Kainyną peržiūrime periodiškai, atsižvelgdami į savo verslo strategiją, klientų poreikius ir reaguodami į situaciją rinkoje.

Kainyno terminologija atnaujinta pagal sąvokų žodyną

Mokėjimo kortelės

Produkto pavadinimas Kainyne Kaina ir pavadinimas šiuo metu Kaina ir pavadinimas nuo 2022 11 01 Priežastis
Debeto ir kredito kortelių išdavimas ir pristatymas (Visa Debit)  -  1 Eur
Mėnesinis papildomos kortelės mokestis (suaugusiesiems nuo 18 metų)
Nauja informacija apie papildomą mokėjimo kortelę
Debeto ir kredito kortelių išdavimas ir pristatymas
Luminor Black
 -  3,50 Eur
Mėnesinis papildomos kortelės mokestis (suaugusiesiems nuo 18 metų)
Nauja informacija apie papildomą mokėjimo kortelę
Debeto ir kredito kortelių išdavimas ir pristatymas
Luminor Visa Infinite
 -  20 Eur
Mėnesinis papildomos kortelės mokestis (suaugusiesiems nuo 18 metų)
Nauja informacija apie papildomą mokėjimo kortelę
Mokėjimai ir grynieji pinigai
Luminor Black 
Iki 600 Eur per mėn. nemokamai, 2% nuo išgryninamos sumos, viršijančios 600 Eur (min. 3,50 Eur)
Grynųjų pinigų išėmimas
- Luminor bankomatuose Baltijos šalyse ir Medus bankomatuose Lietuvoje
 
Iki 1200 Eur per kalendorinį mėn. nemokamai, 2% nuo išgryninamos sumos, viršijančios 1200 Eur (min. 3,50 Eur)
Grynųjų pinigų išėmimas
- Luminor bankomatuose Baltijos šalyse ir Medus bankomatuose Lietuvoje
 
Padidintas limitas
  Iki 600 Eur per mėn. nemokamai, 2% nuo įnešamos sumos, viršijančios 600 Eur (min. 3,50 Eur)
Grynųjų pinigų įmokėjimas
- Luminor ir Medus bankomatuose Lietuvoje
 
Iki 1200 Eur per mėn. nemokamai, 2% nuo įnešamos sumos, viršijančios 1200 Eur (min. 3,50 Eur)
Grynųjų pinigų įmokėjimas
- Luminor ir Medus bankomatuose Lietuvoje
Padidintas limitas
Mokėjimai ir grynieji pinigai
Luminor Visa Infinite
Iki 1000 Eur per mėn. nemokamai, 2% nuo išgryninamos sumos, viršijančios 1000 Eur (min. 3,50 Eur) 
Grynųjų pinigų išėmimas
- Luminor bankomatuose Baltijos šalyse ir Medus bankomatuose Lietuvoje
 
Iki 2000 Eur per kalendorinį mėn. nemokamai, 2% nuo išgryninamos sumos, viršijančios 2000 Eur (min. 3,50 Eur) 
Grynųjų pinigų išėmimas
- Luminor bankomatuose Baltijos šalyse ir Medus bankomatuose Lietuvoje
Padidintas limitas
  Iki 1000 Eur per mėn. nemokamai, 2% nuo išgryninamos sumos, viršijančios 1000 Eur (min. 3,50 Eur) 
Grynųjų pinigų įmokėjimas
- Luminor ir Medus bankomatuose Lietuvoje
Iki 2000 Eur per kalendorinį mėn. nemokamai, 2% nuo išgryninamos sumos, viršijančios 2000 Eur (min. 3,50 Eur) 
Grynųjų pinigų įmokėjimas
- Luminor ir Medus bankomatuose Lietuvoje
Padidintas limitas

Paskolos

Produkto pavadinimas Kainyne Kaina ir pavadinimas šiuo metu Kaina ir pavadinimas nuo 2022 11 01 Priežastis
Būsto paskola, Paskola idėjoms (Paskola įkeičiant nekilnojamą turtą) 0,5% kredito sumos, bet ne mažiau kaip 100 Eur
Sutarties mokestis
0.5% kredito sumos, bet ne mažiau kaip 100 Eur
Sutarties mokestis

(1) Jei nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis pasirašoma  su „Luminor“ partneriais, gali būti taikomos skirtingos sąlygos.
Pridėta išnaša
  200 Eur
Sutarties pakeitimo mokestis (1) (2)

(1) Pavyzdžiui, paskolos grąžinimo grafiko pakeitimai (išskyrus paskolos mėnesinio mokėjimo datos pakeitimą), įkeisto turto dalies hipotekos atsisakymas, paskolos išdavimo sąlygų pakeitimai, paskolos valiutos pakeitimas ir kt.

Tuo atveju, kai palūkanų norma yra fiksuota ilgesniam nei 12 mėn. terminui ir jos galiojimas yra nutraukiamas atliekant sutarties pakeitimus, taikomas papildomas mokestis, kuris yra lygus išankstinio grąžinimo mokesčiui, taikomam paskoloms, kurių palūkanų norma yra fiksuota ilgesniam nei 12 mėnesių periodui (žr. "Išankstinio grąžinimo mokestis"). Tokiu atveju, mokestis yra skaičiuojamas pagal paskolos su pakeistomis sąlygomis sumą, o ne pagal ankstesnę iš dalies sumokėtos paskolos sumą. Palūkanų norma, kuri yra fiksuota ilgesniam nei 12 mėn. terminui nustoja galioti, kai:
- palūkanų normos fiksavimo laikotarpis keičiamas į 3, 6 ar 12 mėnesių;
- palūkanų normos fiksavimo laikotarpis keičiamas į kitą laikotarpį, kuris yra ilgesnis nei 12 mėn. ir mažinama palūkanų norma;
- keičiama paskolos valiuta;
- palūkanų normos fiksavimo galiojimo laikotarpis yra sutrumpinamas;
- sutartyje numatytos paskolos sumos sumažinimas (arba ne visos paskolos sumos panaudojimas).
(2) Jei išankstinis paskolos grąžinimas vyksta pasirinkus sumažinti grąžinimo terminą, ir kai mėnesinė įmoka nėra didinama, komisinis mokestis netaikomas.
200 Eur
Sutarties pakeitimo mokestis (2) (3) (4)

(2) Pavyzdžiui, paskolos grąžinimo grafiko pakeitimai (išskyrus paskolos mėnesinio mokėjimo datos pakeitimą), įkeisto turto dalies hipotekos atsisakymas, paskolos išdavimo sąlygų pakeitimai, paskolos valiutos pakeitimas ir kt.
Tuo atveju, kai palūkanų norma yra fiksuota ilgesniam nei 12 mėn. terminui ir jos galiojimas yra nutraukiamas atliekant sutarties pakeitimus, taikomas papildomas mokestis, kuris yra lygus išankstinio grąžinimo mokesčiui, taikomam paskoloms, kurių palūkanų norma yra fiksuota ilgesniam nei 12 mėnesių periodui (žr. „Išankstinio grąžinimo mokestis“). Tokiu atveju mokestis yra skaičiuojamas pagal  paskolos su pakeistomis sąlygomis sumą, o ne pagal ankstesnę iš dalies sumokėtos paskolos sumą. Palūkanų norma, kuri yra fiksuota ilgesniam nei 12 mėn. terminui, nustoja galioti, kai:
- palūkanų normos fiksavimo laikotarpis keičiamas į 3, 6 ar 12 mėnesių;
- palūkanų normos fiksavimo laikotarpis keičiamas į kitą laikotarpį, kuris yra ilgesnis nei 12 mėn., ir mažinama palūkanų norma;
- keičiama paskolos valiuta;
- palūkanų normos fiksavimo galiojimo laikotarpis yra sutrumpinamas;
- sutartyje numatytos paskolos sumos sumažinimas (arba ne visos paskolos sumos panaudojimas).
(3) Jei išankstinis paskolos grąžinimas vyksta pasirinkus sumažinti grąžinimo terminą, ir kai mėnesinė įmoka nėra didinama, komisinis mokestis netaikomas.
(4) Kelių pakeitimų atveju taikomas iki 0,2% mokestis nuo paskolos likučio.
Pridėta išnaša 
  20 Eur
Mokestis už paskolos įmokų mokėjimo dienos arba sąskaitos pakeitimą
Mokestis už paskolos įmokų mokėjimo dienos arba sąskaitos pakeitimą:
Nemokamai
 - kartą per kalendorinius metus
20 Eur
 - mokestis pradedamas taikyti nuo antrojo pakeitimo per vienus kalendorinius metus
Pakeistas mokestis
  Mokestis apskaičiuojamas pagal formulę (3), jei mokestis nenustatytas paskolos sutartyje
Išankstinio grąžinimo mokestis, kai paskolos palūkanų normos fiksavimas ilgesnis nei 12 mėnesių

(3) Mokestį Bankas skaičiuoja nuo patirtų nuostolių dėl išankstinio paskolos grąžinimo. Mokestis apskaičiuojamas pagal formulę: I = (Koeficientas K * P),
kur I – išankstinio paskolos grąžinimo mokestis;
P – grąžinama suma;
Koeficientas K – Banko apskaičiuoja vertė, kuri priklauso nuo finansų rinkos palūkanų normos pokyčio, likusio laikotarpio iki esamos palūkanų normos galiojimo termino pabaigos ir galutinio paskolos grąžinimo termino. Koeficientas K gali būti apskaičiuotas naudojantis Banko puslapyje pateikta skaičiuokle.
Jei mokestis nėra nustatytas paskolos sutartyje, tuomet jis bus skaičiuojamas pagal formulę (5), jei sutartyje nenumatyta kitaip
Išankstinio viso arba dalinio grąžinimo mokestis, kai paskolos palūkanų normos fiksavimas ilgesnis nei 12 mėnesių

(5) Mokestis apskaičiuojamas kaip kompensacija už galimas Banko išlaidas, tiesiogiai susijusias su išankstiniu paskolos grąžinimu. Mokestis apskaičiuojamas pagal formulę: I = (Koeficientas K * P),
kai I – išankstinio paskolos grąžinimo mokestis;
P – grąžinama suma;
Koeficientas K – Banko apskaičiuojama vertė, kuri priklauso nuo finansų rinkos palūkanų normos pokyčio, likusio laikotarpio iki esamos palūkanų normos galiojimo termino pabaigos ir galutinio paskolos grąžinimo termino. Koeficientas K gali būti apskaičiuotas naudojantis Banko puslapyje pateikta skaičiuokle.
Pakoreguostas mokesčio pavadinimas ir išnaša
   -  100 Eur
Bauda už nepateiktą įkeisto turto draudimo liudijimą
Naujas mokestis

Investavimas

Pakoregavome kainyno investicijų skilties struktūrą – aiškiau pateikėme siūlomus produktus ir įkainius.

Produkto pavadinimas Kainyne Kaina ir pavadinimas šiuo metu Kaina ir pavadinimas nuo 2022 11 01 Priežastis
Finansinių priemonių sąskaita
Investavimas į vertybinius popierius
0,5% nuo investuojamos sumos (min. 50 Eur / min. 65 USD)
Akcijų ir biržoje prekiaujamų investicinių fondų vienetų (ETF) pirkimo / pardavimo komisiniai:
Akcijų / ETF pirkimas ir pardavimas interneto banke
0,5% nuo pardavimo kainos (min. 50 Eur)
Akcijų ir biržoje prekiaujamų investicinių fondų vienetų (ETF) pirkimo / pardavimo komisiniai:
Akcijų / ETF pirkimas ir pardavimas interneto banke arba telefonu
Pakoreguotas mokesčio pavadinimas
Finansinių priemonių sąskaita
Investavimas į vertybinius popierius
Iki 2% pardavimo kainos, min. 50 Eur
Skolos vertybinių popierių pirkimo / pardavimo komisiniai:
Investavimas į skolos vertybinius popierius interneto banke
Iki 2% pardavimo kainos, min. 50 Eur
Skolos vertybinių popierių pirkimo / pardavimo komisiniai:
Investavimas į skolos vertybinius popierius interneto banke arba telefonu
Pakoreguotas mokesčio pavadinimas
Finansinių priemonių sąskaita
Investavimas į vertybinius popierius
0,2% nuo pardavimo kainos
Skolos vertybinių popierių pirkimo / pardavimo komisiniai:
Susietų obligacijų pardavimas antrinėje rinkoje (mokestis įskaičiuotas į obligacijų kainą)
0,2% nuo pardavimo kainos
Skolos vertybinių popierių pirkimo / pardavimo komisiniai:
Su indeksu susietų obligacijų pardavimas antrinėje rinkoje (mokestis įskaičiuotas į obligacijų kainą) (2)

(2) Pardavimo pavedimui gali būti taikomi trečiosios šalies komisiniai, kurie bus įskaičiuoti į finansinės priemonės kainą.
Pridėta išnaša 
Finansinių priemonių sąskaita
Investavimas į vertybinius popierius
1% nuo investuojamos sumos (min. 15 Eur / 20 USD)
Kitų investicinių fondų vienetų pirkimo / pardavimo komisiniai: (1)
Investavimas į investicinius fondus Luminor interneto banke

(1) Luminor Bank AS Lietuvos skyrius iš investicinių fondų valdymo įmonių gauna skatinamuosius mokėjimus (komisinį atlygį) (angl. inducements) už klientams išplatintus investicinių fondų vienetus. Gaunamo komisinio atlygio dydis už skirtingų investicinių fondų vienetų platinimą skiriasi. Detalesnė informacija apie banko gaunamus ir mokamus skatinamuosius mokėjimus pateikiama banko tinklalapyje paskelbtame dokumente „Bendroji informacija apie skatinamuosius mokėjimus“.
1% nuo pardavimo kainos (min. 15 Eur)
Investicinių fondų vienetų pirkimo / pardavimo komisiniai:
Investavimas į investicinius fondus Luminor interneto banke arba telefonu
Pakoreguotas mokesčio pavadinimas
Finansinių priemonių sąskaita
Investavimas į vertybinius popierius
1% nuo investuojamos sumos (min. 1 Eur / 1,30 USD)
Kitų investicinių fondų vienetų pirkimo / pardavimo komisiniai: (1)
Investavimas į Nordea Asset Management investicinius fondus Luminor interneto banke

(1) Luminor Bank AS Lietuvos skyrius iš investicinių fondų valdymo įmonių gauna skatinamuosius mokėjimus (komisinį atlygį) (angl. inducements) už klientams išplatintus investicinių fondų vienetus. Gaunamo komisinio atlygio dydis už skirtingų investicinių fondų vienetų platinimą skiriasi. Detalesnė informacija apie banko gaunamus ir mokamus skatinamuosius mokėjimus pateikiama banko tinklalapyje paskelbtame dokumente „Bendroji informacija apie skatinamuosius mokėjimus“.
1% nuo pardavimo kainos (min. 1 Eur)
Investicinių fondų vienetų pirkimo / pardavimo komisiniai:
Investavimas į Nordea Asset Management investicinius fondus Luminor interneto banke arba telefonu
Pakoreguotas mokesčio pavadinimas
Finansinių priemonių sąskaita
Vertybinių popierių pervedimai
30 Eur
Vertybinių popierių mokestinis pervedimas:
Kai sandoris sudaromas su kitais asmenimis dėl užsienyje registruotų vertybinių popierių
30 Eur
Vertybinių popierių mokestinis pervedimas:
Kai sandoris sudaromas su kitais asmenimis dėl vertybinių popierių, registruotų ne Baltijos šalyse
Pakoreguotas mokesčio pavadinimas
Finansinių priemonių sąskaita
Kitos su vertybiniais popieriais susijusios paslaugos
 -  Jeigu Bankas yra įpareigotas sumokėti bet kokius mokesčius, įmokas, palūkanas, netesybas ar patiria kitokias išlaidas, kurios nėra nurodytos Banko Kainyne ir yra susijusios su vertybinių popierių saugojimo, pavedimų vykdymo ar kitokių atitinkamų paslaugų Klientui teikimu, bei kurios nėra kilusios dėl Banko didelio neatsargumo ar tyčinių veiksmų, Bankas turi teisę nurašyti tokias sumas nuo Kliento einamosios sąskaitos be išankstinio Kliento sutikimo. Pridėta išnaša 
Luminor Investor platforma
Investavimas į vertybinius popierius
 -  0,1% nuo investuojamos sumos
„BlackRock“ ETF portfeliai:
1) „BlackRock“ ESG įvairių turto klasių konservatyvusis portfelis UCITS ETF (ISIN: IE00BLP53M98)
2) „BlackRock“ ESG įvairių turto klasių nuosaikusis  portfelis UCITS ETF (ISIN: IE00BLLZQS08 )
3) „BlackRock“ ESG įvairių turto klasių augimo portfelis  UCITS ETF (ISIN: IE00BLLZQ805)
Pridėta išnaša
Luminor Investor platforma
Vertybinių popierių pervedimai
 -  10 USD už vieną ISIN kodą
Vertybinių popierių pervedimas iš vieno kliento finansinių priemonių sąskaitos į kito kliento finansinių priemonių sąskaitą banko viduje, vykdomas dėl vertybinių popierių dovanojimo, paveldėjimo, pirkimo ir pardavimo, mainų ir kt.
Naujas mokestis
Luminor Investor platforma
Other Luminor Investor platform related services
8% per metus (1)
Palūkanos už neigiamą grynųjų pinigų likutį Luminor Investor ir Luminor Trade sąskaitose

(1) Palūkanos už neigiamą grynųjų pinigų likutį Luminor Investor ir Luminor Trade sąskaitose yra skaičiuojamos sudedant dabartinę tarpbankinę rinkos palūkanų normą ir fiksuotas 8% metines palūkanas. Palūkanos yra nuskaičiuojamos kalendorinio mėnesio pirmomis dienomis už praėjusio mėnesio dienas kai sąskaitoje buvo neigiamas grynųjų pinigų likutis.
  Mokestis iš kainyno išbrauktas
Portfelio valdymo paslauga
Vertybinių popierių pervedimai
 -  Nemokamai
Vertybinių popierių pervedimas iš kitos finansų institucijos / brokerio į investicinio portfelio valdymo sąskaitą
Naujas mokestis
Discretionary portfolio management
Vertybinių popierių pervedimai
 -  Nemokamai
Vertybinių popierių pervedimas iš kitos finansų institucijos / brokerio į investicinio portfelio valdymo sąskaitą
Naujas mokestis