Indėlio valiuta Eurai
Indėlio laikotarpis Nuo 6 mėnesių iki 1 metų. Galėsi pasirinkti norimą dienų skaičių.
Mažiausia indėlio suma 10 Eur
Maksimali indėlio suma 15 000 Eur. Gali sudaryti iki penkių kaupiamojo indėlio sutarčių.
Mažiausia indėlio papildymo suma 1 Eur
Kada gali sudaryti sutartį? Kiekvieną dieną nuo 00.01 iki 22.00 interneto banke ir skyriaus darbo valandomis, jei indėlį norėsi sudaryti telefonu arba skyriuje.
 Indėlio nutraukimas Gali nutraukti bet kuriame mūsų skyriuje ar interneto banke („Taupymas ir investavimas“ → „Mano indėliai“).
  • Pagal kaupiamojo indėlio sutartį, jei indėlį norėsi atsiimti anksčiau nustatyto termino, turėsi apie tai mums raštu pranešti prieš 7 darbo dienas. Skyriaus vadovo sprendimu, indėlis gali būti nutraukiamas, o lėšos grąžinamos į indėlio aptarnavimo sąskaitą anksčiau nei per 7 darbo dienas (o jei įmanoma, tą pačią darbo dieną). 
  • Jei indėlį atsiimsi anksčiau sutartyje nustatyto termino, už faktinį kaupiamojo indėlio laikymo laikotarpį palūkanos mokamos nebus.