Kainynas keičiamas siekiant aiškesnio įkainių pateikimo bei struktūros, taip pat norime suvienodinti paslaugų ir produktų kainas Baltijos šalyse.

Pilną naujo kainyno versiją galite rasti čia.

Mokėjimo kortelės

Produkto pavadinimas kainodaroje Dabartinė kaina ir pavadinimas Kaina ir pavadinimas nuo 2020 09 01
Visa Debit
Užsakymas ir pristatymas
Nemokamai
Kortelės išdavimo mokestis
Mokestis nesikeičia
Kortelės atidarymas, atnaujinimas, uždarymas
Visa Debit
Užsakymas ir pristatymas
10 Eur
Kortelės atsiėmimas banko padalinyje*
*Šis mokestis taip pat taikomas, jeigu klientas buvo nurodęs bankui, kad kortelę atsiims banko padalinyje, tačiau prašo persiųsti ją paštu.
Mokestis nesikeičia
Kortelės pristatymas
- atsiimant banko padalinyje (2)
(2) Mokestis netaikomas, jei Klientas sumoka mokestį už skubų Kortelės išdavimą.
Visa Debit
Užsakymas ir pristatymas
1 Eur
Kortelės administravimo mokestis
Mokestis nesikeičia
Mėnesinis mokestis
Visa Debit
Užsakymas ir pristatymas
Nemokamai
Kortelės atnaujinimo** mokestis (pasibaigus kortelės galiojimui)
Pastabos:
**Kortelės atnaujinamos tuo atveju, jeigu per paskutinius du mėnesius, neįskaitant paskutinio kortelės galiojimo mėnesio, buvo atlikta nors viena operacija naudojant kortelę.
Mokestis nesikeičia
Kortelės atidarymas, atnaujinimas, uždarymas
Pastabos:
-
Visa Debit
Užsakymas ir pristatymas
4 Eur
Kortelės pakeitimo mokestis***
Pastabos:
***Mokestis taikomas praradus, sugadinus kortelę, kortelei išsimagnetinus, pakeitus kortelės turėtojo vardą ar pavardę, keičiant lotyniškas raides ant jau pagamintos kortelės lietuviškomis arba lietuviškas - lotyniškomis.
5 Eur
Pakeitimo mokestis
- kai kortelė keičiama, nors jos galiojimo laikas dar nepasibaigęs
Pastabos:
-
Visa Debit
Užsakymas ir pristatymas
25 Eur
Kortelės išdavimas skubos tvarka (2 d.d.)
Mokestis nesikeičia
Pakeitimo mokestis
- papildomas mokestis už išdavimą skubos tvarka (3)
(3) Jei kortelė užsakoma darbo dieną iki 12:00 val., ji bus pristatyta į klientų aptarnavimo centrą antrą darbo dieną po užsakymo.
Visa Debit
Užsakymas ir pristatymas
Pastabos:
Kortelės išduodamos, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100.
Kortelės galiojimo laikas 3 metai.
*Šis mokestis taip pat taikomas, jeigu klientas buvo nurodęs bankui, kad kortelę atsiims banko padalinyje, tačiau prašo persiųsti ją paštu.
**Kortelės atnaujinamos tuo atveju, jeigu per paskutinius du mėnesius, neįskaitant paskutinio kortelės galiojimo mėnesio, buvo atlikta nors viena operacija naudojant kortelę.
***Mokestis taikomas praradus, sugadinus kortelę, kortelei išsimagnetinus, pakeitus kortelės turėtojo vardą ar pavardę, keičiant lotyniškas raides ant jau pagamintos kortelės lietuviškomis arba lietuviškas - lotyniškomis.
Klientams, kuriems kortelės išduotos akcijų metu arba klientams, gaunantiems įplaukas iš juridinio asmens, kuris susitaręs su banku dėl lėšų pervedimo į sąskaitas, susietas su mokėjimo kortelėmis, gali būti taikomi kitokie nei kainyne nurodyti mokėjimo kortelių aptarnavimo mokesčiai ir sąlygos. Su šiais mokesčiais ir sąlygomis klientas gali susipažinti savo darbovietėje, banko padalinyje arba paskambinęs trumpuoju telefono numeriu 1608. Pasibaigus akcijos metu nustatytoms sąlygoms arba 3 mėnesius iš eilės negaunant įplaukų iš juridinio asmens, bankas pradeda taikyti Kainyne nustatytus mokėjimo kortelės mokesčius ir sąlygas.
Grynųjų pinigų išmokėjimo mokesčiai nurašomi kiekvieną dieną, mėnesio mokesčiai nurašomi priešpaskutinę mėnesio darbo dieną.
Už naudojimąsi su mokėjimo kortele susieta sąskaita ir joje vykdomas operacijas nesinaudojant mokėjimo kortele, taikomi atskiri kainyne nustatyti sąskaitos ir operacijų joje mokesčiai.
Bankas turi teisę vienašališkai keisti Kainyną, mokėjimo kortelių aptarnavimo bei paslaugų teikimo sąlygas, mokesčius, palūkanas ir/ar jų skaičiavimo bei mokėjimo tvarką bei kitus banko paslaugų mokesčius banko paslaugų teikimo bendrosiose taisyklėse ir banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka apie pasikeitimus informuodamas Klientą, kuris yra vartotojas, ne vėliau kaip likus 60 kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos. Minėtas pranešimas perduodamas Klientui asmeniškai arba skelbiamas viešai. Viešai paskelbtas pranešimas laikomas tinkamu kliento informavimu apie vienašališką paslaugų teikimo sąlygų ir/ar kainyno pakeitimą. Laikoma, kad klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos bankui nepraneša, jog su jais nesutinka.
Šiuo atveju klientas nedelsdamas iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai, turi teisę atsisakyti kortelės ir už tai nemokėti jokio komisinio atlyginimo. Klientui nepasinaudojus teise atsisakyti kortelės iki pakeitimų įsigaliojimo, laikoma, kad klientas sutinka su pakeitimais.
Klientas, su konkrečiai jam taikomais mokesčiais, gali susipažinti banko darbo valandomis visuose banko padaliniuose arba paskambinęs trumpuoju telefono numeriu 1608.
Pastabos:
-
Visa Debit
Mokėjimai ir grynieji pinigai
0,40% sumos (min. 0,40 Eur)
Išmokėjimas „Luminor“ bankomatuose Baltijos šalyse ir SEB bankomatuose Lietuvoje
iki 600 Eur per mėn. nemokamai, 0,2% nuo išgryninamos sumos, viršijančios 600 Eur (min. 0,40 Eur)
Grynųjų pinigų išgryninimas
- Luminor bankomatuose
Visa Debit
Mokėjimai ir grynieji pinigai
Nemokamai
Įnešimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje
iki 2000 Eur per mėn. nemokamai, 0,2% nuo įnešamos sumos, viršijančios 2000 Eur
Grynųjų pinigų įnešimas
- Luminor bankomatuose Lietuvoje
Visa Debit
Mokėjimai ir grynieji pinigai
- Nemokamai
Nemokamai
Sąskaitos likučio peržiūra
- Luminor bankomatuose
- kitų bankų bankomatuose
Visa Debit
Kitos paslaugos
2,45%
Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne kortelės sąskaitos valiuta
Pastabos:
-
Mokestis nesikeičia
Valiutos keitimo mokestis kai atsiskaitoma ne eurais (4)
Pastabos:
(4) Valiutos keitimo mokestis pridedamas prie VISA nustatyto valiutos kurso, jei operacijos valiuta nėra eurai.
Visa Debit
Kitos paslaugos
1,50 Eur
Dokumento apie įvykdytą operaciją kopijos gavimas kliento prašymu atsiskaičius kortele Lietuvoje
25 Eur
Įvykdytos operacijos sąskaitos kopijos pateikimas
Visa Debit
Kitos paslaugos
6 Eur
Dokumento apie įvykdytą operaciją kopijos gavimas kliento prašymu atsiskaičius kortele užsienyje
25 Eur
Įvykdytos operacijos sąskaitos kopijos pateikimas
Visa Debit
Kitos paslaugos
- 18%
Metinės palūkanos už neteisėtą debeto balansą
Visa Debit
Operacijų limitai
  -
Visa Classic
Užsakymas ir pristatymas
Nemokamai
Kortelės išdavimo mokestis
-
Visa Classic
Užsakymas ir pristatymas
10 Eur
Kortelės atsiėmimas banko padalinyje*
*Šis mokestis taip pat taikomas, jeigu klientas buvo nurodęs bankui, kad kortelę atsiims banko padalinyje, tačiau prašo persiųsti ją paštu.
Mokestis nesikeičia
Kortelės pristatymas
- atsiimant banko padalinyje (1)
(1) Mokestis netaikomas, jei Klientas sumoka mokestį už skubų Kortelės išdavimą.
Visa Classic
Užsakymas ir pristatymas
1,50 Eur
Kortelės administravimo mokestis
Mokestis nesikeičia
Mėnesinis mokestis
Visa Classic
Užsakymas ir pristatymas
Nemokamai
Kortelės atnaujinimo** mokestis (pasibaigus kortelės galiojimui)
Pastabos:
**Kortelės atnaujinamos tuo atveju, jeigu per paskutinius penkis mėnesius, neįskaitant paskutinio kortelės galiojimo mėnesio, buvo atlikta nors viena operacija naudojant kortelę.
-
Visa Classic
Užsakymas ir pristatymas
6 Eur
Kortelės pakeitimo mokestis***
Pastabos:
***Mokestis taikomas praradus, sugadinus kortelę, kortelei išsimagnetinus, pakeitus kortelės turėtojo vardą ar pavardę, keičiant lotyniškas raides ant jau pagamintos kortelės lietuviškomis arba lietuviškas - lotyniškomis.
5 Eur
Kortelės pakeitimo mokestis
- kai kortelė keičiama, nors jos galiojimo laikas dar nepasibaigęs
Pastabos:
-
Visa Classic
Užsakymas ir pristatymas
25 Eur
Kortelės išdavimas skubos tvarka (2 d.d.)
Mokestis nesikeičia
Kortelės pakeitimo mokestis
- papildomas mokestis už išdavimą skubos tvarka (2)
(2) Jei kortelė užsakoma darbo dieną iki 12:00 val., ji bus pristatyta į klientų aptarnavimo centrą antrą darbo dieną po užsakymo.
Visa Classic
Užsakymas ir pristatymas
3 Eur per metus
Mokestis už kortelę su individualiu dizainu (taikomas kiekvienai kortelei su individualiu dizainu)****
Pastabos:
****Nuo 2016 sausio 1 d. individualaus dizaino kortelės neišduodamos, o prarastos arba besibaigiančios individualaus dizaino mokėjimo kortelės bus pergaminamos arba atnaujinamos į to paties tipo standartinio dizaino mokėjimo korteles. Sąlygos ir įkainiai galioja anksčiau išduotoms, tačiau vis dar galiojančioms kortelėms.
-
Visa Classic
Užsakymas ir pristatymas
Pastabos:
Kortelės išduodamos, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100.
Kortelės galiojimo laikas 3 metai.
Klientams, kuriems kortelės išduotos akcijų metu arba klientams, gaunantiems įplaukas iš juridinio asmens, kuris susitaręs su banku dėl lėšų pervedimo į sąskaitas, susietas su mokėjimo kortelėmis, gali būti taikomi kitokie nei kainyne nurodyti mokėjimo kortelių aptarnavimo mokesčiai ir sąlygos. Su šiais mokesčiais ir sąlygomis klientas gali susipažinti savo darbovietėje, banko padalinyje arba paskambinęs trumpuoju telefono numeriu 1608. Pasibaigus akcijos metu nustatytoms sąlygoms arba 3 mėnesius iš eilės negaunant įplaukų iš juridinio asmens bankas pradeda taikyti kainyne nustatytus mokėjimo kortelės mokesčius ir sąlygas.
Grynųjų pinigų išmokėjimo mokesčiai nurašomi kiekvieną dieną, mėnesio mokesčiai nurašomi priešpaskutinę mėnesio darbo dieną.
Už naudojimąsi su mokėjimo kortele susieta sąskaita ir joje vykdomas operacijas nesinaudojant mokėjimo kortele, taikomi atskiri kainyne nustatyti sąskaitos ir operacijų joje mokesčiai.
Bankas turi teisę vienašališkai keisti Kainyną, mokėjimo kortelių aptarnavimo bei paslaugų teikimo sąlygas, mokesčius, palūkanas ir/ar jų skaičiavimo bei mokėjimo tvarką bei kitus banko paslaugų mokesčius banko paslaugų teikimo bendrosiose taisyklėse ir banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka apie pasikeitimus informuodamas klientą, kuris yra vartotojas, ne vėliau kaip likus 60 kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos. Minėtas pranešimas perduodamas klientui asmeniškai arba skelbiamas viešai. Viešai paskelbtas pranešimas laikomas tinkamu kliento informavimu apie vienašališką paslaugų teikimo sąlygų ir/ar kainyno pakeitimą. Laikoma, kad klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos bankui nepraneša, jog su jais nesutinka. Šiuo atveju klientas nedelsdamas iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai, turi teisę atsisakyti kortelės ir už tai nemokėti jokio komisinio atlyginimo. Klientui nepasinaudojus teise atsisakyti kortelės iki pakeitimų įsigaliojimo, laikoma, kad klientas sutinka su pakeitimais.
Klientas, su konkrečiai jam taikomais mokesčiais, gali susipažinti banko darbo valandomis visuose banko padaliniuose arba paskambinęs trumpuoju telefono numeriu 1608.
Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys (Kredito kortelė Visa Classic).
Jei Bankas suteiktų 1 500 Eur kreditą mokėjimo kortelės sąskaitoje 36 mėnesių laikotarpiui, tai bendra kredito gavėjo mokama suma būtų 1 659,48 Eur, o bendra kredito kainos metinė norma būtų 21,14 %.
Apskaičiavimai atlikti įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas palūkanas (apskaičiuojant taikyta 16 % fiksuotoji metinė palūkanų norma), mokėjimo kortelės administravimo mokestį 1,50 Eur/mėn. ir minimalų paslaugų mokestį 1 Eur/mėn.
Bendra kredito kainos metinė norma ir bendra kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad visas Kredito limitas panaudojamas Kredito limito suteikimo dieną ir visiškai grąžinamas paskutinę Sutarties galiojimo dieną, o palūkanos už naudojimąsi Kredito limitu mokamos kiekvieną mėnesį.
Pastabos:
-
Visa Classic
Mokėjimai ir grynieji pinigai
2%
Išmokėjimas „Luminor“ bankomatuose Baltijos šalyse ir SEB bankomatuose Lietuvoje
iki 600 Eur per kalendorinį mėn. nemokamai, 2% nuo  išgryninamos sumos, viršijančios 600 Eur
Grynųjų pinigų išgryninimas
- Luminor bankomatuose
Visa Classic
Mokėjimai ir grynieji pinigai
0.40% sumos (min. 0,80 Eur)
Išmokėjimas banko partnerių tinkle* per elektroninį kortelių skaitytuvą
2% nuo išgryninamos sumos  (min. 1 Eur)
Grynųjų pinigų išgryninimas
- „Perlo“ terminaluose (4)
Visa Classic
Mokėjimai ir grynieji pinigai
Nemokamai
Įnešimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje
iki 600 Eur per kalendorinį mėn. nemokamai, 2% nuo įnešamos sumos, viršijančios 600 Eur
Grynųjų pinigų įnešimas
- Luminor bankomatuose Lietuvoje
Visa Classic
Mokėjimai ir grynieji pinigai
- Nemokamai
Nemokamai
Sąskaitos likučio peržiūra
- Luminor bankomatuose
- kitų bankų bankomatuose
Visa Classic
Kreditas
- Nemokamai
Kredito limito keitimas
Visa Classic
Kitos paslaugos
1,95%
Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne kortelės sąskaitos valiuta
Pastabos:
-
Mokestis nesikeičia
Valiutos keitimo mokestis kai atsiskaitoma ne eurais (3)
Pastabos:
(3) Valiutos keitimo mokestis pridedamas prie VISA nustatyto valiutos kurso, jei operacijos valiuta nėra eurai.
Visa Classic
Kitos paslaugos
1,50 Eur
Dokumento apie įvykdytą operaciją kopijos gavimas kliento prašymu atsiskaičius kortele Lietuvoje
25 Eur
Įvykdytos operacijos sąskaitos kopijos pateikimas
Visa Classic
Kitos paslaugos
6 Eur
Dokumento apie įvykdytą operaciją kopijos gavimas kliento prašymu atsiskaičius kortele užsienyje
25 Eur
Įvykdytos operacijos sąskaitos kopijos pateikimas
Visa Classic
Kitos paslaugos
- 18%
Metinės palūkanos už neteisėtą debeto balansą
Visa Classic
Operacijų limitai
  -
Visa Gold
Užsakymas ir pristatymas
Nemokamai
Kortelės išdavimo mokestis
-
Visa Gold
Užsakymas ir pristatymas
10 Eur
Kortelės atsiėmimas banko padalinyje*
*Šis mokestis taip pat taikomas, jeigu klientas buvo nurodęs bankui, kad kortelę atsiims banko padalinyje, tačiau prašo persiųsti ją paštu.
Mokestis nesikeičia
Kortelės pristatymas
- atsiimant banko padalinyje (1)
(1) Mokestis netaikomas, jei Klientas sumoka mokestį už skubų Kortelės išdavimą.
Visa Gold
Užsakymas ir pristatymas
3,70 Eur
Kortelės administravimo mokestis
Mokestis nesikeičia
Mėnesinis mokestis
Visa Gold
Užsakymas ir pristatymas
Nemokamai
Kortelės atnaujinimo** mokestis (pasibaigus kortelės galiojimui)
Pastabos:
**Kortelės atnaujinamos tuo atveju, jeigu per paskutinius penkis mėnesius, neįskaitant paskutinio kortelės galiojimo mėnesio, buvo atlikta nors viena operacija naudojant kortelę.
-
Visa Gold
Užsakymas ir pristatymas
6 Eur
Kortelės pakeitimo mokestis***
Pastabos:
***Mokestis taikomas praradus, sugadinus kortelę, kortelei išsimagnetinus, pakeitus kortelės turėtojo vardą ar pavardę, keičiant lotyniškas raides ant jau pagamintos kortelės lietuviškomis arba lietuviškas - lotyniškomis.
5 Eur
Pakeitimo mokestis
- kai kortelė keičiama, nors jos galiojimo laikas dar nepasibaigęs
Pastabos:
-
Visa Gold
Užsakymas ir pristatymas
25 Eur
Kortelės išdavimas skubos tvarka (2 d.d.)
Mokestis nesikeičia
Pakeitimo mokestis
- papildomas mokestis už išdavimą skubos tvarka (2)
Pastabos:
(2) Jei kortelė užsakoma darbo dieną iki 12:00 val., ji bus pristatyta į klientų aptarnavimo centrą antrą darbo dieną po užsakymo.
Visa Gold
Užsakymas ir pristatymas
Kortelės išduodamos, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100.
Kortelės galiojimo laikas 3 metai.
Klientams, kuriems kortelės išduotos akcijų metu arba klientams, gaunantiems įplaukas iš juridinio asmens, kuris susitaręs su banku dėl lėšų pervedimo į sąskaitas, susietas su mokėjimo kortelėmis, gali būti taikomi kitokie nei kainyne nurodyti mokėjimo kortelių aptarnavimo mokesčiai ir sąlygos. Su šiais mokesčiais ir sąlygomis klientas gali susipažinti savo darbovietėje, banko padalinyje arba paskambinęs trumpuoju telefono numeriu 1608. Pasibaigus akcijos metu nustatytoms sąlygoms arba 3 mėnesius iš eilės negaunant įplaukų iš juridinio asmens bankas pradeda taikyti kainyne nustatytus mokėjimo kortelės mokesčius ir sąlygas.
Grynųjų pinigų išmokėjimo mokesčiai nurašomi kiekvieną dieną, mėnesio mokesčiai nurašomi priešpaskutinę mėnesio darbo dieną.
Už naudojimąsi su mokėjimo kortele susieta sąskaita ir joje vykdomas operacijas nesinaudojant mokėjimo kortele, taikomi atskiri kainyne nustatyti sąskaitos ir operacijų joje mokesčiai.
Bankas turi teisę vienašališkai keisti kainyną, mokėjimo kortelių aptarnavimo bei paslaugų teikimo sąlygas, mokesčius, palūkanas ir/ar jų skaičiavimo bei mokėjimo tvarką bei kitus banko paslaugų mokesčius banko paslaugų teikimo bendrosiose taisyklėse ir banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka apie pasikeitimus informuodamas Klientą, kuris yra vartotojas, ne vėliau kaip likus 60 kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos. Minėtas pranešimas perduodamas Klientui asmeniškai arba skelbiamas viešai. Viešai paskelbtas pranešimas laikomas tinkamu kliento informavimu apie vienašališką paslaugų teikimo sąlygų ir/ar kainyno pakeitimą. Laikoma, kad klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos bankui nepraneša, jog su jais nesutinka. Šiuo atveju klientas nedelsdamas iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai, turi teisę atsisakyti kortelės ir už tai nemokėti jokio komisinio atlyginimo. Klientui nepasinaudojus teise atsisakyti kortelės iki pakeitimų įsigaliojimo, laikoma, kad klientas sutinka su pakeitimais.
Klientas, su konkrečiai jam taikomais mokesčiais, gali susipažinti banko darbo valandomis visuos banko padaliniuose arba paskambinęs trumpuoju telefono numeriu 1608.
Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys (Auksinė kredito kortelė Visa Gold)
Jei bankas suteiktų 1 500 Eur kreditą mokėjimo kortelės sąskaitoje 36 mėnesių laikotarpiui, tai bendra kredito gavėjo mokama suma būtų 1 685,88 Eur, o bendra kredito kainos metinė norma būtų 24,88 %.
Apskaičiavimai atlikti įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas palūkanas (apskaičiuojant taikyta 16 % fiksuotoji metinė palūkanų norma), mokėjimo kortelės administravimo mokestį 3,70 Eur/mėn. ir minimalų paslaugų mokestį 1 Eur/mėn.
Bendra kredito kainos metinė norma ir bendra kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad visas Kredito limitas panaudojamas kredito limito suteikimo dieną ir visiškai grąžinamas paskutinę sutarties galiojimo dieną, o palūkanos už naudojimąsi kredito limitu mokamos kiekvieną mėnesį.
Pastabos:
-
Visa Gold
Mokėjimai ir grynieji pinigai
1.95%
Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne kortelės sąskaitos valiuta
Pastabos:
-
Mokestis nesikeičia
Valiutos keitimo mokestis kai atsiskaitoma ne eurais (3)
Pastabos:
(3) Valiutos keitimo mokestis pridedamas prie VISA nustatyto valiutos kurso, jei operacijos valiuta nėra eurai
Visa Gold
Mokėjimai ir grynieji pinigai
2%
Išmokėjimas „Luminor“ bankomatuose Baltijos šalyse ir SEB bankomatuose Lietuvoje
Iki 600 Eur per kalendorinį mėn. nemokamai, 2% nuo išgryninamos sumos, viršijančios 600 Eur
Grynųjų pinigų išgryninimas
- Luminor bankomatuose
Visa Gold
Mokėjimai ir grynieji pinigai
0,40% sumos (min. 0,80 Eur)
Įnešimas banko partnerių tinkle* per elektroninį kortelių skaitytuvą
2% nuo išgryninamos sumos  (min. 1 Eur)
Grynųjų pinigų išgryninimas:
- „Perlo“ terminaluose (4)
Visa Gold
Mokėjimai ir grynieji pinigai
Nemokamai
Įnešimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje
Iki 600 Eur per kalendorinį mėn. nemokamai, 2% nuo įnešamos sumos, viršijančios 600 Eur
Grynųjų pinigų įnešimas
- Luminor bankomatuose Lietuvoje
Visa Gold
Mokėjimai ir grynieji pinigai
- Nemokamai
Nemokamai
Sąskaitos likučio peržiūra
- Luminor bankomatuose
- kitų bankų bankomatuose
Visa Gold
Kreditas
- Nemokamai
Kredito limito keitimas
Visa Gold
Kitos paslaugos
1,50 Eur
Dokumento apie įvykdytą operaciją kopijos gavimas kliento prašymu atsiskaičius kortele Lietuvoje
25 Eur
Įvykdytos operacijos sąskaitos kopijos pateikimas
Visa Gold
Kitos paslaugos
6 Eur
Dokumento apie įvykdytą operaciją kopijos gavimas kliento prašymu atsiskaičius kortele užsienyje
25 Eur
Įvykdytos operacijos sąskaitos kopijos pateikimas
Visa Gold
Kitos paslaugos
- 18%
Metinės palūkanos už neteisėtą debeto balansą
Visa Gold
Operacijų limitai
  -
Luminor Visa Infinite
Užsakymas ir pristatymas
10 Eur
Kortelės pristatymas:
- paštu užsienyje arba banko padalinyje
Pastabos:
-
Mokestis nepasikeitė
Kortelės pristatymas
- paštu užsienyje
- atsiimant banko padalinyje (2)
Pastabos:
(2) Mokestis netaikomas, jei Klientas sumoka mokestį už skubų Kortelės išdavimą
Luminor Visa Infinite
Užsakymas ir pristatymas
Pakeitimo mokestis:
- papildomas mokestis už išdavimą skubos tvarka
Pastabos:
-
Pakeitimo mokestis
- papildomas mokestis už išdavimą skubos tvarka (3)
Pastabos:
(3) Jei kortelė užsakoma darbo dieną iki 12:00 val., ji bus pristatyta į klientų aptarnavimo centrą antrą darbo dieną po užsakymo.
Luminor Visa Infinite
Mokėjimai ir grynieji pinigai
3%
Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne eurais
Pastabos:
-
Mokestis nesikeičia
Valiutos keitimo mokestis kai atsiskaitoma ne eurais (4)
Pastabos:
(4) Valiutos keitimo mokestis pridedamas prie VISA nustatyto valiutos kurso, jei operacijos valiuta nėra eurai.
Luminor Visa Infinite
Mokėjimai ir grynieji pinigai
0,40% nuo sumos (min. 0,80 Eur)
Grynųjų pinigų išmokėjimas:
- banko partnerių tinkle per elektroninį kortelių skaitytuvą
Pastabos:
-
Mokestis nesikeičia
Grynųjų pinigų išgryninimas
- „Perlo“ terminaluose (5)
Pastabos:
(5) „Perlo“ terminaluose, pateiktuose svetainėje čia. Paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“
Luminor Visa Infinite
Mokėjimai ir grynieji pinigai
0,30 Eur
Grynųjų pinigų įnešimas:
- kitų bankų bankomatuose
Pastabos:
-
 
Mokestis nesikeičia
Grynųjų pinigų įnešimas
- „Perlo“ terminaluose (5)
Pastabos:
(5) „Perlo“ terminaluose, pateiktuose svetainėje čia. Paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“
Luminor Visa Infinite
Mokėjimai ir grynieji pinigai
- Nemokamai
- 0,50 Eur
Balanso užklausimas:
- Luminor bankomatuose
- kitų bankų bankomatuose
- Nemokamai
- Nemokamai
Mokesčio pavadinimas nesikeičia
Luminor Visa Infinite
Kreditas
Pagal mokėjimų kainyną
Pervedimas iš kortelės sąskaitos su kredito limitu
-
Luminor Visa Infinite
Kitos paslaugos
25 Eur
Mokestis už nepagrįstą pretenziją dėl operacijos jei kortelės turėtojas Bankui pateikė neteisingą informaciją, kurią nepatvirtino trečioji šalis
-
Luminor Black
Mokėjimai ir grynieji pinigai
- Nemokamai
- 0,50 Eur
Sąskaitos likučio peržiūra
- Luminor bankomatuose
- kitų bankų bankomatuose
- Nemokamai
- Nemokamai
Mokesčio pavadinimas nesikeičia
Priority Pass
Kortelės išdavimas/atnaujinimas
15 Eur
Kortelės išdavimo mokestis*
Pastabos:
Kortelės išduodamos, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100.
*Mokestis netaikomas Infinite kortelių turėtojams.
Mokestis nesikeičia
Kortelės išdavimo mokestis
Pastabos:
-
Priority Pass
Kortelės išdavimas/atnaujinimas
Nemokamai
Kortelės atsiėmimas banko padalinyje
10 Eur
Kortelės pristatymas
- atsiimant banko padalinyje
Priority Pass
Kortelės išdavimas/atnaujinimas
EUR 6
Kortelės siuntimas paštu užsienyje
10 Eur
Kortelės pristatymas
- paštu užsienyje
Priority Pass
Kortelės išdavimas/atnaujinimas
24 Eur
Mokestis už vieną apsilankymą oro uosto salėje asmeniui (galioja iki 2018 12 11)
-
Mastercard Debit   -
Mastercard Credit   -
Mastercard Gold   -
PINS Mastercard   -
Mastercard Platinum   -
Visa Electron UP (nebeišduodamos nuo 2016 11 01)   -
Visa Electron (nebeišduodamos nuo 2015 10 15)   -
Visa Classic UP (nebeišduodamos nuo 2016 11 01)   -
Virtualioji ERA (Master Card) (nebeišduodamos nuo 2015 10 15)   -
Maestro   -
IKI PREMIJA Maestro   -
Mastercard Standard   -
Mastercard vartojimo kredito kortelė   -

Paslaugų krepšeliai

Produkto pavadinimas kainodaroje Dabartinė kaina ir pavadinimas Kaina ir pavadinimas nuo 2020 09 01
Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga 1,50 Eur per mėn.*
Kaina
Pastabos:
*Per kalendorinį mėnesį atlikus bent 15 atsiskaitymų su krepšeliu susieta mokėjimo kortele, nuo krepšelio įsigaliojimo dienos, taikomas 1 Eur per mėn. mokestis.
1,52 Eur
Mėnesio mokestis
Pastabos:
-
Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga  
-
1,52 Eur
Mėnesio mokestis senjorams (nuo 65 m.)
Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga - 1,52 Eur
Mėnesio mokestis jaunimui (iki 21 m.)
Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga +
Prisijungimo prie interneto banko priemonė**
Pastabos:
**Prisijungimo prie interneto Banko priemonė: Smart-ID.
Klientui neturint išmaniojo įrenginio ir/arba jam prašant vietoj Smart-ID nemokamai išduodamas kodų generatorius.
Tuo atveju jei bankas neturi techninių galimybių išduoti Smart-ID, bankas nemokamai išduoda kodų  generatorių.
Mokestis nesikeičia
Prisijungimo prie interneto banko priemonė (4)
Pastabos:
(4) Prisijungimo prie interneto banko priemonė: Smart-ID. Kodų generatorius Pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio vartotojams gali būti išduotas nemokamai, jeigu klientas neturi išmaniojo įrenginio ir negali naudotis Smart-ID.
Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga +
Neriboti pervedimai eurais internetu į EEE šalis
Pastaba:
-
10 pervedimų
Pervedimai eurais banko viduje ir į bendrąją mokėjimų eurais erdvę (SEPA) (5)
Pastaba:
(5) Įskaitant pervedimus už paslaugas, apsipirkimą el. parduotuvėse ir visų rūšių e. sąskaitų apmokėjimus.
Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga iki 550 Eur per mėn.
Išgryninimas nurodytuose bankomatuose be mokesčio****
Pastabos:
****Nurodyta išgryninimo suma taikoma gryninant tik debeto kortele „Luminor“ bankomatuose Baltijos šalyse ir SEB bankomatuose Lietuvoje.
Iki 600 Eur per mėn. (7)
Išgryninimas Luminor bankomatuose Baltijos šalyse be mokesčio: (6)
- Debeto kortele
Pastabos:
(6) Bendra išgryninimo suma taikoma visoms krepšeliui priklausančioms kortelėms gryninant lėšas Luminor bankomatuose Baltijos šalyse.
(7) Pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio vartotojams nemokamo išgryninimo limitas galioja Luminor bankomatuose.
Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga 0,40% sumos (min. 0,40 Eur)
Mokestis, taikomas viršijus išgryninimo be mokesčio sumą
0,2% nuo sumos (min. 0,40 Eur)
Mokestis, taikomas viršijus išgryninimo be mokesčio sumą:
- Debeto kortele
Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga - 2% nuo sumos (min. 3 Eur)
Išgryninimas kituose bankomatuose Baltijos šalyse ir užsienyje:
- Debeto kortele
Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga Pastabos:
Sąskaitų banke tvarkymas apima tų sąskaitų tvarkymą, kurių numeris prasideda vienodai - LTXX40100 arba LTXX21400
Pastabos:
-
Standartiniai krepšeliai
Kasdienis krepšelis
1,50 Eur per mėn.*
Kaina
2 Eur
Mėnesio mokestis
Standartiniai krepšeliai
Kasdienis krepšelis
- 1,06 Eur
Mėnesio mokestis senjorams (nuo 65 m.)
Standartiniai krepšeliai
Kasdienis krepšelis
- Nemokamai
Mėnesio mokestis jaunimui (iki 21 m.)
Standartiniai krepšeliai
Kasdienis krepšelis
-
Prisijungimo kodų (slaptažodžių) generatorius
-
Standartiniai krepšeliai
Kasdienis krepšelis
+
Neriboti pervedimai eurais internetu į EEE šalis
Neribotai
Pervedimai eurais banko viduje ir į bendrąją mokėjimų eurais erdvę (SEPA) (3)
Pastaba:
(3) Įskaitant pervedimus už paslaugas, apsipirkimą el. parduotuvėse ir e. sąskaitų apmokėjimus.
Standartiniai krepšeliai
Kasdienis krepšelis
Nemokamai
Neribotos grynųjų įnešimo operacijos „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje
Nemokamai iki 2000 Eur per mėn., 0.2% nuo sumos viršijančios 2000 Eur
Grynųjų įnešimo operacijos Luminor bankomatuose Lietuvoje:
- Debeto kortele
Standartiniai krepšeliai
Kasdienis krepšelis
iki 550 Eur per mėn.
Išgryninimas nurodytuose bankomatuose be mokesčio****
Pastabos:
**** Bendra išgryninimo suma taikoma visoms krepšeliui priklausančioms kortelėms gryninant lėšas „Luminor“ bankomatuose Baltijos šalyse ir SEB bankomatuose Lietuvoje. Lėšų išgryninimui taikoma kortelei nustatyta bendra limito suma išsiimant grynuosius per parą.
Iki 600 Eur per mėn.
Išgryninimas Luminor bankomatuose Baltijos šalyse be mokesčio: (6)
- Debeto kortele
Pastabos:
(6) Bendra išgryninimo suma taikoma visoms krepšeliui priklausančioms kortelėms gryninant lėšas Luminor bankomatuose Baltijos šalyse.
Standartiniai krepšeliai
Kasdienis krepšelis
0,40% sumos (min. 0,40 Eur)
Mokestis, taikomas viršijus išgryninimo be mokesčio sumą
0,20% nuo sumos (min. 0,40 Eur)
Mokestis, taikomas viršijus išgryninimo be mokesčio sumą:
- Debeto kortele
Standartiniai krepšeliai
Kasdienis krepšelis
- 2% nuo sumos (min. 3 Eur)
Išgryninimas kituose bankomatuose Baltijos šalyse ir užsienyje:
- Debeto kortele
Standartiniai krepšeliai
Kasdienis krepšelis
Pastabos:
Sąskaitų banke tvarkymas apima tų sąskaitų tvarkymą, kurių numeris prasideda vienodai - LTXX40100 arba LTXX21400.
Pastabos:
-
Standartiniai krepšeliai
Black krepšelis
5 Eur
Mėnesio mokestis
5,50 Eur
Mokesčio pavadinimas nesikeičia
Standartiniai krepšeliai
Black krepšelis
5 Eur
Mėnesio mokestis senjorams (nuo 65 m.)
5,50 Eur
Mokesčio pavadinimas nesikeičia
Standartiniai krepšeliai
Black krepšelis
5 Eur
Mėnesio mokestis jaunimui (iki 21 m.)
5,50 Eur
Mokesčio pavadinimas nesikeičia
Standartiniai krepšeliai
Black krepšelis
Neribotai
Grynųjų įnešimo operacijos Luminor bankomatuose Lietuvoje:
- Debeto kortele
Nemokamai iki 2000 Eur per mėn., 0.2% nuo sumos viršijančios 2000 Eur
Mokesčio pavadinimas nesikeičia
Standartiniai krepšeliai
Black krepšelis
0,40% nuo sumos (min. 0,40 Eur))
Mokestis, taikomas viršijus išgryninimo be mokesčio sumą:
- Debeto kortele
0,2% nuo sumos (min. 0,40 Eur)
Mokesčio pavadinimas nesikeičia
Nebeišduodami krepšeliai
Aktyvus krepšelis
Galioja, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100
Prisijungimo kodų (slaptažodžių) generatorius
-
Nebeišduodami krepšeliai
Aktyvus krepšelis
+
Neribotos grynųjų įnešimo operacijos „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje
- Iki 2000 Eur per kalendorinį mėn. nemokamai, 0,2% nuo įnešamos sumos, viršijančios 2000 Eur
- Iki 600 Eur per kalendorinį mėn.nemokamai, 2% nuo išgryninamos sumos, viršijančios 600 Eur
Grynųjų įnešimo operacijos Luminor bankomatuose Lietuvoje:
- Debeto kortele
- Kredito kortele
Nebeišduodami krepšeliai
Aktyvus krepšelis
Iki 1500 Eur per mėn.
Išgryninimas nurodytuose bankomatuose be mokesčio****
Pastabos:
**** Nurodyta išgryninimo suma taikoma visoms krepšeliui priklausančioms kortelėms gryninant lėšas „Luminor“ bankomatuose Baltijos šalyse ir SEB bankomatuose Lietuvoje.
- Iki 600 Eur per mėn.
- Iki 600 Eur per mėn.
Išgryninimas Luminor bankomatuose Baltijos šalyse be mokesčio: (4)
- Debeto kortele
- Kredito kortele
Pastabos:
(4) Bendra išgryninimo suma taikoma visoms krepšeliui priklausančioms kortelėms gryninant lėšas Luminor bankomatuose Baltijos šalyse. Lėšų išgryninimui taikoma kortelei nustatyta bendra limito suma išsiimant grynuosius per parą..
Nebeišduodami krepšeliai
Aktyvus krepšelis
0,40% sumos (min. 0,40 Eur)
Mokestis, taikomas viršijus išgryninimo be mokesčio sumą
- 0,2% nuo sumos (min. 0,40 Eur)
- 2% nuo sumos
Mokestis, taikomas viršijus išgryninimo be mokesčio sumą:
- Debeto kortele
- Kredito kortele
Nebeišduodami krepšeliai
Aktyvus krepšelis
  - 2% nuo sumos (min. 3 Eur)
- 2% nuo sumos (min. 3 Eur)
Išgryninimas kituose bankomatuose Baltijos šalyse ir užsienyje:
- Debeto kortele
- Kredito kortele
Nebeišduodami krepšeliai
Aktyvus krepšelis
Pastabos:
Sąskaitų banke tvarkymas apima tų sąskaitų tvarkymą, kurių numeris prasideda vienodai - LTXX40100 arba LTXX21400.
Pastabos:
-
Nebeišduodami krepšeliai
Auksinis krepšelis
galioja, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100
Kredito klasikinė kortelė
Visa Classic; Visa Gold
Kredito kortelė
Nebeišduodami krepšeliai
Auksinis krepšelis
galioja, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100
Prisijungimo kodų (slaptažodžių) generatorius
-
Nebeišduodami krepšeliai
Auksinis krepšelis
+
Neribotos grynųjų įnešimo operacijos „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje
- Iki 2000 Eur per kalendorinį mėn. nemokamai, 0,2% nuo įnešamos sumos, viršijančios 2000 Eur
- Iki 600 Eur per kalendorinį mėn.nemokamai, 2% nuo išgryninamos sumos, viršijančios 600 Eur
Grynųjų įnešimo operacijos Luminor bankomatuose Lietuvoje:
- Debeto kortele
- Kredito kortele
Nebeišduodami krepšeliai
Auksinis krepšelis
Iki 15000 Eur per mėn.
Išgryninimas nurodytuose bankomatuose be mokesčio****
Pastabos:
**** Nurodyta išgryninimo suma taikoma visoms krepšeliui priklausančioms kortelėms gryninant lėšas „Luminor“ bankomatuose Baltijos šalyse ir SEB bankomatuose Lietuvoje.
- Iki 600 Eur per mėn.
- Iki 600 Eur per mėn.
Išgryninimas Luminor bankomatuose Baltijos šalyse be mokesčio: (4)
- Debeto kortele
- Kredito kortele
Pastabos:
(4) Bendra išgryninimo suma taikoma visoms krepšeliui priklausančioms kortelėms gryninant lėšas Luminor bankomatuose Baltijos šalyse. Lėšų išgryninimui taikoma kortelei nustatyta bendra limito suma išsiimant grynuosius per parą..
Nebeišduodami krepšeliai
Auksinis krepšelis
2%
Mokestis, taikomas viršijus išgryninimo be mokesčio sumą
0,2% nuo sumos (min. 0,40 Eur)
- 2% nuo sumos
Mokestis, taikomas viršijus išgryninimo be mokesčio sumą:
- Debeto kortele
- Kredito kortele
Nebeišduodami krepšeliai
Auksinis krepšelis
- - 2% nuo sumos (min. 3 Eur)
- 2% nuo sumos (min. 3 Eur)
Išgryninimas kituose bankomatuose Baltijos šalyse ir užsienyje:
- Debeto kortele
- Kredito kortele
Nebeišduodami krepšeliai
Auksinis krepšelis
Pastabos:
Sąskaitų banke tvarkymas apima tų sąskaitų tvarkymą, kurių numeris prasideda vienodai - LTXX40100 arba LTXX21400.9
Pastabos:
-
Jaunimo krepšeliai   -
Senjoro krepšelis   -
Privačios bankininkystės krepšelis   -

Sąskaitos

Produkto pavadinimas kainodaroje Dabartinė kaina ir pavadinimas Kaina ir pavadinimas nuo 2020 09 01
Sąskaitos
Minimalus paslaugų mokestis
+
Sąskaitų banke tvarkymas*
Pastabos:
*Klientai moka atskirą minimalų paslaugų mokestį už sąskaitas, kurių numeris prasideda LTXX40100 ir atskirą minimalų paslaugų mokestį už sąskaitas, kurių numeris prasideda LTXX21400.
Minimalus paslaugų mokestis netaikomas toms sąskaitoms, kurių numeris prasideda vienodai ir su kuriomis susietas paslaugų krepšelis.
Minimalus paslaugų mokestis taikomas už kalendorinį mėnesį, nepriklausomai nuo užsakymo datos. Mokestis nurašomas iki kito mėnesio 6 d.
Pervedimai ir lėšų įskaitymai turi atitikti SEPA reikalavimus, t.y. turi būti teisingai nurodytas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus SWIFT (BIC) kodas (kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100, BIC yra AGBLLT2X, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400, BIC yra NDEALT2X) ir gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu.
Mokestis nesikeičia
Sąskaitų banke tvarkymas (1)
Pastabos:
(1) Minimalus paslaugų mokestis netaikomas toms sąskaitoms, su kuriomis susietas paslaugų krepšelis. Minimalus paslaugų mokestis taikomas už kalendorinį mėnesį, nepriklausomai nuo užsakymo datos. Mokestis nurašomas iki kito mėnesio 6 d.
Pervedimai ir lėšų įskaitymai turi atitikti SEPA reikalavimus, t.y. turi būti teisingai nurodytas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus SWIFT (BIC) kodas (AGBLLT2X) ir gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu.
Sąskaitos
Minimalus paslaugų mokestis
+
Prisijungimo prie interneto banko priemonė ***
Pastabos:
Kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100:
**Prisijungimo prie interneto Banko priemonės: PIN, TAN kodai.
***Kodų kortelių naudojimas bus nutrauktas nuo 2019 09 10.
Kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400:
**Prisijungimo prie interneto Banko priemonė „Nordea Codes“ programėlė.
Mokestis nesikeičia
Prisijungimo prie interneto banko priemonė (2)
Pastabos:
(2) Prisijungimo prie interneto Banko priemonė: Smart-ID.
Sąskaitos
Minimalus paslaugų mokestis
Pastabos:
Lėšų pervedimais Banko viduje laikomi pervedimai į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal tą pačią taisyklę. Lėšų pervedimams kita valiuta į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal taisyklę: LTXX40100, taikomos sąlygos, nustatytos pervedimams kita valiuta į kitus bankus.
Lėšų pervedimais Banko viduje laikomi pervedimai į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal tą pačią taisyklę. Lėšų pervedimams kita valiuta į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal taisyklę: LTXX21400, taikomos sąlygos, nustatytos pervedimams kita valiuta į kitus bankus.
-
Sąskaitos
Riboto naudojimo sąskaitos paslauga
  -
Sąskaitos
Sąskaitų tvarkymas
100 Eur
Sąskaitos atidarymas ne ES rezidentams*
Pastabos:
*Mokestis už patikrą, atliekamą prieš priimant sprendimą dėl dalykinių santykių pradėjimo su asmenimis, kurių rezidavimo valstybė yra ne Europos Sąjungoje. Mokestis taikomas nepriklausomai nuo to, ar sąskaita buvo atidaryta.
200 Eur
Mokestis už dokumentų patikrą atidarant sąskaitą asmenims, kurių rezidavimo valstybė yra ne ES, EEE ar Šveicarijos Federacija (1)
Pastabos:
(1) Fizinis asmuo, kuris turi teisę reziduoti ES, EEE valstybėje narėje arba Šveicarijos Federacijoje, remiantis ES arba nacionaline teise, įskaitant fizinį asmenį, kuris įgijo prieglobsčio prašytojo, pabėgėlio ar alternatyvų statusą.
Sąskaitos
Sąskaitos tvarkymas
Paslaugų rinkinio dalis
Sąskaitos tvarkymas
-
Sąskaitos
Sąskaitos tvarkymas
pagal susitarimą
Sąlyginis atsiskaitymas
-
Sąskaitos
Sąskaitos išrašai
Nemokamai
Einamojo mėnesio sąskaitos išrašų pateikimas
-
Sąskaitos
Sąskaitos išrašai
Banko padalinyje - 5 Eur už kiekvieną mėnesį, bet ne daugiau kaip 25 Eur
Sąskaitos išrašų pateikimas už kliento nurodytą laikotarpį
Klientų aptarnavimo padalinyje - 5 Eur už kiekvieną mėnesį
Mokesčio pavadinimas nesikeičia

Kitos paslaugos

Produkto pavadinimas kainodaroje Dabartinė kaina ir pavadinimas Kaina ir pavadinimas nuo 2020 09 01
Kitos paslaugos
Pažymos
15 Eur
Kitos pažymos
Mokestis nesikeičia
Nestandartinės pažymos
Kitos paslaugos
Dokumentų nuorašai / siuntimas
0,80 Eur už vieną lapą, min. 1,45 Eur
Paštu Lietuvoje paprastu laišku
0,80 Eur už vieną lapą + pašto išlaidos 5 Eur
Mokesčio pavadinimas nesikeičia
Kitos paslaugos
Dokumentų nuorašai / siuntimas
0,80 Eur už vieną lapą, min. 3 Eur
Paštu Lietuvoje registruotu laišku
0,80 Eur už vieną lapą + pašto išlaidos 5 Eur
Mokesčio pavadinimas nesikeičia
Kitos paslaugos
Dokumentų nuorašai / siuntimas
0,80 Eur už vieną lapą, min. 6 Eur
Paštu į užsienį
0,80 Eur už vieną lapą + pašto išlaidos 10 Eur
Mokesčio pavadinimas nesikeičia

Taupymas ir pensijų fondai

Produkto pavadinimas kainodaroje Dabartinė kaina ir pavadinimas Kaina ir pavadinimas nuo 2020 09 01
Indėliai - Nemokamai
Pirmas pervedimas iš Taupomosios sąskaitos į to paties kliento einamąją banko sąskaitą per kalendorinį mėnesį (1)
Indėliai - 0,2% nuo sumos, ne mažiau 0,29 Eur
Antras ir vėlesni pervedimai iš Taupomosios sąskaitos į to paties kliento einamąją banko sąskaitą per kalendorinį mėnesį
Indėliai - Pastaba:
Metines indėlių palūkanų normas galima rasti čia.
Indėlių palūkanų normos   -

Skaitmeniniai kanalai

Produkto pavadinimas kainodaroje Dabartinė kaina ir pavadinimas Kaina ir pavadinimas nuo 2020 09 01
Skaitmeniniai kanalai Nemokamai
Prijungimas prie sistemos
-
Skaitmeniniai kanalai Nemokamai
Naudojimasis Interneto banku
-
Skaitmeniniai kanalai
 
Nemokamai
Pranešimų siuntimas e. paštu apie pasikeitimus sąskaitoje
-
Skaitmeniniai kanalai
Interneto bankas (kai banko sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400)
  -
Skaitmeniniai kanalai
SMS paslauga
  -

Paskolos ir lizingas

Produkto pavadinimas kainodaroje Dabartinė kaina ir pavadinimas Kaina ir pavadinimas nuo 2020 09 01
Paskolos
Vartojimo paskola, Paskola automobiliui
Pastaba:
Paskolos sutarties sudarymui reikalinga banko sąskaita Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje. Informacija apie su sąskaitos atidarymu ir naudojimu susijusius mokesčius yra pasiekiama čia.
Jei bankas suteiktų 3 000 Eur vartojimo paskolą 5 metų laikotarpiui, tai bendra jūsų mokama suma būtų 4 178,88 Eur, mėnesio įmoka būtų 67,41 Eur, o bendra kredito kainos metinė norma būtų 14,79%. Apskaičiuota taikant tokias prielaidas: metų palūkanų norma – 12%, paskola grąžinama anuiteto būdu, sutarties sudarymo mokestis 60 Eur, minimalus banko paslaugų mokestis 1,5 Eur/mėn.
Pastaba:
Paskolos sutarties sudarymui reikalinga Luminor banko sąskaita. Informacija apie mokesčius susijusius su sąskaitos atidarymu ir naudojimu yra pasiekiama čia.
Bendros vartojimo paskolos kainos (kasmetinės palūkanų normos) skaičiavimo pavyzdys:
Jei Bankas suteiktų 3 000 Eur paskolą 5 metų terminui, bendra mokama suma būtų 4124 Eur, mėnesio įmoka 66,73 Eur, bendra metinė palūkanų norma būtų 14,43%. Šie skaičiavimai atlikti, taikant tokias prielaidas: metų palūkanų norma – 12%, paskola grąžinama anuiteto būdu, sutarties sudarymo mokestis 60 Eur, minimalus banko paslaugų mokestis 1 Eur/mėn.
 
Paskolos
Būsto paskola, Paskola idėjoms (Paskola įkeičiant nekilnojamą turtą)
 
200 Eur
Sutarties pakeitimo mokestis (1)
Pastaba:
(1) Pavyzdžiui, kredito mokėjimo grafiko pakeitimai, Įkeisto turto dalies atsisakymas, kredito išdavimo sąlygos, kredito valiuta ir kt.
Mokestis nesikeičia
Mokesčio pavadinimas nesikeičia
Pastaba:
(1) Pavyzdžiui, paskolos grąžinimo grafiko pakeitimai (išskyrus paskolos mėnesinio mokėjimo datos pakeitimą), įkeisto turto dalies atsisakymas, paskolos išdavimo sąlygų pakeitimai, paskolos valiutos pakeitimas ir kt. Sutarties pakeitimo mokestis Privačios bankininkystės klientams yra 0,5% nuo paskolos likučio, min. 200 Eur.
Paskolos
Būsto paskola, Paskola idėjoms (Paskola įkeičiant nekilnojamą turtą)
 
Mokestis (Banko patiriamų nuostolių kompensavimas dėl grąžinamos anksčiau laiko paskolos) apskaičiuojamas pagal formulę (2) Jei kredito sutartyje nurodytas kitoks mokesčio dydis, jis apskaičiuojamas vadovaujantis kredito sutartimi
Išankstinio grąžinimo mokestis, kai paskolos palūkanų normos fiksavimas ilgesnis nei 12 mėnesių (fiksuota palūkanų norma)
Mokestis apskaičiuojamas pagal formulę (2), jei  mokestis nenustatytas paskolos sutartyje
Išankstinio grąžinimo mokestis, kai paskolos palūkanų normos fiksavimas ilgesnis nei 12 mėnesių
Paskolos
Būsto paskola, Paskola idėjoms (Paskola įkeičiant nekilnojamą turtą)
 
35 Eur
Banko sutikimas susijęs su įkeistu nekilnojamu turtu
Mokestis nesikeičia
Banko sutikimas teikiamas valstybinėms institucijoms ir kiti sutikimai susiję su Bankui įkeistu turtu
Paskolos
Kredito limitas mokėjimo kortelėje
10 Eur
Kredito limito padidinimo mokestis
-
Paskolos
Kredito limitas mokėjimo kortelėje
30 Eur
Kredito limito grąžinimo pertvarkymo mokestis
-
Paskolos
Kredito limitas mokėjimo kortelėje
Nemokamai
Sutarties sudarymas
-
Paskolos
Sąskaitos kreditas (nebeišduodama)
1% nuo paskolos sumos, bet ne mažiau nei 30 Eur
Sutarties sudarymo mokestis
-
Lizingas
Lizingo paslaugų mokesčiai
- nuo 0,70 % nuo pirkimo kainos, bet ne mažiau nei 150 Eur
Sutarties sudarymo mokestis

Pervedimai

Produkto pavadinimas kainodaroje Dabartinė kaina ir pavadinimas Kaina ir pavadinimas nuo 2020 09 01
Pervedimai eurais
Pervedimai banko viduje
Banko padalinyje: 5 Eur
Interneto banke: Paslaugų rinkinio dalis
Į savo sąskaitą banko viduje
Klientų aptarnavimo padalinyje: Mokestis nesikeičia
Skaitmeniniuose kanaluose: Nemokamai
Mokesčio pavadinimas nesikeičia
Pervedimai eurais
Pervedimai banko viduje
Banko padalinyje: 5 Eur
Interneto banke: Paslaugų rinkinio dalis
Į kito gavėjo sąskaitą banko viduje
Klientų aptarnavimo padalinyje: Mokestis nesikeičia
Skaitmeniniuose kanaluose:  0,29 Eur
Mokesčio pavadinimas nesikeičia
Pervedimai eurais
Pervedimai banko viduje
Banko padalinyje: 25 Eur
Interneto banke: Neteikiama
Labai skubus pervedimas, kai mokėtojo sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100, o gavėjo sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400
-
Pervedimai eurais
Pervedimai banko viduje
Banko padalinyje: 25 Eur
Interneto banke: Neteikiama
Skubus pervedimas, kai mokėtojo sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400, o gavėjo sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100
-
Pervedimai eurais
Pervedimai banko viduje
Banko padalinyje: -
Interneto banke: Paslaugų rinkinio dalis
Į gavėjo sąskaitą pagal mokėjimo nurodymą atsiskaitant už prekes / paslaugas elektroninėje parduotuvėje banko viduje
-
Pervedimai eurais
Pervedimai į Europos šalis
Banko padalinyje: 5 Eur
Interneto banke: Paslaugų rinkinio dalis
Paprastas pervedimas į EEE šalis
Pastabos:
-
Klientų aptarnavimo padalinyje: Mokestis nesikeičia
Skaitmeniniuose kanaluose:  0,40 Eur
Pervedimas eurais (1)
Pastabos:
(1) Pervedimai į Lietuvą ir vieningos euro mokėjimų erdvės (SEPA) šalis. Pilną šalių narių sąrašą galite rasti Europos Centrinio banko puslapyje čia
Pervedimai eurais
Pervedimai į Europos šalis
Banko padalinyje: neteikiama
Interneto banke: 25 Eur
Labai skubus pervedimas į EEE šalis, kai mokėtojo sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100, arba skubus pervedimas į EEE šalis, kai mokėtojo sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400
Pastabos:
-
Mokestis nesikeičia
Skubus pervedimas eurais (2)
Pastabos:
(2) Skubūs pervedimai į Europos ekonominės erdvės šalis. Pilną šalių narių sąrašą galite rasti čia
Pervedimai
Pervedimai eurais
Pastabos:
Mokesčiai taikomi už pervedimus eurais į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus, registruotus Lietuvoje, kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse, Šveicarijoje ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse – Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine.
Paslaugų rinkinys: minimalus paslaugų mokestis arba pasirinktas paslaugų krepšelis.
Pervedant lėšų likutį pagal prašymą suteikti sąskaitos perkėlimo paslaugą taikomas paprasto pervedimo į EEE šalis banko padalinyje mokestis.
Pastabos:
-
Pervedimai kita valiuta Pervedimai banko viduje Banko padalinyje: 5 Eur
Interneto banke: Paslaugų rinkinio dalis
Į savo / kito gavėjo sąskaitą pervedimu banko viduje, kai mokėtojo ir gavėjo sąskaitos Nr. sudarytas pagal tą pačią taisyklę, t.y. abi sąskaitos prasideda LTXX40100 arba LTXX21400
Klientų aptarnavimo padalinyje: Mokestis nesikeičia
Skaitmeniniuose kanaluose: Nemokamai
Į savo sąskaitą banko viduje
Pervedimai kita valiuta Pervedimai banko viduje Banko padalinyje: Neteikiama
Interneto banke: p/g Pervedimams kita valiuta į kitus bankus nustatytus įkainius
Į savo / kito gavėjo sąskaitą pervedimu banko viduje, kai mokėtojo ir gavėjo sąskaitos Nr. sudarytas pagal skirtingas taisykles, t.y. viena iš jų prasideda LTXX21400, kita LTXX40100
Klientų aptarnavimo padalinyje: 5 Eur
Skaitmeniniuose kanaluose: 0,29 Eur
Į kito gavėjo sąskaitą banko viduje
Pervedimai
Pervedimai kita valiuta į „Luminor“ grupės bankus ir bankus partnerius
Banko padalinyje: Neteikiama
Interneto banke: 11 Eur
Pervedimai į „Luminor“ grupės bankų ir bankų partnerių* klientų sąskaitas
Pastabos:
Mokestis taikomas pinigų pervedimams, kurie atliekami nurodytomis valiutomis, kai nurodytas gavėjo banko BIC kodas ir gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu, pervedimo mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA).
*„Luminor“ grupės bankai ir bankai partneriai:
- kai mokėtojo sąskaitos numeris prasideda LTXX40100 ir pervedimas atliekamas USD, NOK, PLN valiutomis:
Luminor Bank AS Latvijos skyrius (BIC: RIKOLV2X), kai gavėjo sąskaita prasideda LVXXRIKO;
Luminor Bank AS, Estija (BIC: RIKOEE22), kai gavėjo sąskaita prasideda EEXX96;
DNB Bank ASA, Norvegija (BIC:DNBANOKK);
Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Vokietija (BIC:NOLADE2H);
Bank DNB Polska S.A., Lenkija (BIC: MHBFPLPW).
- kai mokėtojo sąskaitos numeris prasideda LTXX21400 ir pervedimas atliekamas DKK, GBP, NOK, SEK, RUB ir USD valiutomis:
Nordea Bank AB, visos jos dukterinės bendrovės ir padalinai;
Luminor Bank AS, Latvijos skyrius (BIC: NDEALV2X), kai gavėjo sąskaita prasideda LVXXNDEA;
Luminor Bank AS, Estija (BIC: NDEAEE2X), kai gavėjo sąskaita prasideda EEXX1700017.
-
Gaunami pervedimai
Gautų lėšų administravimas
Nemokamai
Pervedimu banko viduje, kai mokėtojo ir gavėjo sąskaitos Nr. sudarytas pagal tą pačią taisyklę, t.y. abi sąskaitos prasideda LTXX40100 arba LTXX21400
-
Gaunami pervedimai
Gautų lėšų administravimas
10 Eur
Pervedimu banko viduje, kai mokėtojo ir gavėjo sąskaitos Nr. sudarytas pagal skirtingas taisykles, t.y. viena iš jų prasideda LTXX21400, kita LTXX40100
-
 
Gaunami pervedimai
Gautų lėšų administravimas
Nemokamai
Pervedimu iš „Luminor“ grupės bankų ir bankų partnerių*
Pastabos:
* „Luminor“ grupės bankai ir bankai partneriai:
- kai mokėtojo sąskaitos numeris prasideda LTXX40100 ir pervedimas atliekamas USD, NOK, PLN valiutomis):
Luminor Bank AS Latvijos skyrius (BIC: RIKOLV2X), kai gavėjo sąskaita prasideda LVXXRIKO;
Luminor Bank AS, Estija (BIC: RIKOEE22), kai gavėjo sąskaita prasideda EEXX96;
DNB Bank ASA, Norvegija (BIC:DNBANOKK);
Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Vokietija (BIC:NOLADE2H);
Bank DNB Polska S.A., Lenkija (BIC: MHBFPLPW).
- kai mokėtojo sąskaitos numeris prasideda LTXX21400 ir pervedimas atliekamas DKK, GBP, NOK, SEK, RUB ir USD valiutomis):
Nordea Bank AB, visos jos dukterinės bendrovės ir padalinai;
Luminor Bank AS, Latvijos skyrius (BIC: NDEALV2X), kai gavėjo sąskaita prasideda LVXXNDEA;
Luminor Bank AS, Estija (BIC: NDEAEE2X), kai gavėjo sąskaita prasideda EEXX1700017.
Tarp nurodytų bankų klientų lėšų pervedimo kaina taikoma tik tuo atveju, jei lėšų siuntėjas yra „Luminor“ grupės banko ar banko partnerio klientas, nurodytas tikslus gavėjo banko BIC kodas ir gavėjo sąskaita IBAN formatu.
-
Gaunami pervedimai
Gautų lėšų administravimas
Paslaugų rinkinio dalis
Gautų pervedimu eurais iš kitų EEE šalyse registruotų mokėjimo paslaugų teikėjų*
Pastabos:
Paslaugų rinkinys: minimalus paslaugų mokestis arba pasirinktas paslaugų krepšelis.
*Pateiktų pagal SEPA mokėjimo nurodymą arba, kai teisingai nurodytas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus SWIFT (BIC) kodas (kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100, BIC yra AGBLLT2X, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400, BIC yra NDEALT2X), gavėjo sąskaitos numeris yra IBAN formatu bei pervedimo mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA).
Nemokamai
Pervedimai iš vieningos euro mokėjimų erdvės šalių eurų valiuta (1)
Pastabos:
(1) Pervedimai iš vieningos euro mokėjimų erdvės (SEPA) ir atitinkantys SEPA reikalavimus. Pilną šalių narių sąrašą galite rasti Europos Centrinio banko puslapyje.
Pervedimai
Gaunami pervedimai
Gautų lėšų administravimas
10 Eur
Administravimas lėšų, gautų:
kitais atvejais iš Lietuvoje ar užsienyje registruotų bankų
Pastabos:
-
10 Eur
Gaunami SHA tipo mokėjimai (2)
Pastabos:
(2) SHA - gavėjas moka Luminor Banko ir bankų korespondentų mokesčius. Korespondentinių bankų mokesčiai jau būna nurašyti nuo pervedamos sumos.
Pervedimai
Gaunami pervedimai
Gautų lėšų administravimas
- Nemokamai
Gaunami OUR tipo mokėjimai (3)
Pastaba:
(3) OUR – Luminor Banko mokesčiai gavėjui netaikomi. Tačiau, gali būti taikomi korespondentinių bankų mokesčiai, kurie jau būna nurašyti nuo pervedamos sumos.
Kitos pervedimų paslaugos
Kitos su pervedimais susijusios paslaugos
8 Eur
Pervedimo kita valiuta tikslinimas/tyrimas/atšaukimas, jei pervedimas neišsiųstas iš banko
10 Eur
Prašymas dėl pervedimo tikslinimo/tyrimo/atšaukimo, jei pervedimas neišsiųstas iš banko
Kitos pervedimų paslaugos
Kitos su pervedimais susijusios paslaugos
40 Eur + užsienio banko mokestis 60 Eur
Pervedimo kita valiuta tikslinimas/tyrimas/atšaukimas, jei pervedimas išsiųstas iš banko
Pastabos:
-
40 Eur + užsienio banko mokestis (2)
Prašymas dėl pervedimo tikslinimo/tyrimo/atšaukimo, jei pervedimas išsiųstas iš banko
Pastabos:
(2) Kiti banko mokesčiai - komisiniai mokesčiai, kuriuos taiko bankas korespondentas ir/ar gavėjo bankas už pervedimo tyrimą, atšaukimą ar taisymą
Kitos pervedimų paslaugos
Kitos su pervedimais susijusios paslaugos
30 Eur + užsienio banko mokestis 40 Eur
Informacijos iš užsienyje registruotų bankų gavimas (siuntimas) kliento prašymu
-
Kitos pervedimų paslaugos
Kitos su pervedimais susijusios paslaugos
25 Eur
Grąžinto pervedimo apdorojimas**
Pastabos:
**Užsienio banko mokestis taikomas, kai gavėjo bankas ar bankas korespondentas grąžina lėšas dėl nuo siuntėjo banko nepriklausančių priežasčių.
-
Kitos pervedimų paslaugos
Kitos su pervedimais susijusios paslaugos
1 Eur
Pateikto mokėjimo dokumento patvirtinimas banke
3 Eur
Pateikto mokėjimo dokumento atspausdinimas ir patvirtinimas banke
Pervedimai
Valiutos keitimas
  -
Kitos pervedimų paslaugos
Pastovūs pervedimai
Banko padalinyje: Nemokamai
Interneto banke: Nemokamai
Automatinio e. sąskaitos apmokėjimo užsakymas ar atšaukimas
Klientų aptarnavimo padalinyje: 5 Eur
Skaitmeniniais kanalais: Mokestis nesikeičia
Automatinio e. sąskaitos apmokėjimo užsakymas
Kitos pervedimų paslaugos
Pastovūs pervedimai
Banko padalinyje: Nemokamai
Interneto banke: Nemokamai
Automatinio e. sąskaitos apmokėjimo sąlygų keitimas
Banko padalinyje: 5 Eur
Skaitmeniniais kanalais: Mokestis nesikeičia
Koregavimas ir atšaukimas
Kitos pervedimų paslaugos
Pastovūs pervedimai
Paslaugų rinkinio dalis
Pastovių pervedimų vykdymas**
Pastabos:
Kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100:
*Pastovūs pervedimai eurais, sudarius sutartį banko padalinyje, vykdomi banko viduje arba į kitus Lietuvoje registruotus bankus.
Kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400:
*Pastovūs pervedimai vykdomi eurais į EEE šalis.
Klientų aptarnavimo padalinyje: Neteikiama
Skaitmeniniuose kanaluose: Pagal Kainyne pateiktus mokėjimų įkainius
Pastovių pervedimų vykdymas
Pastabos:
-
Kitos pervedimų paslaugos
Pastovūs pervedimai
Banko padalinyje: Nemokamai
Interneto banke: Paslaugų rinkinio dalis
Automatinis e. sąskaitos apmokėjimas
Banko padalinyje: Neteikiama
Skaitmeniniais kanalais: Nemokamai
Mokesčio pavadinimas nesikeičia
Kitos pervedimų paslaugos
Pastovūs pervedimai
Nemokamai
E. sąskaitos gavimas
-
Kitos pervedimų paslaugos
Pastovūs pervedimai
Banko padalinyje: 5 Eur
Interneto banke: Paslaugų rinkinio dalis
Vienkartinis e. sąskaitos apmokėjimas pagal užpildytą mokėjimo formą
-
Pervedimai
Atsiskaitymas už paslaugas
  -

Investicinės paslaugos

Produkto pavadinimas kainodaroje Dabartinė kaina ir pavadinimas Kaina ir pavadinimas nuo 2020 09 01
Investicinės paslaugos
Investavimas į vertybinius popierius
0,20% sandorio vertės, padauginus iš skolos vertybinių popierių trukmės (metais), max. 2% sandorio vertės, bet ne mažiau kaip 30 Eur
Kai sandorio šalis yra Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Iki 2% pardavimo kainos, min. 50 Eur
Investavimas į skolos vertybinius popierius interneto banke
Investicinės paslaugos
Investavimas į vertybinius popierius
0,20% sandorio vertės, padauginus iš skolos vertybinių popierių trukmės (metais), max. 2% sandorio vertės, bet ne mažiau kaip 50 Eur.
Kai Luminor Bank AS Lietuvos skyrius tarpininkauja sudarant sandorį su kitais finansų tarpininkais
Iki 2% pardavimo kainos, min. 50 Eur
Investavimas į skolos vertybinius popierius interneto banke
Investicinės paslaugos
Investavimas į vertybinius popierius
Pastaba:
Finansinių priemonių (FP) prekybai ir (arba) saugojimui jums bus reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje. Mokėjimo sąskaitą galite atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir naudojimu rasite čia.
 
-
Investicinės paslaugos
Investavimas į vertybinius popierius
0,20%
Pardavimo antrinėje rinkoje mokestis*
Pastabos:
*Nordea Bank AB (publ) taiko mokestį nuo nominalios vertės (šis mokestis įtraukiamas į obligacijos kainą).
Mokestis nesikeičia
Susietų obligacijų pardavimas antrinėje rinkoje (mokestis įskaičiuotas į obligacijų kainą)
Pastabos:
-
Investicinės paslaugos
Investavimas į vertybinius popierius
0,50% sumos, min. 35 Eur arba min. 40 JAV dolerių*
Biržose prekiaujamų investicinių fondų vienetų (ETF) pirkimas / pardavimas
0,5% nuo investuojamos sumos (min. 50 Eur / min. 65 USD)
Akcijų / ETF pirkimas ir pardavimas interneto banke
Investicinės paslaugos
Investavimas į vertybinius popierius
1% sumos
Akcijų, ir mišrių investicinių fondų pasirašymo ir periodinio investavimo mokestis
1% nuo investuojamos sumos (min. 1 EUR / 1,30 USD)
Investavimas į Nordea Asset Management investicinius fondus Luminor interneto banke
Investicinės paslaugos
Investavimas į vertybinius popierius
0,40% sumos
Obligacijų investicinių fondų pasirašymo ir periodinio investavimo mokestis
1% nuo investuojamos sumos (min. 1 EUR / 1,30 USD)
Investavimas į Nordea Asset Management investicinius fondus Luminor interneto banke
Investicinės paslaugos
Investavimas į vertybinius popierius
0,20% sumos
Pinigų rinkos investicinių fondų pasirašymo ir periodinio investavimo mokestis
1% nuo investuojamos sumos (min. 1 EUR / 1,30 USD)
Investavimas į Nordea Asset Management investicinius fondus Luminor interneto banke
Investicinės paslaugos
Investavimas į vertybinius popierius
1% sumos
Mokestis už akcijų ir mišrių investicinių fondų vienetų nurašymą iš finansinių priemonių sąskaitos
1% nuo investuojamos sumos (min. 1 EUR / 1,30 USD)
Investavimas į Nordea Asset Management investicinius fondus Luminor interneto banke
Investicinės paslaugos
Investavimas į vertybinius popierius
0,40% sumos
Mokestis už obligacijų investicinių fondų vienetų nurašymą iš finansinių priemonių sąskaitos
1% nuo investuojamos sumos (min. 1 EUR / 1,30 USD)
Investavimas į Nordea Asset Management investicinius fondus Luminor interneto banke
Investicinės paslaugos
Investavimas į vertybinius popierius
0,25% sumos
Mokestis už pinigų rinkos investicinių fondų vienetų nurašymą iš finansinių priemonių sąskaitos
1% nuo investuojamos sumos (min. 1 EUR / 1,30 USD)
Investavimas į Nordea Asset Management investicinius fondus Luminor interneto banke
Investicinės paslaugos
Kitų investicinių fondų vienetų pirkimas/pardavimas/keitimas
3,20 Eur už kiekvieną operaciją
Konvertavimo mokestis tarp „Nordea“ fondų
-
Investicinės paslaugos
Kitų investicinių fondų vienetų pirkimas/pardavimas/keitimas
„Nordea“ investiciniams fondams taikomos sąlygos:
Minimalus pirkimo mokestis „Nordea“ fondams nėra taikomas.
Minimalus „Nordea“ fondų nurašymo iš finansinių priemonių sąskaitos mokestis yra 1 Eur.
Minimali investuojama suma - 1000 Eur arba ekvivalentas kita valiuta. Periodinis investavimas yra galimas tik su „Nordea“ fondais.
Minimali suma – 50 Eur. Periodiniui investavimui minimalus pasirašymo mokestis nėra taikomas.
Minimali investuojama suma „Nordea“ fondams internetu – 50 Eur arba ekvivalentas kita valiuta.
Kitiems investiciniams fondams taikomos sąlygos:
Minimalus kitų investicinių fondų nurašymo iš finansinių priemonių sąskaitos mokestis yra 15 Eur. 20 JAV dolerių komisinis mokestis taikomas tuo atveju, jeigu pavedimas pateikiamas JAV doleriais.
Pastabos:
-
Investicinės paslaugos
Ketvirtinis vertybinių popierių saugojimo mokestis
0,04% sumos (min. 1 Eur)
Vertybiniai popieriai, kurių ISIN kodas prasideda US, GB, IE, DE, AT, FR, ES, BE, NL, LU, NO, SE, DK, EU:
0,04% vertybinių popierių vertės (min. 1,50 Eur)
Mokesčio pavadinimas nesikeičia
Investicinės paslaugos
Ketvirtinis vertybinių popierių saugojimo mokestis
0.025% sumos (min. Eur 1)
Vertybiniai popieriai, kurių ISIN kodas prasideda XS:
0,03% vertybinių popierių vertės (min. 1,50 Eur)
Mokesčio pavadinimas nesikeičia
Investicinės paslaugos
Ketvirtinis vertybinių popierių saugojimo mokestis
0,10% sumos (min. 1 Eur)
Kiti vertybiniai popieriai
0,1% vertybinių popierių vertės (min. 1,50 Eur)
Mokesčio pavadinimas nesikeičia
Investicinės paslaugos
Ketvirtinis vertybinių popierių saugojimo mokestis
Nemokamai
„Nordea“ investiciniai fondai
0,04% vertybinių popierių vertės (min. 1,50 Eur)
Nordea Asset Management investiciniai fondai
Investicinės paslaugos
Ketvirtinis vertybinių popierių saugojimo mokestis
0,01% nuo bendros portfelio vertės, min. 0,50 Eur per mėn
Mėnesinis saugojimo mokestis
Pastabos:
-
0,01% nuo bendros sąskaitos vertės
Mėnesio saugojimo mokestis, taikomas vertybiniams popieriams Luminor Investor ir Luminor Trade platformose (1)
Pastabos:
(1) Saugojimo mokestis yra skaičiuojamas atskirai akcijoms, obligacijoms ir investiciniams fondams 0,50 Eur minimalus mokestis yra taikomas investicinių fondų turto klasei. Akcijoms bei obligacijoms minimalus saugojimo mokestis nėra taikomas. 
Saugojimo mokestis bus apskaičiuojamas kasdien, remiantis dienos pabaigos portfelio vertėmis, ir bus nurašomas kas mėnesį (be PVM, jei taikomas). Konvertuojant valiutą į EUR, mūsų partneris SAXO Bank taiko neatidėliotinąjį valiutos kursą ir prideda 0,5% maržą. Neatidėliotinas valiutos kursas – dabartinis kainos tarifas rinkoje, kuriuo viena valiuta tiesiogiai keičiama į kitą, pristatant valiutą kuo anksčiau, atsiskaitymo dieną, kurią skelbia daugelis elektroninių ryšių tinklo (ERT) brokerių (pvz., Reuters).
Investicinės paslaugos
 „Luminor Trade“ platforma
  -
Investicinės paslaugos
Investavimas į vertybinius popierius
- Kitų investicinių fondų vienetų pirkimo / pardavimo komisiniai: (1)
Pastabos:
(1) Luminor Bank AS Lietuvos skyrius iš investicinių fondų valdymo įmonių gauna skatinamuosius mokėjimus (komisinį atlygį) (angl. inducements) už klientams išplatintus investicinių fondų vienetus. Gaunamo komisinio atlygio dydis už skirtingų investicinių fondų vienetų platinimą skiriasi. Detalesnė informacija apie banko gaunamus ir mokamus skatinamuosius mokėjimus pateikiama banko tinklalapyje www.luminor.lt/mifid paskelbtame dokumente „Bendroji informacija apie skatinamuosius mokėjimus“.
Investicinės paslaugos
Investavimas į vertybinius popierius
- 1% nuo investuojamos sumos (min. 15 Eur / 20 USD)
Investavimas į investicinius fondus Luminor interneto banke
Investicinės paslaugos
Investavimas į vertybinius popierius
- Mokestis imamas pagal paslaugų teikėjo kainoraštį
Palūkanos už neigiamą grynųjų pinigų likutį Luminor Investor ir Luminor Trade platformose
Investicinės paslaugos
Investavimas į vertybinius popierius
Nemokamai
Biržos duomenų prenumerata**
Pastabos:
** Prekyba akcijomis vyksta kainomis realiu laiku iš biržų, tačiau platformoje nemokamai pateikiamos tik 15 min. vėluojančios kainos. Norėdami ne tik prekiauti, bet ir matyti kainas realiu laiku, turite užsiprenumeruoti biržos duomenis.
Biržos duomenų - kainų realiu laiku - prenumerata gali būti nemokama, jeigu per mėnesį sudaroma ne mažiau kaip keturi akcijų sandoriai.
Mokestis imamas pagal paslaugų teikėjo kainoraštį
Duomenų realiu laiku prenumerata
Pastabos:
-
Investicinės paslaugos
Investavimas į vertybinius popierius
35 USD, mokestis taikomas pagal partnerių GlobeTax, "Relief at source" paslaugos nustatytus įkainius
JAV pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo paslauga***
-
Investicinės paslaugos
Investavimas į vertybinius popierius
Mokestis taikomas pagal partnerių "Tax reclaim Service for beneficial Owners" nustatytus įkainius
Permokėtų mokesčių susigrąžinimo paslauga***
-
Investicinės paslaugos
Investavimas į vertybinius popierius
2 Eur / 2,70 USD / 1,70 GBP / 17 NOK / 18 SEK / 9 PLN
Lėšų grąžinimo iš Luminor Investor sąskaitos įkainis
2 Eur / 2,70 USD / 1,70 GBP / 17 NOK / 18 SEK / 15 DKK
Grynųjų pinigų pervedimas iš Luminor Investor ir Luminor Trade sąskaitos

Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams

Produkto pavadinimas kainodaroje Dabartinė kaina ir pavadinimas Kaina ir pavadinimas nuo 2020 09 01
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Akcijų pirkimas/pardavimas
0,3% (min. 15 Eur)
Akcijų pirkimas/pardavimas kitose rinkose**
Pastabos:
** Kitos rinkos - Švedija, Danija, Suomija, Norvegija, Kanada, JK, Airija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Ispanija, Belgija, Nyderlandai, Austrija, Šveicarija, Australija, Hong Kongas, Japonija, Lenkija, Singapūras
-
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Akcijų pirkimas/pardavimas
0,3% (min. 40 USD)
Akcijų pirkimas/pardavimas JAV rinkoje
-
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Investavimas į vertybinius popierius
0,20% sandorio vertės, padauginus iš skolos vertybinių popierių trukmės (metais), max. 2% sandorio vertės, bet ne mažiau kaip 30 Eur
Kai sandorio šalis yra Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Iki 2% pardavimo kainos, min. 50 Eur
Investavimas į skolos vertybinius popierius interneto banke
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Investavimas į vertybinius popierius
0,20% sandorio vertės, padauginus iš skolos vertybinių popierių trukmės (metais), max. 2% sandorio vertės, bet ne mažiau kaip 50 Eur
Kai Luminor Bank AS Lietuvos skyrius tarpininkauja sudarant sandorį su kitais finansų tarpininkais
Iki 2% pardavimo kainos, min. 50 Eur
Investavimas į skolos vertybinius popierius interneto banke
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Investavimas į vertybinius popierius
0,20%
Pardavimo antrinėje rinkoje mokestis*
Pastabos:
* Nordea Bank AB (publ) taiko mokestį nuo nominalios vertės (šis mokestis įtraukiamas į obligacijos kainą).
Mokestis nesikeičia
Susietų obligacijų pardavimas antrinėje rinkoje (mokestis įskaičiuotas į obligacijų kainą)
Pastabos:
-
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Investavimas į vertybinius popierius
0,50% sumos, min. 35 Eur arba min. 40 JAV dolerių
Biržose prekiaujamų investicinių fondų vienetų (ETF) pirkimas / pardavimas
0,50% nuo investuojamos sumos (min. 50 Eur / min. 65 USD)
Akcijų / ETF pirkimas ir pardavimas interneto banke
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Investavimas į vertybinius popierius
0,8 % sumos*
Akcijų ir mišrių investicinių fondų pasirašymo, konvertavimo ir periodinio investavimo mokestis
Pastabos:
* Minimalus investicinių fondų pasirašymo ir nurašymo iš finansinių priemonių sąskaitos mokestis yra 15 Eur. 20 JAV dolerių komisinis mokestis taikomas tuo atveju, jeigu pavedimas pateikiamas JAV doleriais.
1% nuo investuojamos sumos (min. 1 EUR / 1,30 USD)
Investavimas į Nordea Asset Management investicinius fondus Luminor interneto banke
Pastabos:
-
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Investavimas į vertybinius popierius
0,40% sumos*
Obligacijų investicinių fondų pasirašymo, konvertavimo ir periodinio investavimo mokestis
Pastabos:
* Minimalus investicinių fondų pasirašymo ir nurašymo iš finansinių priemonių sąskaitos mokestis yra 15 Eur. 20 JAV dolerių komisinis mokestis taikomas tuo atveju, jeigu pavedimas pateikiamas JAV doleriais.
1% nuo investuojamos sumos (min. 1 EUR / 1,30 USD)
Investavimas į Nordea Asset Management investicinius fondus Luminor interneto banke
Pastabos:
-
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Investavimas į vertybinius popierius
0,20% sumos*
Pinigų rinkos investicinių fondų pasirašymo ir periodinio investavimo mokestis
Pastabos:
* Minimalus investicinių fondų pasirašymo ir nurašymo iš finansinių priemonių sąskaitos mokestis yra 15 Eur. 20 JAV dolerių komisinis mokestis taikomas tuo atveju, jeigu pavedimas pateikiamas JAV doleriais.
1% nuo investuojamos sumos (min. 1 EUR / 1,30 USD)
Investavimas į Nordea Asset Management investicinius fondus Luminor interneto banke
Pastabos:
-
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Investavimas į vertybinius popierius
0,8% sumos*
Mokestis už akcijų ir mišrių investicinių fondų vienetų nurašymą iš finansinių priemonių sąskaitos
Pastabos:
* Minimalus investicinių fondų pasirašymo ir nurašymo iš finansinių priemonių sąskaitos mokestis yra 15 Eur. 20 JAV dolerių komisinis mokestis taikomas tuo atveju, jeigu pavedimas pateikiamas JAV doleriais.
1% nuo investuojamos sumos (min. 1 EUR / 1,30 USD)
Investavimas į Nordea Asset Management investicinius fondus Luminor interneto banke
Pastabos:
-
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Investavimas į vertybinius popierius
0,40% sumos*
Mokestis už obligacijų investicinių fondų vienetų nurašymą iš finansinių priemonių sąskaitos
Pastabos:
* Minimalus investicinių fondų pasirašymo ir nurašymo iš finansinių priemonių sąskaitos mokestis yra 15 Eur. 20 JAV dolerių komisinis mokestis taikomas tuo atveju, jeigu pavedimas pateikiamas JAV doleriais.
1% nuo investuojamos sumos (min. 1 EUR / 1,30 USD)
Investavimas į Nordea Asset Management investicinius fondus Luminor interneto banke
Pastabos:
-
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Investavimas į vertybinius popierius
Nemokamai
Mokestis už pinigų rinkos investicinių fondų vienetų konvertavimą/nurašymą iš finansinių priemonių sąskaitos
1% nuo investuojamos sumos (min. 1 EUR / 1,30 USD)
Investavimas į Nordea Asset Management investicinius fondus Luminor interneto banke
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Investavimas į vertybinius popierius
Pastabos:
Minimali investuojama suma – 1 000 Eur arba ekvivalentas kita valiuta.
Minimali investuojama suma „Nordea“ fondams internetu – 50 Eur arba ekvivalentas kita valiuta.
Periodinis investavimas yra galimas tik su „Nordea“ fondais. Minimali suma – 50 Eur. Periodiniui investavimui minimalus pasirašymo mokestis nėra taikomas.
Pastabos:
-
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Ketvirtinis vertybinių popierių saugojimo mokestis
0,04% sumos (min. 1 Eur)
Vertybiniai popieriai, kurių ISIN kodas prasideda US, GB, IE, DE, AT, FR, ES, BE, NL, LU, NO, SE, DK, EU:
0,04% vertybinių popierių vertės (min. 1,5 Eur)
Vertybiniai popieriai, kurių ISIN kodas prasideda US, GB, IE, DE, AT, FR, ES, BE, NL, LU, NO, SE, DK, EU:
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Ketvirtinis vertybinių popierių saugojimo mokestis
0.025% sumos (min. 1 Eur)
Vertybiniai popieriai, kurių ISIN kodas prasideda XS:
0,03% vertybinių popierių vertės (min. 1,5 Eur)
Mokesčio pavadinimas nesikeičia
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Ketvirtinis vertybinių popierių saugojimo mokestis
0,10% sumos (min. 1 Eur)
Kiti vertybiniai popieriai
0,1% vertybinių popierių vertės (min. 1,50 Eur)
Mokesčio pavadinimas nesikeičia
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Ketvirtinis vertybinių popierių saugojimo mokestis
Nemokamai
„Nordea“ investiciniai fondai
0,04% vertybinių popierių vertės (min. 1,5 EUR)
Mokesčio pavadinimas nesikeičia
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Ketvirtinis vertybinių popierių saugojimo mokestis
0,01% bendros portfelio vertės, min. 0,50 EUR per mėn
Mėnesinis saugojimo mokestis
Pastabos:
-
0,01% nuo bendros sąskaitos vertės
Mėnesio saugojimo mokestis, taikomas vertybiniams popieriams Luminor Investor ir Luminor Trade platformose (1)
Pastabos:
(1) Saugojimo mokestis yra skaičiuojamas atskirai akcijoms, obligacijoms ir investiciniams fondams 0,50 Eur minimalus mokestis yra taikomas investicinių fondų turto klasei. Akcijoms bei obligacijoms minimalus saugojimo mokestis nėra taikomas. Saugojimo mokestis bus apskaičiuojamas kasdien, remiantis dienos pabaigos portfelio vertėmis, ir bus nurašomas kas mėnesį (be PVM, jei taikomas). Konvertuojant valiutą į EUR, mūsų partneris SAXO Bank taiko neatidėliotinąjį valiutos kursą ir prideda 0,5% maržą. Neatidėliotinas valiutos kursas – dabartinis kainos tarifas rinkoje, kuriuo viena valiuta tiesiogiai keičiama į kitą, pristatant valiutą kuo anksčiau, atsiskaitymo dieną, kurią skelbia daugelis elektroninių ryšių tinklo (ERT) brokerių (pvz., Reuters).
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
 „Luminor Trade“ platforma
  -
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Investavimas į vertybinius popierius
- 0,19% (min. 1,50 EUR)
Akcijų pirkimas ir pardavimas Baltijos šalių vertybinių popierių biržose
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Investavimas į vertybinius popierius
- Kitų investicinių fondų vienetų pirkimo / pardavimo komisiniai: (1)
Pastabos:
(1) Luminor Bank AS Lietuvos skyrius iš investicinių fondų valdymo įmonių gauna skatinamuosius mokėjimus (komisinį atlygį) (angl. inducements) už klientams išplatintus investicinių fondų vienetus. Gaunamo komisinio atlygio dydis už skirtingų investicinių fondų vienetų platinimą skiriasi. Detalesnė informacija apie banko gaunamus ir mokamus skatinamuosius mokėjimus pateikiama banko tinklalapyje www.luminor.lt/mifid paskelbtame dokumente „Bendroji informacija apie skatinamuosius mokėjimus“.
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Investavimas į vertybinius popierius
- 1% nuo investuojamos sumos (min. 15 Eur / 20 USD)
Investavimas į investicinius fondus Luminor interneto banke
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Investavimas į vertybinius popierius
- Mokestis imamas pagal paslaugų teikėjo kainoraštį
Palūkanos už neigiamą grynųjų pinigų likutį Luminor Investor ir Luminor Trade platformose
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Investavimas į vertybinius popierius
Nemokamai
Biržos duomenų prenumerata**
Pastabos:
**Prekyba akcijomis vyksta kainomis realiu laiku iš biržų, tačiau platformoje nemokamai pateikiamos tik 15 min. vėluojančios kainos. Norėdami ne tik prekiauti, bet ir matyti kainas realiu laiku, turite užsiprenumeruoti biržos duomenis.
Biržos duomenų - kainų  realiu laiku - prenumerata gali būti nemokama, jeigu per mėnesį sudaroma ne mažiau kaip keturi akcijų sandoriai.
Mokestis imamas pagal paslaugų teikėjo kainoraštį
Duomenų realiu laiku prenumerata
Pastabos:
-
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Investavimas į vertybinius popierius
35 USD, mokestis taikomas pagal partnerių GlobeTax, "Relief at source" paslaugos nustatytus įkainius
JAV pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo paslauga***
-
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Investavimas į vertybinius popierius
Mokestis taikomas pagal partnerių GlobeTax "Tax reclaim Service for beneficial Owners" nustatytus įkainius
Permokėtų mokesčių susigrąžinimo paslauga****
-
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Investavimas į vertybinius popierius
2 EUR / 2,70 USD / 1,70 GBP / 17 NOK / 18 SEK / 9 PLN
Lėšų grąžinimo iš Luminor Investor sąskaitos įkainis
2 EUR / 2,70 USD / 1,70 GBP / 17 NOK / 18 SEK / 15 DKK
Grynųjų pinigų pervedimas iš Luminor Investor ir Luminor Trade sąskaitos
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Portfelio valdymo paslauga
0,01% nuo investuojamos sumos, bet ne mažiau nei 0,50 EUR per mėn.
Mėnesinis saugojimo mokestis
Pastabos:
-
Mokestis nesikeičia
Saugojimo mokestis (1)
Pastabos:
(1) Saugojimo mokestis bus apskaičiuojamas kasdien, remiantis dienos pabaigos portfelio vertėmis, ir bus nurašomas kas mėnesį (be PVM, jei taikomas). Konvertuojant valiutą į EUR, mūsų partneris SAXO Bank taiko neatidėliotinąjį valiutos kursą ir prideda 0,5% maržą. Neatidėliotinas valiutos kursas – dabartinis kainos tarifas rinkoje, kuriuo viena valiuta tiesiogiai keičiama į kitą, pristatant valiutą kuo anksčiau, atsiskaitymo dieną, kurią skelbia daugelis elektroninių ryšių tinklo (ERT) brokerių (pvz., Reuters).
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Portfelio valdymo paslauga
Nemokamai
Biržos duomenų prenumerata
Mokestis imamas pagal paslaugų teikėjo kainoraštį
Duomenų realiu laiku prenumerata
Investicinės paslaugos privačios bankininkystės klientams
Portfelio valdymo paslauga
90 USD
Metinis atskaitomybės mokestis
Mokestis nesikeičia
Mokestis už informacijos apie pajamas iš JAV šaltinių teikimą IRS