Žemiau nurodyta informacija ir funkcijos turi būti suprantama forma patiektos Pardavėjo klientui (toliau – Klientas):

1. Prieš užbaigiant mokėjimą: informacija apie Pardavėjo fizinę pardavimo vietą arba Pardavėjo buveinės adresą, jeigu Pardavėjas neturi fizinės pardavimo vietos.

2. Pardavėjo kontaktinė informacija (pašto adresas, el. pašto adresas, tel. numeris tarptautiniu formatu).

3. Prekių / paslaugų teikimo sąlygos, įskaitant daugkartinių siuntų pristatymo politiką.

4. Prekių / pinigų grąžinimo ir užsakymų atšaukimo politika.

5. Asmens duomenų tvarkymo politika (Privatumo politika).

6. 3 ir 4 punktuose nurodyta informacija turi būti pateikta Klientui užsakymo proceso metu ir Pardavėjas privalo suteikti Klientui galimybę patvirtinti informaciją pažymint* varnelę langelyje, spaudžiant „sutinku“ ar pan.:
a. atsiskaitymo lange, kuriame parodoma galutinė operacijos suma.
b. tinklalapiuose, kuriuos Klientas naudoja iki galutinio atsiskaitymo.
* Ne tik paspausti nuorodą į atskirą puslapį.

7. Jeigu Operacijos metu prekės / paslaugos negali būti suteiktos, Pardavėjas privalo apie tai pranešti Klientui ir gauti atskirą Kliento sutikimą dėl pavėluoto pristatymo (nurodant numatomą pristatymo datą), prieš pereinant prie Operacijos vykdymo.

8. Pardavėjas privalo pranešti Klientui, jeigu užsakytos prekės / paslaugos nebus pristatytos per anksčiau nurodytą ir su Klientu sutartą terminą. Klientui turi būti pranešta apie naują numatomą terminą ir suteikiama galimybė atšaukti Operaciją.

9. Klientui turi būti suteikta galimybė gauti Operacijos kvitą mažiausiai 120 dienų nuo Operacijos įvykdymo datos.

10. Operacijos kvitas turi būti pateikiamas tokiu formatu, kurio vėliau nebūtų įmanoma koreguoti.

11. Pranešime, kuriuo patvirtinamas Kliento užsakymas, turi būti nurodyta tokia informacija:
a. Jeigu yra pateikiama nuoroda į tinklalapį ir (arba) programėlę:

  • aiškios instrukcijos Klientui, kaip peržiūrėti Operacijos kvitą;
  • tiesioginė nuoroda į Operacijos kvitą.

b. Instrukcijos Klientui, kaip gauti Operacijos kvitą, jeigu Klientas jo negauna;
c. Pranešimo pavadinime:

  • Pardavėjo pavadinimas, kuris matomas Kliento mokėjimo kortelės sąskaitos išraše;
  • informacija, kad prie pranešimo pridėta Kliento Operacijos kvito kopija arba nuoroda į Kliento Operacijos kvito kopiją.

12. Jeigu Pardavėjui yra aktyvuota Atsiskaitymų mokėjimo kortelėmis internetu paslauga, Pardavėjo tinklapyje turi matytis Visa ir Mastercard logotipai, parodantys, kad šios kortelės yra aptarnaujamos.

Jeigu Pardavėjui yra aktyvuota Atsiskaitymų mokėjimo kortelėmis internetu paslauga, kaip Įmokų surinkimo paslauga, Pardavėjas privalo susipažinti ir laikytis kitų VISA ir Mastercard el. prekybai taikomų taisyklių ir reikalavimų.