Mano duomenys

Lizingo duomenys

Eur
mėnesiai (-ių)
Eur

Turto duomenys

Pridėk komercinį pasiūlymą ar tinklalapio nuorodą:

?

Priedų dydis negali viršyti 2 MB.
Galimi priedų formatai: pdf doc docx.Uždaryti

Turto pardavėjas

Draudimas

Patvirtinimai

Sutikimas

Ar sutinkate, kad Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, Luminor Lizingas UAB teikdamas pasiūlymą/konsultaciją pagal šią paraišką paskambintų jums šioje paraiškoje pateiktu telefono numeriu ir/ar parašytų pateiktu el. pašto adresu ir teiktų pasiūlymus dėl Luminor Bank AS, veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, Luminor Lizingas UAB, Luminor grupės ir partnerių paslaugų?

Sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros:

Asmens duomenų tvarkymas

1) siekiant įvertinti mano kreditingumą, sudaryti ir vykdyti čia pasirinktos (-ų) paslaugos (-ų) sutartis, taip pat vykdant teisės aktų reikalavimus Luminor Lizingas UAB (toliau – Luminor Lizingas), įmonės kodas 111667277, adresas Konstitucijos pr. 21A , Vilnius, Lietuva, kuris yra  šio dokumento pagrindu tvarkomų asmens duomenų valdytojas tvarkys mano asmens duomenis;

2) supranta, jog lizingo gavėjo vardas, pavardė, turto duomenys, finansavimo sąlygos, sudarytos sutarties numeris gali būti perduoti turto, dėl kurio finansavimo kreipiamasi, pardavėjui bei gamintojui, jei su pastaraisiais Luminor Lizingas yra sudaręs bendradarbiavimo sutartis ir pagal tokias sutartis šalys yra susitarusios teikti ataskaitas apie sudarytas lizingo sutartis. Duomenų teikimo pagrindas – teisėtas duomenų valdytojo ir trečiosios šalies interesas bendradarbiaujant pasiūlyti klientams patrauklesnes paslaugų sąlygas ir kokybiškesnį aptarnavimą; 

3) supranta, jog pasirinkus, kad turto draudimu rūpintųsi Luminor Lizingas, asmens duomenys bus atskleidžiami duomenų tvarkytojams, dalyvaujantiems teikiant pasirinktą paslaugą (draudimo kompanijai, draudimo brokeriui);

4) žino, jog Luminor Lizingas pasitelks savo pasirinktą draudimo brokerį administruoti kaip yra laikomasi sutartinio įsipareigojimo drausti finansuojamą turtą ir perduos jam funkcijai atlikti reikalingus asmens duomenis, nepriklausomai ar klientas pasirinko drausti finansuojamą turtą padedant Luminor Lizingui;

5) yra informuotas (-i) jog Luminor Lizingas turi teisę pateikti turimą informaciją apie mane (mus) kitiems asmenims, taip pat viešai, tais atvejais, jei nevykdysiu (-ime) ar netinkamai vykdysiu (-ime) sutartyje, sudarytoje dėl turto finansavimo, numatytus įsipareigojimus;

6) daugiau apie bendras asmens duomenų tvarkymo sąlygas, duomenų tvarkymo tikslus bei teisinius pagrindus, duomenų tvarkymo terminus ar jų nustatymo principus taip pat apie asmens duomenų tvarkytojus, asmens duomenų gavėjus ir naudojimąsi duomenų subjekto teisėmis turėjo galimybę susipažinti Luminor grupės Privatumo politikoje ir Duomenų saugojimo politikoje: luminor.lt/privatumo-politika;

7) žino, kad pateikus prašymą el. paštu dataprotectionLT@luminorgroup.com, Luminor grupės duomenų apsaugos pareigūnas suteiks papildomos informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pagal šį dokumentą;

8) šiame dokumente pateikti kitų asmenų asmens duomenys yra gauti teisėtai ir, kad duomenis pateikiantys asmenys turi teisę atskleisti šiuos asmens duomenis Luminor Lizingas; šiems asmenims yra žinoma, kad jų asmens duomenis tvarkys Luminor Lizingas, ir jie dėl tokio asmens duomenų tvarkymo sutiko arba teisiškai sutarė ir jie buvo supažindinti su Luminor Privatumo ir Duomenų saugojimo politikomis;

​9) (jei šią paraišką pasirašo atstovas), jis (ji) taip pat supranta jog jo (jos) asmens duomenis Luminor Lizingas tvarko Luminor Privatumo politikoje ir Duomenų saugojimo politikose nustatyta tvarka.