• Gegužės mėnesį tiek akcijų, tiek obligacijų rinkos nepasižymėjo reikšmingais pokyčiais, kadangi teigiamus veiksnius slopino pirmieji augančios infliacijos požymiai
  • Mes dar manome, jog akcijų indeksai turi potencialo kilti, tačiau įžvelgiame, jog tam tikri sektoriai gali pasukti skirtingomis kryptimis 

Praėjusio mėnesio apžvalgoje minėjome, jog yra daug veiksnių, kurie gali dar labiau pakylėti akcijų indeksus, tačiau pernelyg didelis optimizmas gali paskatinti ir korekciją. Gegužės pradžioje stebėjome trumpalaikį kainų kritimą ir po jos sekusį atsigavimą. Dėl to dauguma indeksų per mėnesį fiksavo tik nedidelius pokyčius. Pagrindinė priežastis, kuri paskatino korekciją buvo ne pernelyg didelis optimizmas, o išaugęs nerimas dėl infliacijos. Tačiau baimės buvo nustumtos į šalį  po to, kai pasirodė teigiamos naujienos dėl mažėjusio COVID‑19 atvejų skaičiaus, augusių įmonių pelnų, gerėjančių makroekonominių rodiklių ir antroje mėnesio dalyje dauguma akcijų indeksų vėl priartėjo prie rekordinių aukštumų.

Akcijų ir obligacijų indeksų pokyčiai gegužės mėnesį

Šaltinis: Bloomberg Finance L.P.

Apie galimai išaugsiančią infliaciją aktyviai diskutuojama jau nuo metų pradžios, o gegužės mėnesį tokios kalbos dar labiau suintensyvėjo. Naujausia JAV gryn. vartotojų kainų indekso reikšmė (angl. core CPI)  parodė, jog balandžio mėnesį kainos šoktelėjo net 0,9%, fiksuojant sparčiausią augimą per beveik 40 metų (nuo 1981 m. rugsėjo mėn.). Tuo tarpu sumetintas vartotojų kainų indeksas pasiekė 3% – aukščiausią reikšmę nuo 1995 m. Nuo 2020 m. spalio mėnesio kainų kilimas kas mėnesį tik spartėjo ir nenuostabu, jog vis daugiau investuotojų pradeda tikėti, jog infliacija gali netrukus tapti nevaldoma, ypač jei JAV vyriausybė bei šalies centrinis bankas ir toliau skatins šalies ekonomiką.
 
JAV gryn. vartotojų kainų indeksas

Šaltinis: Bloomberg Finance L.P.

JAV centrinis bankas (angl. Fed) tiki, kad didesnė infliacija yra laikina ir sumažės, kai po pandemijos ekonomika pilnai atsivers. Tiesa, jog dėl COVID‑19 apribojimų tiekėjai nesugeba pilnai patenkinti užsakovų poreikių ir auganti vartotojų paklausa stumia kainas aukštyn. Tuo tarpu, kai gamybos tempai sugrįš į senas vėžias ir įmonės pradės didinti pajėgumus, tikėtina, kad kainos stabilizuosis. Tačiau to niekas negali garantuoti ir, jei vis dėl to Fed klysta dėl infliacijos ir ji taps nekontroliuojama, rinkos dalyviai, turintys tam tikrų investicijų, gali gerokai nukentėti. Mažai kas nori prisiimti tokią riziką ir dėl to šiais metais tų įmonių, kurios pasipelnys iš kainų augimo, akcijos kilo gerokai daugiau nei tų įmonių, kurios nesugebės apsisaugoti nuo infliacijos. 

Vieni svarbiausių veiksnių, kurie gali lemti infliacijos augimą ilguoju laikotarpiu, yra susiję su gamybos įmonių pajėgumų didinimu bei paklausa. Įmonės, siekiančios spartinti gamybą, gali būti priverstos samdyti papildomų darbuotojų, tačiau naujausi JAV Nacionalinės nepriklausomo verslo federacijos (angl. NFIB)   duomenys rodo, jog šiuo metu yra sunku surasti tinkamų kandidatų. Net 44% smulkaus verslo atstovų pasakė, jog nesugeba surasti darbuotojų, kadangi besikreipusieji neturi reikalingos patirties. Tokia situacija kilo nepaisant to, jog JAV bedarbių skaičius vis dar yra 4 mln. aukštesnis nei prieš įvedant karantiną 2020 m. pradžioje. Potencialus tokios problemos  sprendimo būdas yra algų kėlimas, tačiau tai dar labiau padidintų produktų ir paslaugų galutinę kainą. 

NFIB skelbiamų smulkaus verslo darbo vietų skelbimų, kuriems yra sunku surasti tinkamą darbuotoją, dalis

Šaltinis: Bloomberg Finance L.P.

Kita tikimybė, kad infliacija gali tapti ilgalaikė problema, yra susijusi su paklausa. Pandemijos metu gyventojai sutaupė gerokai daugiau nei per pastaruosius 50 metų. Dėl įgyvendintų fiskalinių priemonių didžioji dalis gyventojų nepatyrė ir didelio pajamų nuosmukio. Be to, JAV centrinis bankas „spausdino“ pinigus sparčiausiai nuo Antrojo pasaulinio karo. Šiuo metu, kai ekonomikos pradeda atsiverti, išlieka rizika, kad sutaupyti pinigai užplūs rinką ir gerokai padidins paklausą. Tuo tarpu gamintojams nespėjant patenkinti kylančios paklausos, kainų augimas gali užsitęsti ilgesniam laiko tarpui.  

Taupymo ir pajamų dinamika JAV

Šaltinis: Bloomberg Finance L.P.

Nors šiuo metu nėra žinoma, kuriuo keliu pasuks infliacijos augimas, naujausi ekonominiai rodikliai rodo, kad ji gali išsilaikyti ilgesnį laiko tarpą. Tokiu atveju, centriniai bankai bus priversti griežtinti monetarinę politiką anksčiau nei to yra tikimasi, o pakeltos bazinės palūkanų normos neigiamai paveiktų obligacijų kainas ir paskatintų investuotojus didesnį svorį skirti akcijų sektoriams, kurie gali suteikti „apsaugą“ nuo infliacijos. 

Tokios tendencijos vis daugiau stebimos nuo vasario vidurio, kai didžiausius augimus 2020 m. fiksavę IT ir trumpalaikio vartojimo sektoriai sustojo kilę, kai tuo tarpu žaliavų, pramonės, finansų ir energetikos sektoriai kilo, kadangi tokio tipo įmonės įprastai gali pasipelnyti iš augančios infliacijos.

Pasaulio akcijų indekso tam tikrų sektorių pokytis

Šaltinis: Bloomberg Finance L.P.

Tokias tendencijas taip pat matome ir žvelgdami per „augimo“ bei „vertės“ įmonių perspektyvą. Esant įprastoms sąlygoms, sparčiai augančios įmonės ir pigios cikliškų sektorių įmonės juda kartu, nors ir skirtingu tempu. Tačiau nuo vasario vidurio pastebime ženklią „augimo“ ir „vertės“ įmonių kainų divergenciją – „augimo“ tipo įmonių akcijų kainos stagnuoja, kai „vertės“ tipo įmonių kainos augo daugiau nei 10%.

„Augimo“ ir „vertės“ įmonių indeksų pokytis 

Šaltinis: Bloomberg Finance L.P.

Mes manome, jog akcijų kainas teigiamai veiks naujienos dėl palaipsniui naikinamų karantino apribojimų, didėjančio ekonominio aktyvumo, augančių pelnų prognozių bei valdžios planų vykdyti dideles investicijas ilguoju laikotarpiu. Nepaisant to, atidžiai stebėsime centrinių bankų veiksmus ir naujausius rodiklius, ypač tuos, kurie parodo infliaciją.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai
  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.