Luminor – sveiko gyvenimo būdo, judėjimo, aktyvaus laisvalaikio ambasadorius. Mums rūpi fizinė klientų sveikata, todėl organizuojame viešą žingsnių iššūkį – Milijonas žingsnių su Luminor. Luminor banko ir mobiliosios programėlės #walk15 tikslas – įkvėpti klientus eiti kiekvieną dieną.

Kviečiame prisijungti prie Luminor ir #walk15 ėjimo iššūkio ir kuo daugiau vaikščioti: daugiau keliauti pėsčiomis, o darbo susitikimus organizuoti lauke.

Kaip prisijungti prie iššūkio „Milijonas žingsnių su LUMINOR!“? ►

Iššūkio taisyklės:

1. Organizatorius ir paslaugos tiekėjas

1.1. Luminor Bank A/S Lietuvos skyrius (toliau – Luminor) ir UAB Walk15 (toliau - #walk15).

2. Žingsnių iššūkio laikotarpis

2.1. Dalyvius prie žingsnių iššūkio kviečiame prisijungti nuo 2021 m. liepos 13 d. 15 val. iki 2021 m. spalio 12 d 24.00 val.

3. Prizinis fondas ir nominacijos

3.1. 13 vnt., elektroninių diplomų, kuriais apdovanotas kiekvieną savaitę daugiausiai žingsnių nuėjęs ėjikas. Kiekvieną savaitę bus įteikiama po vieną diplomą. Nominacija – „Savaitės ėjikas“ – daugiausiai žingsnių per savaitę nuėjęs iššūkio dalyvis.

3.2. 13 vnt. džemperių su Luminor ir #walk15 logotipais bei užrašu „Milijonas žingsnių su Luminor“, kuriais bus apdovanotas kiekvieną savaitę daugiausiai žingsnių nuėjęs iššūkio dalyvis. Kiekvieną savaitę bus įteikiama po vieną džemperį.

Pridedamas džemperio maketas:

3.3. 1 vnt. išmanusis, rankinis laikrodis. Nominacija – Milijonas žingsnių su Luminor. Žaidime dalyvauja dalyviai per visą laikotarpį nuėję milijoną žingsnių ir daugiau.

3.4. 5 vnt. Luminor Black kredito kortelių*. Nominacija – dalyvio nuotrauka su grotažyme #luminorzingsniai laimėtoja, kuri bus išrinkta burtų keliu.

*kortelių išdavimo sąlygos – pirmus metus Luminor Black kredito kortelių laimėtojams nebus taikomas Black krepšelio mokestis. Po 12 mėn. bus pradėti taikyti standartiniai įkainiai, su kuriais galima susipažinti Luminor interneto svetainėje, kortelės naudojimosi laikotarpiu yra taikomos jos naudojimosi sąlygos: luminor.lt/luminor-black. Kredito limitas suteikiamas bendra tvarka. 

4. Dalyvavimo sąlygos ir apribojimai 

4.1. Žingsnių iššūkyje gali dalyvauti visi Luminor banko klientai ir pilnamečiai asmenys, nesantys banko klientais.
4.2. Žaidime negali dalyvauti Luminor banko ir jo dukterinių bendrovių darbuotojai bei jų šeimų nariai. Žaidime taip pat negali dalyvauti #walk15 darbuotojai bei jų šeimų nariai.
4.3. Dalyvių skaičius žingsnių iššūkyje neribojamas.
4.4. Prizo laimėtojai, kurie yra apibrėžti 3.4 punkte, turi būti ne jaunesni nei 21 metų.
4.5. Iššūkio dalyviai, norėdami prisijungti prie žingsnių iššūkio, turi parsisiųsti nemokamą mobiliąją programėlę #walk15 ir užsiregistruoti Luminor banko žingsnių iššūkyje.
4.6. Dalyviai, prisijungę prie Luminor žingsnių iššūkio, pretenduoja į šias nominacijas:

  • Savaitės ėjikas“ – daugiausiai žingsnių per savaitę nuėjęs iššūkio dalyvis. 
  •  #luminorzingsniai žaidimas, kuriame dalyvauja dalyviai per visą laikotarpį nuėję milijoną žingsnių ir daugiau. Laimėtoju bus išrinktas vienas dalyvis atsitiktinio traukimo būdu.
  • Nuotraukų žaidimas, kuriame dalyvauja dalyviai per visą iššūkio laikotarpį kėlę nuotraukas į Instagram kanalą su grotažyme #luminorzingsniai, iš kurių burtų keliu bus išrinktos 5-ios nuotraukos laimėtojos. Instagram profilis turi būti viešas ir nuotrauka įkelta kaip įrašas.

5.  Planuojama nominacijų ir prizų laimėtojų nustatymo tvarka ir paskelbimo laikas

5.1. 13 (trylika) prizų laimėtojai, kurie apibrėžti 3.1. ir 3.2. punktuose, bus išrinkti kiekvieną savaitę. Laimėtojai bus nustatyti mobiliosios programėlės #walk15 valdytojų. Laimėtoju išrenkamas dalyvis, kuris per 7 dienų laikotarpį nuėjo daugiausiai žingsnių. 

5.2. Prizo, apibrėžto 3.3. punkte, laimėtojas bus išrinktas spalio 14 dieną. Laimėtojas bus nustatytas mobiliosios programėlės #walk15 valdytojų. Laimėtoju išrenkamas dalyvis, kuris per visą iššūkį nuėjo milijoną žingsnių ir daugiau. Žaidime dalyvauja visi dalyviai, kurie nuėjo per visą iššūkio laikotarpį milijoną žingsnių ir daugiau. Laimėtojas bus nustatytas vienas atsitiktinio traukimo būdu.

5.3. 5 (penkių) prizų laimėtojai, kurie apibrėžti 3.4. punkte, bus išrinkti spalio 14 dieną. Laimėtojus nustatys Luminor bankas burtų keliu, pagal Instagram kanalo informaciją.

6. Prizų skelbimas ir atsiėmimas 

6.1. Laimėtojams, prizai apibrėžti 3.1. punkte, bus išsiųsti el. paštu, kurį dalyvis nurodė registruodamasis prie iššūkio. Prizas pateikiamas per 5 darbo dienas nuo laimėtojo išrinkimo. Už prizo įteikimą atsakingas #walk15.

6.2. Laimėtojams, prizai apibrėžti 3.2. punkte, bus perduoti pagal susitarimą, su kiekvienu laimėtoju suderinus asmeniškai. Prizų atsiėmimas bus derinamas el. paštais, kuriuos dalyviai nurodė registruodamiesi prie iššūkio. Prizas pateikiamas per 5 darbo dienas nuo laimėtojų išrinkimo. Už prizo įteikimą atsakingas Luminor bankas.

6.3. Laimėtojui, prizas apibrėžtas 3.3 punkte, bus perduotas pagal susitarimą su laimėtoju suderinus asmeniškai. Prizo atsiėmimas bus derinamas el. paštu, kurį dalyvis nurodė registruodamasis prie iššūkio. Prizas pateikiamas per 5 darbo dienas nuo laimėtojo išrinkimo. Už prizo įteikimą atsakingas Luminor bankas.

6.4. Laimėtojams, prizai apibrėžti 3.4. punkte, bus išduoti pagal susitarimą su kiekvienu laimėtoju suderinus asmeniškai ir pagal Luminor banke galiojančias tvarkas. Prizų išdavimas bus derinamas el. paštu, kuriuos dalyviai nurodė registruodamiesi prie iššūkio ir derinamas kortelių išdavimas su kiekvienu laimėtoju individualiai.

6.5. Laimėtojai, atsiimant prizus, apibrėžtus 3.2., 3.3. ir 3.4. punktuose, pasirašo patvirtinimą apie prizo gavimą ir duoda sutikimą, kad Luminor Bank AS Lietuvos skyrius naudotų laimėtojo pavardę ir nuotraukas, kurios buvo padarytos minėto prizo įteikimo momentu, nemokamai jas talpintų Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus paskyrose socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram) su tikslu informuoti kitus iššūkio dalyvius ir klientus, užtikrinti iššūkio organizavimo skaidrumą.

7.  Skundų tvarkymas

7.1. Dalyviai turi teisę pateikti skundus dėl iššūkio tvarkos. Tai padaryti jie gali pateikdami skundą pagal Luminor paslaugų teikimo sąlygas, su kuriomis galima susipažinti Luminor tinklalapyje luminor.lt/skundu-ir-atsiliepimu-tvarkymas.

7.2. Nei iššūkio organizatorius, nei kitos šalys, tiesiogiai susijusios su iššūkiu, neprisiima atsakomybės už dalyvių patirtas išlaidas ir/arba nuostolius, susijusius su prizo atsiėmimu ir/arba naudojimu, taip pat už galimas pasekmes po prizo atsiėmimo. 

8.  Asmens duomenų tvarkymas

8.1. Kiekvienas dalyvis patvirtina, kad asmeniniai duomenys, apibrėžti 8.2 punkte, bus tvarkomi dalyvio indentifikavimo tikslais, patvirtinant dalyvio tinkamumą dalyvauti iššūkyje ir išrenkant iššūkio laimėtojus (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Straipsnis 6 (1)(b)).

8.2. Luminor naudos dalyvių el. pašto adresus tam, kad nustatytų prizų laimėtojus ir galėtų su jais susisiekti. 

8.3. 8.2. punkte minėti asmeniniai duomenys ir informacija apie iššūkio dalyvius aukščiau įvardintais tikslais bus saugomi iki 2020 m. lapkričio 15 d.

8.4.  Asmens duomenų tvarkymą prižiūrės Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, mokesčių mokėtojo kodas. 9001192987, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva.

8.5. Luminor Bank AS tvarko asmens duomenis pagal Luminor Privatumo politikos sąlygas, su kuriomis galima susipažinti luminor.lt/privatumo-politika.

8.6. Jeigu turite klausimų, kaip Luminor tvarko jūsų asmeninius duomenis, arba norite pasinaudoti savo turimomis teisėmis, Luminor kviečia jus kreiptis telefonu, el. paštu, arba raštu kontaktais, kuriuos galite rasti luminor.lt/kontaktai. Kontaktas, padėsiantis išspręsti su privatumu susijusius klausimus (duomenų apsaugos pareigūnas): dataprotectionLT@luminorgroup.com.