Informacija investuotojams (MiFID) | Luminor

Reikalavimai investicinėms paslaugoms

Įgyvendindamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/EB dėl finansinių priemonių rinkų (MIFID II), tarptautinei finansų grupei priklausantis Luminor Bank AB vykdo visus finansų institucijoms keliamus reikalavimus teikiant skaidrias, profesionalias ir geriausiai klientų interesus atitinkančias investicines paslaugas. Luminor Bank AB taip pat taiko visas būtinas priemones, užtikrinančias investuotojų interesų apsaugą ir užkertančias kelią galimam interesų konfliktui.

Luminor Bank AB parengė ir kviečia susipažinti su dokumentais, užtikrinančiais sąžiningą, atvirą ir efektyvų bendradarbiavimą teikiant klientams investicines paslaugas:

Galiojantys dokumentai

Pavedimų dėl finansinių priemonių vykdymo politika (galioja nuo 2018 01 03)
 Pavedimų dėl finansinių priemonių vykdymo politikos santrauka (galioja nuo 2018 01 03)
 Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingų rizikų aprašymas (galioja nuo 2018 01 03)
 Skatinimo priemonių susijusių su investicinių ir papildomų paslaugų teikimu politika (galioja nuo 2018 01 03)
 Interesų konfliktų vengimo teikiant investicines paslaugas politika (galioja nuo 2018 01 03)
 Pavedimų dėl finansinių priemonių, kurias galima įsigyti Luminor Trade platformoje, vykdymo vietų sąrašas (galioja nuo 2018 03 38)
 Informacija investuotojams prieš susitikimą (galioja nuo 2018 02 01)
 Investicinių paslaugų teikimo sąlygos (D) (galioja nuo 2018 02 08)
 Bendrosios investicinių paslaugų ir finansinių priemonių teikimo sąlygos (N)
(galioja nuo 2018 01 03)
 Investavimo rekomendacijų teikimo sąlygos (galioja nuo 2018 02 08)

Jeigu turėtumėte klausimų dėl aukščiau išdėstytos informacijos, prašome kreiptis į Rinkų departamentą, Konstitucijos pr. 21A, Vilnius, arba telefonu +370 5 2393 631.

Ankstesnės dokumentų versijos

Pavedimų dėl finansinių priemonių vykdymo politika Luminor | Nordea

 Galiojusi iki 2018 01 02
 Galiojusi iki 2017 09 30
 Galiojusi iki 2015 12 20
 Galiojusi iki 2014 11 16
 Galiojusi iki 2013 01 22
 Galiojusi iki 2011 11 08

Pavedimų dėl finansinių priemonių vykdymo politika Luminor | DNB

 Galiojusi iki 2018 01 02
 Galiojusi iki 2017 09 30
 Galiojusi iki 2016 08 17
 Galiojusi iki 2015 06 14
 Galiojusi iki 2014 06 15
 Galiojusi iki 2013 03 07
 Galiojusi iki 2012 07 31
 Galiojusi iki 2011 05 31
 Galiojusi iki 2010 11 09
 Galiojusi iki 2010 05 17

Bendrosios investicinių paslaugų ir finansinių priemonių teikimo sąlygos Luminor | Nordea

 Galiojusios iki 2018 01 02
 Galiojusios iki 2016 12 20
 Galiojusios iki 2016 11 09
 Galiojusios iki 2015 10 29
 Galiojusios iki 2014 03 31

Investicinių paslaugų teikimo sąlygos Luminor | DNB

 Galiojusios iki 2018 02 07
 Galiojusios iki 2018 01 02
 Galiojusios iki 2017 09 30
 Galiojusios iki 2016 06 30
 Galiojusios iki 2010 04 25

Interesų konfliktų vengimo teikiant investicines paslaugas politika Luminor | Nordea

 Galiojusi iki 2018 01 02
 Galiojusi iki 2017 09 30
 Galiojusi iki 2015 06 09
 Galiojusi iki 2012 06 18

Interesų konfliktų vengimo teikiant investicines paslaugas politika Luminor | DNB 

 Galiojusi iki 2018 01 02
 Galiojusi iki 2017 09 30
 Galiojusi iki 2012 02 21

Bendroji informacija apie skatinamuosius mokėjimus Luminor | DNB 

 Galiojusi iki 2018 01 08
 Galiojusi iki 2017 09 30

Informacija apie klientų skirstymą į kategorijas Luminor | Nordea

 Galiojusi iki 2018 02 07
 Galiojusi iki 2018 01 02

Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingų rizikų aprašymas Luminor | Nordea

 Galiojęs iki 2018 01 02

Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingų rizikų aprašymas Luminor | DNB

 Galiojęs iki 2018 01 02
 Galiojęs iki 2017 09 30

Investavimo rekomendacijų teikimo sąlygos Luminor | Nordea

 Galiojusios iki 2018 02 07

Pavedimų dėl finansinių priemonių, kurias galima įsigyti DNB Trade platformoje, vykdymo vietų sąrašas

 Galiojo nuo 2016 03 31 iki 2018 03 27

Banko įsipareigojimai investuotojams yra apdrausti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas” Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 
Indėlių ir investicijų draudimas