• Laukiama lėtesnio palūkanų normų kėlimo iš JAV centrinio banko (FED)
  • Pozityvios naujienos iš Kinijos

Po lėto lapkričio mėnesio starto finansų rinkos įgavo teigiamą kryptį, nors svyravimai ir toliau išlieka gana dideli. Kone pagrindinė išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kilimą sąlygojusi priežastis buvo pasirodę duomenys apie kiek sulėtėjusią infliaciją bei lūkesčiai, kad sparčiausias kainų augimas jau praeityje. Jei lūkesčiai pasiteisins ir infliacija iš tiesų ims mažėti, tai leistų JAV ir kitų šalių centriniams bankams lėtinti palūkanų normų auginimo tempą. 500 stambiausių JAV įmonių akcijų kainas atspindintis indeksas S&P 500 (S&P 500 Total Return EUR Index) Lapkritį pabaigė nuosaikiu 1,21 % ūgtelėjimu. Tuo tarpu išsivysčiusių šalių akcijų rinkos indeksas (MSCI World Total Return EUR Index) paaugo 2,66 %. Pastarąsias rinkas gerokai pralenkė besivystančių rinkų akcijos (MSCI Emerging Markets Daily Net Total Return EUR Index), kurių indeksas per mėnesį šoktelėjo net 10,23 %.

Kaip jau įprasta, rinkų dinamiką lapkritį ir vėl diktavo naujienos apie infliaciją bei centrinių bankų veiksmus. Mėnesio pradžią JAV centrinis bankas pradėjo dar vienu 0,75 % palūkanų normų kėlimu, taip pratęsdamas sparčiausią palūkanų normų kėlimo ciklą nuo XX a. 9‑ojo dešimtmečio. Kaip ir galima tikėtis, investuotojams ši naujiena didelio džiugesio nesukėlė ir akcijų rinkų indeksai toliau leidosi, JAV akcijoms koreguojantis kiek stipriau už kitas rinkas. Kita vertus, visai netrukus susikaupusį pesimizmą išsklaidė naujausi infliacijos rodmenys JAV ekonomikoje, nustebinę, kad infliacija ne tik sumažėjo, bet ir pranoko analitikų lūkesčius. Metinė infliacija JAV lapkritį siekė 7,7 % (spalio mėnesio rodmuo: 8,2 %). Šios investuotojų ilgai lauktos naujienos netruko pakeisti akcijų rinkų kryptį ir naujai atsiradęs lūkestis apie lėtėjančią infliaciją kone visus pagrindinius akcijų indeksus nudažė žalia spalva.

Tuo metu Europoje nuotaikos lapkritį išsilaikė kiek labiau nuosaikios. Europos Centrinio Banko (ECB) vadovė Christine Lagarde pareiškė, kad recesijos tikimybė Europoje auga tuo pat metu, kai infliacijos rodikliai Euro zonoje daugiau nei 5 kartus viršija ECB siekiamą lygį. Jau ir taip istoriškai sparčiai palūkanas keliantis Europos Centrinis Bankas, tikimasi, jas pakels dar bent 0,50 % gruodį vyksiančiame susitikime.

Azijos žemynas Lapkritį investuotojus pradžiugino savaip. Kinija paskelbė apie švelninamas COVID‑19 karantino priemones ir faktinį sprendimą atsisakyti „nulinio COVID‑19“ politikos. Šios naujienos Azijos akcijų rinkas stumtelėjo aukštyn sparčiausiai per pastaruosius porą metų. Sekdamos akcijas, kartu ūgtelėjo ir žaliavų kainos bei Kinijos nacionalinės valiutos juanio kursas. Nepaisant to, investuotojai ir toliau nekantriai seks naujienas iš Kinijos, kuri šiuo metu skaičiuoja spartų COVID‑19 viruso atvejų skaičiaus augimą.

Infliacija


Šaltinis: Bloomberg L.P.

Luminor investicijų komandos požiūris – „House view“

Luminor investicijų valdymo komanda nusprendė grįžti prie neutralios rizikų alokacijos. Šį žingsnį tarp kitų priežasčių lėmė aukščiau aptarti lėtėjančios infliacijos duomenys iš JAV. Vis tik dėl išliekančios palūkanų normų kėlimo aplinkos, mes ir toliau skiriame didesnį dėmesį energetikos, plataus vartojimo prekių ir komunalinių paslaugų įmonėms.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai
  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.