Reikalavimai investicinėms paslaugoms

Įgyvendindamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/EB dėl finansinių priemonių rinkų (MIFID II), tarptautinei finansų grupei priklausantis Luminor Bank AS vykdo visus finansų institucijoms keliamus reikalavimus teikiant skaidrias, profesionalias ir geriausiai klientų interesus atitinkančias investicines paslaugas. Luminor Bank AS taip pat taiko visas būtinas priemones, užtikrinančias investuotojų interesų apsaugą ir užkertančias kelią galimam interesų konfliktui.

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius parengė ir kviečia susipažinti su dokumentais, užtikrinančiais sąžiningą, atvirą ir efektyvų bendradarbiavimą teikiant klientams investicines paslaugas:

Ankstesnės dokumentų versijos

Pavedimų dėl finansinių priemonių vykdymo politika

Galiojusi iki 2019 01 01

Luminor | Nordea
Galiojusi iki 2018 01 02
Galiojusi iki 2017 09 30
Galiojusi iki 2015 12 20
Galiojusi iki 2014 11 16
Galiojusi iki 2013 01 22
Galiojusi iki 2011 11 08

Luminor | DNB
Galiojusi iki 2018 01 02
Galiojusi iki 2017 09 30
Galiojusi iki 2016 08 17
Galiojusi iki 2015 06 14
Galiojusi iki 2014 06 15
Galiojusi iki 2013 03 07
Galiojusi iki 2012 07 31
Galiojusi iki 2011 05 31
Galiojusi iki 2010 11 09
Galiojusi iki 2010 05 17

Bendrosios investicinių paslaugų ir finansinių priemonių teikimo sąlygos Luminor | Nordea

Galiojusios iki 2019 01 01
Galiojusios iki 2018 01 02
Galiojusios iki 2016 12 20
Galiojusios iki 2016 11 09
Galiojusios iki 2015 10 29
Galiojusios iki 2014 03 31

Investicinių paslaugų teikimo sąlygos Luminor | DNB

Galiojusios iki 2019 01 01
Galiojusios iki 2018 02 07
Galiojusios iki 2018 01 02
Galiojusios iki 2017 09 30
Galiojusios iki 2016 06 30
Galiojusios iki 2010 04 25

Interesų konfliktų vengimo teikiant investicines paslaugas politika
Galiojusi iki 2019 05 27
Galiojusi iki 2019 01 01

Luminor | Nordea
Galiojusi iki 2018 01 02
Galiojusi iki 2017 09 30
Galiojusi iki 2015 06 09
Galiojusi iki 2012 06 18

Luminor | DNB
Galiojusi iki 2018 01 02
Galiojusi iki 2017 09 30
Galiojusi iki 2012 02 21

Skatinimo priemonių susijusių su investicinių ir papildomų paslaugų teikimu politika
Galiojusi iki 2019 01 01
Bendroji informacija apie skatinamuosius mokėjimus Luminor | DNB 
Galiojusi iki 2018 01 08
Galiojusi iki 2017 09 30

Klientų skirstymo į kategorijas gairės

Galiojusios iki 2019 01 01

Luminor | Nordea
Galiojusios iki 2018 02 07
Galiojusios iki 2018 01 02

Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingų rizikų aprašymas

Galiojęs iki 2019 01 01

Luminor | Nordea
Galiojęs iki 2018 01 02
Luminor | DNB
Galiojęs iki 2018 01 02
Galiojęs iki 2017 09 30

Investavimo rekomendacijų teikimo sąlygos

Galiojusios iki 2019 01 01

Luminor | Nordea
Galiojusios iki 2018 02 07

Pavedimų dėl finansinių priemonių, kurias galima įsigyti DNB Trade platformoje, vykdymo vietų sąrašas

Galiojo nuo 2016 03 31 iki 2018 03 27
Išankstinė (ex-ante) informacija apie išlaidas ir mokesčius (galioja iki 2019 01 01)

Kiti

Specialiosios priklausomų rekomendacijų teikimo sąlygos, galiojo iki 2020 07 30

Top 5 pavedimų vykdymo vietos ir brokeriai

2019

Top 5 Pavedimų vykdymo vietos

Neprofesionalūs klientai PDF Excel
Profesionalūs klientai PDF ​ Excel

Top 5 Brokeriai

Neprofesionalūs klientai PDF Excel
Profesionalūs klientai PDF  Excel

2018

Top 5 Pavedimų vykdymo vietos

Neprofesionalūs klientai PDF Excel
Profesionalūs klientai PDF ​ Excel

Top 5 Brokeriai

Neprofesionalūs klientai PDF Excel
Profesionalūs klientai PDF  Excel

2017

Top 5 Pavedimų vykdymo vietos

Neprofesionalūs klientai PDF  Excel
Profesionalūs klientai PDF ​ Excel

Top 5 Brokeriai

Neprofesionalūs klientai PDF Excel
Profesionalūs klientai PDF Excel

 

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius yra Estijos Respublikos įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvis. TAGATISFOND (Estijos garantijų fondas) užtikrina įsipareigojimų investuotojams draudimą pagal sąlygas nurodytas Estijos Respublikos Garantinio fondo sąlygose.
Indėlių ir investicijų draudimas