• Vasario mėnesį akcijų indeksai krito
  • Investuotojų akiratyje kovo mėnesio JAV centrinio banko narių susitikimas 

Vasario mėnesį finansų rinkos buvo sukrėstos įvykių Ukrainoje. Išsivysčiusių rinkų indeksas (MSCI World TR) eurais per mėnesį sumenko 2,7%, besivystančių rinkų indeksas (MSCI EM TR) eurais krito 3,2%. Tuo tarpu Europoje akcijų kainos (MSCI Europe TR) krito 3%, o Rusijos (MSCI Russia) akcijų indeksas eurais prarado 52,7% vertės. 

Sausio mėnesį finansų rinkų dalyviai reagavo į išaugusią tikimybę, jog JAV centrinis bankas kels bazinę palūkanų normą sparčiau nei iki tol tikėtasi, tačiau vasario mėnesį viso pasaulio finansų rinkas gerokai paveikė įvykiai Ukrainoje. Visų pirma, naujienos apie prasidėjusį karą lėmė spartų naftos ir aukso kainų kilimą. Vėliau rinkos dalyviai vertino sumažėjusią bazinių palūkanų normų kėlimo tikimybę ir po pirminio šoko akcijų indeksai atsitiesė. Tačiau po paskelbtų sankcijų Rusijai investuotojų noras prisiimti riziką sumenko. Iš pradžių, sankcijos buvo nukreiptos į Rusijos bankus ir tam tikrų aukščiausių šalies sluoksnių asmenis, tačiau po paskelbtų papildomų sankcijų dalis Rusijos bankų buvo atkirsti nuo SWIFT mokėjimų sistemos, o dalis šalies centrinio banko rezervų buvo užšaldyta. Dėl sankcijų, krentančių akcijų kainų ir smunkančio rublio centrinis bankas sustabdė prekybą MOEX biržoje, įvedė kapitalo kontrolės priemones ir padvigubino bazinę palūkanų normą iki 20%.

Pokyčiai vasario mėnesį eurais

Šaltinis: Bloomberg L.P.

Vasario pabaigoje Rusijos finansų rinka sustingo ir tapo izoliuota nuo pasaulio. Dėl to indeksus sudarinėjančios įmonės privalėjo imtis sunkių sprendimų. Pavyzdžiui, MSCI sustabdė numatytus pokyčius, susijusius su rusiškomis įmonėmis ir panaikins šios šalies akcijas iš globalių indeksų. Vasario 25 d. Rusijos akcijų svoris besivystančių rinkų indekse (MSCI Emerging market) siekė apytiksliai 2%. Be to, reitingų agentūra S&P Global Ratings sumažinus Rusijos kredito reitingą iki BB+,šalis prarado investicinį reitingą. Tuo tarpu MSCI pranešė, jog Rusijos ir Baltarusijos vyriausybių aplinkosaugos, socialiniai ir valdymo (angl. ESG) reitingai apkarpyti iki B su neigiama perspektyva – vienu laipteliu didesnis nei pats žemiausias reitingas.

Viltis, jog karinis konfliktas gali netrukus baigtis, įsižiebė po pirmųjų derybų, surengtų tarp Ukrainos ir Rusijos atstovų. Nors jų metu reikšmingų susitarimų nebuvo pasiekta, buvo sutarta artimiausiu metu surengti dar vienas derybas. Nors šiuo metu sunku įvertinti, kiek ilgai tęsis konfliktas ar kaip jis bus išspręstas, tačiau aišku, jog šis karas turės ilgalaikių pasekmių Europai ir visam pasauliui.

Daug įmonių nutraukia bet kokius santykius su Rusija. Pavyzdžiui, naftos gigantė BP Plc pranešė, jog parduos 20% vyriausybės kontroliuojamos Rosneft akcijų dalį, tokio sprendimo nuostoliai gali siekti  25 mlrd. USD nuostolius. Automobilių gamintojas General Motors pranešė, jog sustabdė automobilių gabenimą į Rusiją. Seniau įmonė eksportuodavo į Rusiją apytiksliai 3000 transporto priemonių per metus. Taip pat neatmetama, jog Rusijoje veikiančios tarptautinės įmonės gali sulaukti atsako iš Rusijos valdžios, kuris ekstremaliais atvejais gali imtis ir turto nusavinimo. 

Kovo mėnesį JAV centrinis bankas (FED) spręs dėl bazinės palūkanų normos kėlimo. Nors dėl paskelbtų sankcijų Rusijai palūkanų kėlimo tikimybė kiek sumažėjo, tačiau kylančios naftos kainos ir suprastėję prekybos santykiai su Rusija didina riziką, jog infliacija JAV gali dar labiau išaugti, o tai didins spaudimą FED imtis veiksmų.

Luminor investicijų komandos veiksmai valdant rizikas, susijusias su situacija Ukrainoje

Nuo metų pradžios Luminor investicijų valdymo komanda mažino rizikos biudžeto alokacijos lygį, daugiausia reaguodama į neigiamą tikėtino monetarinės politikos griežtinimo poveikį. Akcijų dalis buvo šiek tiek mažesnė nei neutrali, o dalis investicijų buvo nukreipta į „gynybinius“ sektorius (komunalinių paslaugų, sveikatos apsaugos, energetikos), kurių rezultatai rinkos korekcijų metu paprastai būna santykinai geresni. Po įvykių Ukrainoje rizikos biudžeto alokacija buvo sumažinta vienu laipteliu (angl. 1 underweight, UW). Investicijų valdymo komanda ir toliau atidžiai stebi situaciją, vertina galimas ekonomines pasekmes ir imsis atitinkamų sprendimų.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai
  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.