• ECB pakeitė poziciją dėl infliacijos ir leis jai viršyti nustatytą 2 proc. ribą
  • Produktų ir paslaugų kainos JAV kyla, tačiau investuotojai ir toliau tiki, jog infliacija yra trumpalaikė

Nors tikėjomės, jog liepos mėnuo bus ramus, tačiau valdžios atstovai ir centriniai bankai skelbė reikšmingas naujienas, kurios gali turėti ilgalaikių pasekmių. Be to, rinkas išgąsdino sparti COVID-19 Delta atmainos plėtra, kuri gali priversti vyriausybes sugrąžinti apribojimus ar net paskelbti karantiną. Liepos mėnesį akcijų indeksai buvo kelis kartus paveikti neigiamų naujienų ir dalis investuotojų puolė mažinti pozicijas, tačiau akcijų kainos kaskart atšoko, investuotojams skubant įsigyti atpigusias akcijas.

Tuo tarpu pastaruoju metu išryškėjo politinė rizika investuojant Kinijoje. Pavyzdžiui, pavėžėjimo įmonei Didi Global IPO metu JAV biržoje pritraukus 4,4 mlrd. USD, buvo pranešta apie Kinijos institucijų tyrimą dėl duomenų ir kibernetinio saugumo pažeidimų. Vėliau šalies valdžia įvedė griežtus apribojimus edukacijos sektoriuje. Visi šie veiksmai neigiamai paveikė įmonių plėtros planus, o kai kuriais atvejais sužlugdė visą įmonių verslo modelį. Dėl tokių valdžios veiksmų bei dėl COVID-19 apsunkėjusios logistikos, investuotojai skubėjo atsikratyti Kinijos įmonių akcijų.

Pasaulio ir Kinijos akcijų indeksai

Šaltinis: Bloomberg Finance L.P.

Centrinių bankų nariai pamažu pradeda užsiminti apie skatinimo, kuris buvo įvestas kovojant su COVID-19 pasekmėmis, pabaigą. Auganti infliacija taip pat daro spaudimą Europos centriniam bankui (ECB) bei JAV centriniam bankui (FED) imtis priemonių suvaldyti kainų augimą. Nepaisant to, centrinių bankų vadovai supranta, jog bet kokia užuomina dėl monetarinės politikos griežtinimo gali sukelti stiprias bangas akcijų rinkoje ir jų pareiškimai yra labai atsargūs.

Po strategijos peržiūros ECB pakeitė savo infliacijos tikslą iš „žemiau 2%“ į „2% vidutiniu laikotarpiu“. Taip centrinis bankas parodo, jog leis trumpuoju laikotarpiu infliacijai viršyti 2% ribą. Banko vadovė Christine Lagarde kalbos metu tą patvirtino, tačiau daugiau detalių nei apie trukmę, nei apie toleruotiną viršijimą nepateikė. ECB vadovė tik užsiminė, jog vykdoma 1,85 trln. EUR obligacijų supirkimo programa bus pratęsta iki 2022 m. kovo mėnesio ir vėliau bus pakeista. Be to, ECB pakeitė savo požiūrį į riziką, susijusią su ekonominiu augimu. Bankas mano, kad rizika tapo labiau subalansuota.

JAV infliacijos duomenys pranoko 2008 m. lygį po to, kai plačiai sekamas vartotojų krepšelio indeksas (angl. Core CPI), kuris išeliminuoja stipriai svyruojančius produktus ir paslaugas, birželį išaugo 4,5% (met./met.). Tai buvo sparčiausias augimas nuo 1991 m. lapkričio. Nepaisant to, investuotojai ir toliau tiki FED prognozėmis, jog tai tik laikina ir kainų augimas netrukus sulėtės.

Infliacija, FED bazinė palūkanų norma ir S&P 500 indeksas


Šaltinis: Bloomberg Finance L.P.

Šiuo metu įžvelgiame tiek teigiamus, tiek neigiamus veiksnius, kurie gali paveikti finansų rinkas artimiausiu metu. Pavyzdžiui, antro ketvirčio įmonių rezultatų skelbimo sezonas parodė, jog dauguma įmonių sugebėjo pranokti prognozes. Remiantis Bloomberg duomenimis, apžvalgos ruošimo momentu 87% S&P 500 indekso bendrovių, kurios paskelbė ketvirtinius rezultatus, viršijo pelno prognozes. Tuo tarpu reikšmingesnius indeksų kritimus išprovokavusios naujienos dėl Delta atmainos plėtros greitai nublanko, kadangi vis didesnė populiacijos dalis pasiskiepijo ir griežto karantino įvedimo tikimybė išlieka maža.

Kita vertus, mes ir toliau matome galimo rinkos silpnėjimo požymius. Pavyzdžiui, rodiklis, kuris parodo, kokia dalis S&P 500 indeksą sudarančių įmonių akcijų kainų yra virš 50 dienų jų kainų slankiųjų vidurkių (ang. moving average, MA) rodo galimą ralio silpnėjimą. Balandžio pabaigoje šio rodiklio reikšmė siekė 85%, o praėjusio mėnesio pabaigoje jis rodė, jog mažiau nei pusė indeksą sudarančių įmonių akcijų kainos pranoko 50 MA. Ta pati tendencija pastebima ir pasaulio akcijų indekse (MSCI ACWI). Liepos pabaigoje mažiau nei pusė ACWI indeksą sudarančių įmonių akcijų kainos buvo virš 50 MA, kai prieš kelis mėnesius rodiklio reikšmė buvo virš 60%. 

Ilguoju laikotarpiu rinkas gali neigiamai paveikti didesnė mokestinė našta, su kuria susidurs IT gigantai, tokie kaip Amazon, Facebook ir Google, ir kitos tarptautinės įmonės.G20 susitikimo metu didžiausių pasaulio valstybių finansų ministrai pritarė planui įvesti vieningą 15% pelno mokestį, kad būtų suvaldytas didžiųjų įmonių vengimas mokėti mokesčius. 

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai
  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.