Lizingo paslaugų mokesčiai
Sutarties sudarymo mokestisNuo 0,70% nuo pirkimo kainos, bet ne mažiau nei 150 Eur
Sutarties sąlygų pakeitimas, atnaujinimas100 Eur
Įsipareigojimų perkėlimo mokestis0,50% nuo likutinės vertės prašymo pateikimo metu, ne mažiau 150 Eur
Dalies turto vertės dengimaspagal sutartį
Dokumentų išdavimas (įgaliojimai registruoti, naudotojo pažymėjimai) lizingo sutarčių pasirašymo metuNemokamai (pirmą kartą)
Kliento metinės mokėjimų-sąskaitų suvestinės pagal sudarytas sutartis parengimas15 Eur + PVM už kiekvieną
Papildomų dokumentų išdavimas (įgaliojimai, pažymėjimai, kopijos, sutarties dokumentų kopijos, pakartotinis sąskaitų persiuntimas ir pan.)15 Eur + PVM už kiekvieną
Skubus (per 4 val.) papildomų dokumentų išdavimas (įgaliojimai, pažymėjimai, kopijos, sutarties dokumentų kopijos ir pan.)30 Eur + PVM už kiekvieną
Subnuomos dokumentų rengimas30 Eur + PVM už dokumentų paketą 1 subnuomininkui
Administracinių nuobaudų, kitų kliento vardu gautų dokumentų persiuntimas3 Eur + PVM už kiekvieną
PVM sąskaitų faktūrų pateikimas 3 Eur + PVM už kiekvieną siuntimas paštu, nemokamai - per E-pay
Greitojo pašto išlaidoskompensuoja klientas pagal paslaugos teikėjo įkainius
Mokestis už anksčiau laiko išsipirktą turtąpagal sutartį
Delspinigiai už nesumokėtas lizingo vertės dengimo įmokas, palūkanas, baudaspagal sutartį