Pagrindinės informacijos dokumentai
Top 5 pavedimų vykdymo vietos ir brokeriai

2022

Top 5 Pavedimų vykdymo vietos

Neprofesionalūs klientai  PDF ​ Excel
Profesionalūs klientai  PDF ​ Excel

Top 5 Brokeriai

Neprofesionalūs klientai  PDF ​ Excel
Profesionalūs klientai  PDF ​ Excel

2021

Top 5 Pavedimų vykdymo vietos

Neprofesionalūs klientai  PDF ​ Excel
Profesionalūs klientai  PDF ​ Excel

Top 5 Brokeriai

Neprofesionalūs klientai  PDF ​ Excel
Profesionalūs klientai  PDF ​ Excel

2020

Top 5 Pavedimų vykdymo vietos

Neprofesionalūs klientai  PDF ​ Excel
Profesionalūs klientai  PDF ​ Excel

Top 5 Brokeriai

Neprofesionalūs klientai  PDF ​ Excel
Profesionalūs klientai  PDF ​ Excel

2019

Top 5 Pavedimų vykdymo vietos

Neprofesionalūs klientai PDF Excel
Profesionalūs klientai PDF ​ Excel

Top 5 Brokeriai

Neprofesionalūs klientai PDF Excel
Profesionalūs klientai PDF  Excel

2018

Top 5 Pavedimų vykdymo vietos

Neprofesionalūs klientai PDF Excel
Profesionalūs klientai PDF ​ Excel

Top 5 Brokeriai

Neprofesionalūs klientai PDF Excel
Profesionalūs klientai PDF  Excel

2017

Top 5 Pavedimų vykdymo vietos

Neprofesionalūs klientai PDF  Excel
Profesionalūs klientai PDF ​ Excel

Top 5 Brokeriai

Neprofesionalūs klientai PDF Excel
Profesionalūs klientai PDF Excel

Ankstesnės dokumentų versijos

 Portfelio valdymo, vykdomo valdytojo nuožiūra, paslaugos sutarties bendrosios sąlygos galiojusios iki​ 2021 03 01
Išankstinė (ex-ante) informacija apie išlaidas ir mokesčius, galiojusi nuo 2019 01 02 iki 2022 06 30

Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingų rizikų aprašymas, galiojo nuo 2019 01 02 iki 2024 04 29

Pavedimų dėl finansinių priemonių vykdymo politika
 Galiojusi nuo 2021 06 20 iki 2023 09 30
Galiojusi nuo 2019 01 02 iki 2021 06 19
Galiojusi iki 2019 01 01

Pranešimas apie „Luminor” pagrindinį neigiamą poveikį tvarumui
Pareiškimas apie „Luminor” pagrindinį neigiamą poveikį tvarumui ir susijusius rodiklius, galiojo nuo 2023 04 iki 2023 06
Pareiškimas apie „Luminor” pagrindinį neigiamą poveikį tvarumui ir susijusius rodiklius galiojo nuo 2022 07 iki 2023 04
Pranešimas apie „Luminor” pagrindinį neigiamą poveikį tvarumui

Luminor | Nordea
Galiojusi iki 2018 01 02
Galiojusi iki 2017 09 30
Galiojusi iki 2015 12 20
Galiojusi iki 2014 11 16
Galiojusi iki 2013 01 22
Galiojusi iki 2011 11 08

Luminor | DNB
Galiojusi iki 2018 01 02
Galiojusi iki 2017 09 30
Galiojusi iki 2016 08 17
Galiojusi iki 2015 06 14
Galiojusi iki 2014 06 15
Galiojusi iki 2013 03 07
Galiojusi iki 2012 07 31
Galiojusi iki 2011 05 31
Galiojusi iki 2010 11 09
Galiojusi iki 2010 05 17

Pavedimų dėl finansinių priemonių vykdymo politikos santrauka
Galiojusi nuo 2019 01 02 iki 2021 06 19

Investicinių paslaugų teikimo sąlygos
 Galiojusios nuo 2020 11 16 iki 2023 11 06

Bendrosios investicinių paslaugų ir finansinių priemonių teikimo sąlygos Luminor | Nordea
Galiojusios nuo 2019 01 02 iki 2020 08 01
Galiojusios iki 2019 01 01
Galiojusios iki 2018 01 02
Galiojusios iki 2016 12 20
Galiojusios iki 2016 11 09
Galiojusios iki 2015 10 29
Galiojusios iki 2014 03 31

Investicinių paslaugų teikimo sąlygos Luminor | DNB
Galiojusios nuo 2019 01 02 iki 2020 11 15
Galiojusios iki 2019 01 01
Galiojusios iki 2018 02 07
Galiojusios iki 2018 01 02
Galiojusios iki 2017 09 30
Galiojusios iki 2016 06 30
Galiojusios iki 2010 04 25

Interesų konfliktų valdymo politika
 Interesų konflikto politikų santrauka, galiojo nuo 2020 07 03 iki 2022 09 28
Galiojusi nuo nuo 2024 01 11 iki 2024 05 14, anglų k.
Galiojusi nuo nuo 2022 09 29 iki 2024 01 10

Interesų konfliktų vengimo teikiant investicines paslaugas politika
Galiojusi iki 2019 05 27
Galiojusi iki 2019 01 01

Interesų konfliktų valdymo politikos santrauka, anglų kalba, galiojusi nuo 2019 05 28, pakeičia Interesų konfliktų vengimo teikiant investicines paslaugas politiką

Luminor | Nordea
Galiojusi iki 2018 01 02
Galiojusi iki 2017 09 30
Galiojusi iki 2015 06 09
Galiojusi iki 2012 06 18

Luminor | DNB
Galiojusi iki 2018 01 02
Galiojusi iki 2017 09 30
Galiojusi iki 2012 02 21

Skatinimo priemonių susijusių su investicinių ir papildomų paslaugų teikimu politika
Galiojusi nuo 2021 12 21 iki 2023 12 14
Galiojusi nuo 2019 01 02 iki 2021 12 20
Galiojusi iki 2019 01 01
Bendroji informacija apie skatinamuosius mokėjimus Luminor | DNB
Galiojusi iki 2018 01 08
Galiojusi iki 2017 09 30

Klientų skirstymo į kategorijas gairės
Galiojusios iki 2019 01 01

Luminor | Nordea
Galiojusios iki 2018 02 07
Galiojusios iki 2018 01 02

Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingų rizikų aprašymas
Galiojęs iki 2019 01 01

Luminor | Nordea
Galiojęs iki 2018 01 02
Luminor | DNB
Galiojęs iki 2018 01 02
Galiojęs iki 2017 09 30

Investavimo rekomendacijų teikimo sąlygos
Galiojusios nuo 2019 01 02 iki 2022 09 24,
Galiojusios iki 2019 01 01

Luminor | Nordea
Galiojusios iki 2018 02 07

Pavedimų dėl finansinių priemonių, kurias galima įsigyti „DNB Trade“ platformoje, vykdymo vietų sąrašas
Galiojo nuo 2016 03 31 iki 2018 03 27
Išankstinė (ex-ante) informacija apie išlaidas ir mokesčius (galioja iki 2019 01 01)

Informacija investuotojams prieš susitikimą
Galiojusi nuo 2019 02 01 iki 2021 10 01

Kiti
Specialiosios priklausomų rekomendacijų teikimo sąlygos, galiojo iki 2020 07 30

„Luminor Investor“ archyvas

 Bendrosios nuostatos Sutarčiai dėl finansinių priemonių sąskaitos tvarkymo „Luminor Prekybos“ platformoje, galiojo iki 2023 04 20
 Investicinių paslaugų teikimo „Luminor Prekybos“ platformoje sąlygos, galiojo iki 2023 04 20
 Prekybos vertybiniais popieriais „Luminor Prekybos“ platformoje sąlygos, galiojo iki 2023 04 20

Pagrindinės informacijos dokumentai
 Išankstinis valiutos keitimo sandoris – EURRUB 1Y, 2019 02 21
 Išankstinis valiutos keitimo sandoris – EURUSD 1Y, 2019 02 21
 Palūkanų normų apsikeitimo sandoris – 5Y 3M EURIBOR, 2019 02 21
 Palūkanų normų apsikeitimo sandoris – 5Y 6M EURIBOR, 2019 02 21
 Palūkanų normų aukščiausios ribos sandoris (nupirktas) – 5Y 3M EURIBOR, 2019 02 21
 Valiutos apsikeitimo sandoris – EURUSD 1Y, 2019 02 21
 Žaliavų apsikeitimo sandoris – Diesel 10ppm CIF NWE, 2019 02 21
 Žaliavų apsikeitimo sandoris – Fuel Oil 3.5% FOB Barges ARA, 2019 02 21

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius yra Estijos Respublikos įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvis. TAGATISFOND (Estijos garantijų fondas) užtikrina įsipareigojimų investuotojams draudimą pagal sąlygas nurodytas Estijos Respublikos Garantinio fondo sąlygose.
Indėlių ir investicijų draudimas