Indėlio valiuta Eurai, JAV doleriai
Indėlio laikotarpis Neribotas
Mažiausia indėlio suma 10 Eur, 10 USD
Palūkanų mokėjimas Sukauptos palūkanos išmokamos kas ketvirtį