Ką daryti atsitikus įvykiui?

Jei praradai darbą, susižeidei ar susirgai, turi užregistruoti įvykį, kad gautum draudimo išmoką. Tai gali padaryti šiais būdais:

Ar galiu įsigyti paskolos mokėjimų draudimą, jei užsiimu individualia veikla?

Ne, Paskolos mokėjimo draudimo apsauga nėra taikoma asmenims, vykdantiems individualią veiklą. Draudimo sutartis gali būti sudaroma su asmeniu, turinčiu darbą Lietuvos Respublikoje, kurį reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, ir kuris turi įstatyminę teisę į socialines išmokas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus pagal nuolatinę arba terminuotą darbo sutartį, sudarytą ne trumpesniam kaip 13 mėnesių laikotarpiui; prieš pasirašant draudimo sutartį klientas dirbo ne mažiau kaip 16 valandų per savaitę (svarbu: jei klientas yra motinystės, tėvystės, įvaikinimo atostogose, karo tarnybos prievolės laikotarpiu negali sudaryti draudimo sutarties). Visos draudimo išimtys yra paminėtos Draudimo taisyklėse.

Ar paskolos atostogų metu turiu mokėti už paskolos mokėjimų draudimą?

Taip. Net jei pasirinkai paskolos atostogas, per kurias moki tik paskolos palūkanas, draudimo įmokas vis tiek turi mokėti laiku. Jos yra fiksuotos ir jų dydis nurodytas tavo draudimo sutartyje.

Kaip nutraukti paskolos mokėjimų draudimo sutartį?

Apie draudimo sutarties nutraukimą turi pranešti raštu bendrovei „Gjensidige“ likus ne mažiau kaip 15 dienų iki pageidaujamos sutarties nutraukimo dienos:

Jeigu prašymą nutraukti draudimo sutartį teiki ne savitarnoje, jį turi pasirašyti pats arba tavo įgaliotas asmuo.
Turi teisę atsisakyti draudimo sutarties ir ją nutraukti per 14 kalendorinių dienų nuo sudarymo dienos, jeigu ją sudarei nuotolinio ryšio priemonėmis (internetu, telefonu, e. paštu). Apie ši sprendimą turi raštu pranešti draudimo bendrovei „Gjensidige“. Galimas išimtis rasi draudimo sąlygose.

Ką daryti, jei refinansavau paskolą?

Draudimo sutarties teikiama apsauga galioja iki tol, iki kol galioja paskolos sutartis. Jei atliekamas refinansavimas, prašome kreiptis dėl sutarties nutraukimo šiais būdais:

Ar galiu laikinai sustabdyti draudimo apsaugos galiojimą nėštumo metu?

Ne, draudimo apsauga nėra sustabdoma.

Ar draudimo apsauga galioja, jei susirgau COVID-19?

Taip.