• Nauja COVID atmaina išgąsdino investuotojus
  • Dėmesio centre centrinių bankų sprendimai mažinti skatinimą

Pirmoje lapkričio dalyje akcijų indeksai mušė rekordus, tačiau antroje mėnesio dalyje indeksai konsolidavosi, o pabaigoje akcijų indeksai smigo žemyn investuotojams išsigandus galimų pasekmių dėl sparčiai plintančios naujos COVID-19 atmainos. Tačiau įtampa dėl naujos viruso bangos Europoje augo dar iki naujos atmainos. Pavyzdžiui, Austrija jau įvedė griežtus karantino apribojimus, o Vokietija pareiškė, jog gali sekti Austrijos pėdomis.

Naujausi duomenys didina spaudimą centriniams bankams imtis veiksmų suvaldyti infliaciją, kuri pranoko jų užsibrėžtą 2 % tikslą. JAV Federalinio rezervų banko (angl. FED) vadovas pareiškė, jog verta atsisakyti žodžio „laikina“ (angl. transitory), kai kalbama apie infliaciją, taip nuteikdamas rinkos dalyvius, kad bazinė palūkanų norma gali būti keliama greičiau nei iki šiol tikėtasi. FED daugiausia dėmesio skiria PCE indeksui (angl. Personal Consumption Expenditures), kuris vertina vartotojams skirtų prekių ir paslaugų kainų pokyčius ir naudoja šiek tiek kitokią metodologiją, nei plačiai žinomas Vartotojų kainų indeksas (angl. CPI). Tuo tarpu euro zonoje naudojamas harmonizuotas infliacijos indeksas (HICP).

Infliacija JAV ir euro zonoje


Šaltinis: Bloomberg Finance L.P.

Rinkos atsargiai vertino JAV prezidento sprendimą pratęsti FED vadovo Jerome Powell kadenciją dar ketverių metų terminui. Investuotojai ir analitikai prognozuoja, jog šis sprendimas neatneš reikšmingų pokyčių monetarinės politikos srityje – vis dar tikimasi, jog pirmasis palūkanų normos kėlimas įvyks kitų metų viduryje ir obligacijų supirkimo programa ir toliau bus karpoma po 15 mlrd. USD per mėnesį. 

Po atliktos finansinio stabilumo analizės ECB perspėjo, jog ženkliai pakilusios NT ir akcijų kainos, didelės įmonių ir valstybių skolos mažina stabilumą euro zonoje. Bankas taip pat pabrėžė, jog pandemija ir toliau lieka viena didžiausių vienas didžiausių ekonominio augimo rizikos faktorių, kadangi tiekimo grandinės sutrikimai ir naujų karantino apribojimų įvedimo rizika lemia naujus iššūkius. ECB paminėjo, jog „užsispyrusiai“ aukšta infliacija taip pat kelia riziką, tačiau daugiau komentarų nepateikė, nes gruodžio mėnesį vyks reikšmingas susitikimas, kurio metu turėtų būti priimti svarbūs tolimesnės politikos sprendimai. Pernelyg didelė infliacija gali paskatinti banką imtis griežtesnės monetarinės politikos ir apsunkinti regiono ekonomikos atsigavimą.

Investuotojus ir ekonomistus džiugino žinia, jog JAV prezidentas Joe Bidenas ir Kinijos prezidentas Xi Jinpingas virtualiame susitikime siekė stabilizuoti dviejų valstybių santykius. Nors susitikimo metu nebuvo pasiekta jokių proveržių, tačiau tai ir toliau parodo, jog abi pusės nori išvengti konfliktų, kadangi įtampa augo įvairiose srityse, pvz., muitų ir sankcijų dėl žmogaus teisių pažeidimų. Kinijos prezidentas sustiprino pozicijas savo šalyje po to, kai užsitikrino trečią kadenciją, o JAV prezidento 550 mlrd. USD vertės infrastruktūros gerinimo programa buvo palaiminta įstatymų leidėjų ir turėtų pagerinti JAV konkurencingumą Kinijos atžvilgiu.

Atrodo, kad parduotuvės, nepaisant trukdžių tiekimo grandinėje, sugebėjo pasirūpinti pakankamu prekių kiekiu prieš itin svarbų šventinį periodą ir prekių transportavimo kainos atsitraukė nuo pasiekto piko. Pavyzdžiui, sausų žaliavų transporto kainos indeksas spalio mėnesį pasiekė piką ir vėliau sumenko daugiau nei per pusę. Tuo tarpu konteinerio gabenimo kaštai iš Kinijos į JAV ir Europą per tą patį laikotarpį sumenko apie 10‑16 %. Jeigu ši tendencija tęsis ir 2022 m., tai turėtų padėti suvaldyti infliaciją.

Krovinių gabenimo iš Kinijos į JAV ir Europą kainos


Šaltinis: Bloomberg Finance L.P.

Investuotojų nuotaikas taip pat gerino dovanų pirkimo sezono rezultatai. “Vienišių dienos (11.11)” išpardavimai, kuriuos 2009 m. rinkai pristatė Alibaba, pasklido visame pasaulyje. Alibaba paskelbė, jog per 11 dienų laikotarpį per jų platformas parduotų prekių vertė augo 8 % (met./met.) iki apytiksliai 84,5 mlrd. USD, o didžiausio Alibaba konkurento JD.com parduotų prekių vertė augo 28% (met./met.) iki apytiksliai 55 mlrd. USD. Tuo tarpu JAV vartotojų įpročiai keitėsi ir dovanų pirkimas vyko ne vien „Juodąjį penktadienį“ ar „Kibernetinį pirmadienį“, o prasidėjo anksčiau ir buvo tolygiau pasiskirstęs per visą lapkritį.
 
Luminor investicijų komandos požiūris – „House view“

Investicijų komanda vis dar įžvelgia daug teigiamų bei neigiamų veiksnių ir dėl to išlaiko neutralią rizikos alokaciją. Naujasis COVID-19 variantas didina karantino apribojimų sugrąžinimą, o išaugę svyravimai rinkose ir mažėjantis centrinių bankų noras skatinti ekonomiką suteikia pagrindo išlikti atsargiems. Kita vertus, fiskalinis ir vis dar pilnai nenutrauktas monetarinis skatinimas bei sėkmingas „dovanų pirkimo“ sezonas leidžia išlikti atsargiai optimistiškiems.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai
  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.