Patvirtinkite, jog tinklalapis atitinka E-Commerce Gateway paslaugų teikimo sąlygose numatytus tinklalapiui keliamus reikalavimus.
Ar jūs esate Luminor klientas?

Autentifikavimo būklė

Patvirtinimą užpildysite greičiau, jei autentifikuositės.

Jei esate Luminor|DNB klientas, kai kurie jūsų paraiškos laukai bus užpildyti po autentifikavimo. Jei esate naujas klientas, toliau pildykite paraišką.

Autentifikavimo rezultatas, automatiškai užpildomas autentifikavimo metu

Pardavėjas

Tinklalapio nuorodos (URL) į Pardavėjo interneto svetainėje patalpintą informaciją apie:

Jei pardavimai organizuojami ne per el. parduotuvę, pateikiamas išsamus reikalaujamos informacijos aprašymas arba nuoroda į dokumentą su išsamiu aprašymu, skirtu pirkėjams.
?

Šis laukas yra užpildomas tuo atveju, jei pasirinkta Atsiskaitymų mokėjimo kortelėmis paslauga ir pardavimai organizuojami per el. parduotuvęUždaryti

Klientas patvirtina, kad asmenų, kurie nėra Klientas, šiame dokumente pateikti asmens duomenys yra gauti teisėtai ir, kad Klientas turi teise atskleisti šiuos asmens duomenis Bankui pasirinktos(-ų) paslaugos(-ų) teikimo tikslais. Klientas patvirtina ir užtikrina, kad šiems asmenims yra žinoma, kad jų asmens duomenis tvarko Bankas ir jie dėl tokio asmens duomenų tvarkymo sutiko arba teisiškai sutarė. Klientas patvirtina, kad šie asmenys buvo supažindinti su Luminor Privatumo politika, kurią galima rasti luminor.lt/privatumo-politika.