skyrių.
  • Estijos garantijų fondas (Tagastifond) perėmė indėlių apsaugos funkciją. Apsauga išliks nepakitusi, t.y. 100 tūkst. EUR garantija vienam indėlininkui vienoje kredito institucijoje.
  • Estijos garantijų fondas (Tagastifond) perėmė investicijų apsaugos funkciją. Fondas garantuos maksimalią 20 tūkst. EUR apsaugą vienam investuotojui pas vieną investicinių paslaugų teikėją.
  • Pensijų fondo depozitoriumo funkcijas vykdys Luminor Bank AS Estija, kuriam tomis pačiomis sąlygomis atstovaus Luminor Bank AS Lietuvos skyrius.

Informacija verslo partneriams

Bankams susijungus, pasikeitė banko rekvizitai. Prašome nuo 2019 m. sausio 2 d. naudoti šiuos mūsų rekvizitus:
 
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Juridinio asmens kodas: 304870069
Registruotos buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva
El. pašto adresas: info@luminor.lt
Telefono numeris: +370 5 239 3444
Interneto tinklapis: luminor.lt
A/S: LT594010049500047594, banko kodas 40100