Ypatingas Luminor pasiūlymas lizingo draudimui

Ypatingas Luminor pasiūlymas lizingo draudimui

 • TPVCA, KASKO ir specializuotos technikos draudimo galimybės
 • Įmoką už draudimo polisą derinama su lizingo įmoka
 • Papildoma nuolaida visam lizingo terminui

Galioja nuo 2020 08 19

Draudimo reikalavimai transporto priemonėms ir įrengimams apibrėžia minimalias taisykles, kurias reikia taikyti draudimo polisui, kuriuo apdraudžiamos užtikrinimo priemonės. Draudimo reikalavimai sumažina iš užtikrinimo priemonių kylančias rizikas, susijusias su staigiais, netikėtais ir nenumatytais įvykiais (draudiminiai įvykiai).

Draudimo reikalavimų reikia laikytis visu laikotarpiu nuo paskolos išdavimo iki kreditavimo sutarties galiojimo pabaigos.

Bendrosios nuostatos

Draudėjas – Klientas arba Kliento atstovas.

Neatšaukiamas naudos gavėjas – Luminor Lizingas UAB, 111667277.

Draudimo objektas turi būti identifikuojamas pagal:

 • Registracijos numerį arba VIN numerį (transporto priemonės ir įrengimai)
 • Serijos numeris ir modelis (įrengimai) 

Teritorinis taikymas:

 • Europa (transporto priemonės)
 • Adresas/naudojimo zona (transporto priemonės ir įrengimai)

Rekomenduojama maksimali išskaita:

 • Transporto priemonės, kurių bendra masė neviršija 3500 kg – dalinis nuostolis iki 500 EUR, bendras nuostolis (dėl vagystės ar apiplėšimo) maksimali išskaita – 15 % nuostolio sumos.
 • Transporto priemonės, kurių bendra masė yra didesnė kaip 3500 kg – dalinis nuostolis iki 1000 EUR, bendras nuostolis (dėl vagystės ar apiplėšimo) maksimali išskaita – 15 % nuo nuostolio sumos.
 • Įrengimai – 1000 EUR.

Priimtinos tik teisiškai galiojančios draudimo sutartys. Jei Luminor gauna informaciją, kad mokėjimas pagal polisą nėra atliktas sutartą mokėjimo dieną ir turi būti nutrauktas, Luminor turi teisę apdrausti privalomuoju draudimu arba taikyti papildomą mokestį (pagal sutartį).

Visose Baltijos šalyse priimtinos draudimo bendrovės ir jų skyriai

Luminor bankui visose Baltijos šalyse yra priimtinos šios draudimo bendrovės ir jų skyriai:

 • Lietuvos draudimas AB (įsk. PZU Kindlustus kaip AB „Lietuvos draudimas“ filialas Estijoje)
 • AAS BALTA
 • Balcia Insurance SE
 • If P&C Insurance AS
 • ERGO Insurance SE
 • Seesam Insurance AS
 • ADB Gjensidige
 • Compensa Vienna Insurance Group ADB
 • AAS BTA Baltic Insurance Company
 • Swedbank P&C Insurance AS

Priimtinos draudimo bendrovės, jei atitinka sąlygas

Šios draudimo bendrovės yra priimtinos, jei atitinka sąlygas:

Draudimo įmonės pavadinimas Vieta / rinka Priimtinos draudimo rūšys Draudimo vertės limitas (su PVM) objektui
SALVA Tik Estijoje Visos Limitas netaikomas
BAN Tik Latvijoje Visos 100 000 EUR

Minimalios draudimo rizikos

Jei kreditavimo sutartyje nėra nustatyta kitaip, taikomi šie minimalūs reikalavimai:

Draudimo objektai Draudimo rizikos
Motorinės transporto priemonės ir jų priekabos (turi būti užregistruotos transporto registre) (KASKO draudimas)
Eismo įvykis,
Stichinės nelaimės,
Gaisras,
Apiplėšimas, vandalizmas, vagystė
 
Įskaitant rizikas sąlygojantį objektą (tokias rizikas, kaip pakrovimo, transportavimo ir iškrovimo).
Specialios paskirties įrengimai (statybos, žemės ūkio, miškininkystės, kelių tiesimo ir t.t.) (Rangovo įrangos ir mašinų draudimas, angl. CPM)

Visos rizikos, susijusios su turto laikymu ir naudojimu (įskaitant, bet neapsiribojant, dalinį nuostolį, gaisrą, vandens padarytą žalą, stichinę nelaimę, vagystę, apiplėšimą, vandalizmą)

Įskaitant rizikas keliantį objektą (tokias rizikas, kaip pakrovimo, transportavimo ir iškrovimo).

Draudimo suma

Visi draudimo objektai turi būti draudžiami visa atkūrimo (atstatymo) verte.
Atstatymo vertė yra rinkos vertė (priimtina nauja pirkimo vertė pagal „naujo už seną“ principą)

PASTABA! Į draudimo sumą ir mokėtinus būsimus reikalavimus turi būti įtrauktas PVM (ir transportavimo kaštai, jei objektas yra perkamas už Baltijos regiono ribų).

Terminai

Draudimo sutartis turi įsigalioti iki objekto perdavimo akto pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki atsitiktinės žalos, sugriuvimo ar netekimo rizikos perėjimo, nuomininkui/kredito gavėjui.

Jei kreditavimo/lizingo sutartyje nėra nustatyta kitaip: 

 • Klientai, kurie jau turi paskolą/lizingą, naują polisą privalo pateikti prieš 14 dienų iki turimo poliso galiojimo pabaigos.
 • Klientai, kurie ima naują paskolą/lizingą, draudimo polisą turi pateikti nedelsiant po užregistravimo.