Reikalavimai investicinėms paslaugoms

Įgyvendindamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/EB dėl finansinių priemonių rinkų (MIFID II), tarptautinei finansų grupei priklausantis Luminor Bank AB vykdo visus finansų institucijoms keliamus reikalavimus teikiant skaidrias, profesionalias ir geriausiai klientų interesus atitinkančias investicines paslaugas. Luminor Bank AB taip pat taiko visas būtinas priemones, užtikrinančias investuotojų interesų apsaugą ir užkertančias kelią galimam interesų konfliktui.

Luminor Bank AB parengė ir kviečia susipažinti su dokumentais, užtikrinančiais sąžiningą, atvirą ir efektyvų bendradarbiavimą teikiant klientams investicines paslaugas:

Top 5 pavedimų vykdymo vietos ir brokeriai, 2017

Top 5 Pavedimų vykdymo vietos:
Neprofesionalūs klientai 
PDF  Excel
Profesionalūs klientai
PDF ​ Excel

Top 5 Brokeriai:
Neprofesionalūs klientai 
PDF ​ Excel 
Profesionalūs klientai
PDF ​ Excel

Ankstesnės dokumentų versijos

Pavedimų dėl finansinių priemonių vykdymo politika Luminor | Nordea

Galiojusi iki 2018 01 02
Galiojusi iki 2017 09 30
Galiojusi iki 2015 12 20
Galiojusi iki 2014 11 16
Galiojusi iki 2013 01 22
Galiojusi iki 2011 11 08

Pavedimų dėl finansinių priemonių vykdymo politika Luminor | DNB

Galiojusi iki 2018 01 02
Galiojusi iki 2017 09 30
Galiojusi iki 2016 08 17
Galiojusi iki 2015 06 14
Galiojusi iki 2014 06 15
Galiojusi iki 2013 03 07
Galiojusi iki 2012 07 31
Galiojusi iki 2011 05 31
Galiojusi iki 2010 11 09
Galiojusi iki 2010 05 17

Bendrosios investicinių paslaugų ir finansinių priemonių teikimo sąlygos Luminor | Nordea

Galiojusios iki 2018 01 02
Galiojusios iki 2016 12 20
Galiojusios iki 2016 11 09
Galiojusios iki 2015 10 29
Galiojusios iki 2014 03 31

Investicinių paslaugų teikimo sąlygos Luminor | DNB

Galiojusios iki 2018 02 07
Galiojusios iki 2018 01 02
Galiojusios iki 2017 09 30
Galiojusios iki 2016 06 30
Galiojusios iki 2010 04 25

Interesų konfliktų vengimo teikiant investicines paslaugas politika Luminor | Nordea

Galiojusi iki 2018 01 02
Galiojusi iki 2017 09 30
Galiojusi iki 2015 06 09
Galiojusi iki 2012 06 18

Interesų konfliktų vengimo teikiant investicines paslaugas politika Luminor | DNB 

Galiojusi iki 2018 01 02
Galiojusi iki 2017 09 30
Galiojusi iki 2012 02 21

Bendroji informacija apie skatinamuosius mokėjimus Luminor | DNB 

Galiojusi iki 2018 01 08
Galiojusi iki 2017 09 30

Informacija apie klientų skirstymą į kategorijas Luminor | Nordea

Galiojusi iki 2018 02 07
Galiojusi iki 2018 01 02

Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingų rizikų aprašymas Luminor | Nordea

Galiojęs iki 2018 01 02

Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingų rizikų aprašymas Luminor | DNB

Galiojęs iki 2018 01 02
Galiojęs iki 2017 09 30

Investavimo rekomendacijų teikimo sąlygos Luminor | Nordea

Galiojusios iki 2018 02 07

Pavedimų dėl finansinių priemonių, kurias galima įsigyti DNB Trade platformoje, vykdymo vietų sąrašas

Galiojo nuo 2016 03 31 iki 2018 03 27

Banko įsipareigojimai investuotojams yra apdrausti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas” Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 
Indėlių ir investicijų draudimas