Mano duomenys

Lizingo duomenys

Eur
mėnesiai (-ių)
Eur

Turto duomenys

Pridėk komercinį pasiūlymą ar tinklalapio nuorodą:

?

Priedų dydis negali viršyti 2 MB.
Galimi priedų formatai: pdf doc docx.Uždaryti

Turto pardavėjas

Draudimas

Patvirtinimai

Sutikimas

Ar sutinkate, kad Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, Luminor Lizingas UAB teikdamas pasiūlymą/konsultaciją pagal šią paraišką paskambintų jums šioje paraiškoje pateiktu telefono numeriu ir/ar parašytų pateiktu el. pašto adresu ir teiktų pasiūlymus dėl Luminor Bank AS, veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, Luminor Lizingas UAB, Luminor grupės ir partnerių paslaugų?

Sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros:

Asmens duomenų tvarkymas

1. suprantu, kad paslaugos, dėl kurios kreipiuosi, teikimas yra susijęs su asmens duomenų tvarkymu, kurį atlieka Luminor Lizingas UAB ir Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, bei duomenų tvarkytojai, dalyvaujantys teikiant pasirinktą(-as) paslaugą(-as);
2. esu informuotas apie bendras asmens duomenų tvarkymo sąlygas, numatytas Luminor Privatumo politikoje ir Duomenų saugojimo politikoje, kurias galima rasti luminor.lt/klientu-asmens-duomenu-tvarkymas, apie duomenų tvarkymo tikslus bei teisinį pagrindą, taip pat apie asmens duomenų tvarkytojus, asmens duomenų gavėjus ir naudojimąsi duomenų subjekto teisėmis bei atitinkamas sąlygas ir sąvokas. Luminor Duomenų saugojimo politikoje yra apibrėžtas terminas, kurį bus saugomi mano asmens duomenys;
3. esu informuotas, kad šio dokumento pagrindu tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Luminor Lizingas UAB, įmonės kodas 111667277, adresas Lvovo g. 25 (16 a.), Vilnius, Lietuva bei Luminor Bank AS, registracijos kodas 11315936, adresas Liivalaia 45, 10145, Talinas, Estija, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, juridinio asmens kodas 304870069, adresas Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva;
4. esu informuotas, kad el. paštu dataprotectionLT@luminorgroup.com Luminor Duomenų apsaugos pareigūnas suteiks papildomos informacijos apie mano asmens duomenų tvarkymą pagal šį dokumentą ir padės apginti mano teises;
5. asmenų, kurie nėra pareiškėjas, šiame dokumente pateikti asmens duomenys yra gauti teisėtai ir, kad pareiškėjas turi teisę atskleisti šiuos asmens duomenis Luminor Lizingas UAB bei Luminor Bank AS, veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, pasirinktos(-ų) paslaugos(-ų) teikimo tikslais; šiems asmenims yra žinoma, kad jų asmens duomenis tvarko Luminor Lizingas UAB bei Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, ir jie dėl tokio asmens duomenų tvarkymo sutiko arba teisiškai sutarė. Patvirtinu, kad šie asmenys buvo supažindinti su Luminor Privatumo politika;
6. taikoma pareiškėjo atstovui: atstovas patvirtina, kad jis supranta, jog jo asmens duomenis Luminor Lizingas UAB ir Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, tvarko Luminor Privatumo politikoje ir Duomenų saugojimo politikoje nustatyta tvarka, kurias galima rasti luminor.lt/privatumo-politika.