Kitos su kortelėmis susijusios paslaugos
Mėnesinis mokestis mokėjimo kortelei už paslaugą „Saugi kortelė“0,55 Eur
SMS žinutė apie sąskaitos balanso pasikeitimą0,12 Eur