Lizingo paslaugų mokesčiai
Mokestis
Sutarties sąlygų pakeitimas, atnaujinimas*100 Eur
Įsipareigojimų perkėlimo mokestis*0,50% nuo likutinės vertės prašymo pateikimo metu, ne mažiau 150 Eur
Dalies turto vertės dengimas*pagal sutartį
Dokumentų išdavimas (įgaliojimai registruoti, naudotojo pažymėjimai) lizingo sutarčių pasirašymo metuNemokamai (pirmą kartą)
Kliento metinės mokėjimų-sąskaitų suvestinės pagal sudarytas sutartis parengimas15 Eur + PVM už kiekvieną
Papildomų dokumentų išdavimas (įgaliojimai, pažymėjimai, kopijos, sutarties dokumentų kopijos, pakartotinis sąskaitų persiuntimas ir pan.)*15 Eur + PVM už kiekvieną
Skubus (per 4 val.) papildomų dokumentų išdavimas (įgaliojimai, pažymėjimai, kopijos, sutarties dokumentų kopijos ir pan.)*30 Eur + PVM už kiekvieną
Subnuomos dokumentų rengimas*30 Eur + PVM už dokumentų paketą 1 subnuomininkui
Administracinių nuobaudų, kitų kliento vardu gautų dokumentų persiuntimas3 Eur + PVM už kiekvieną
PVM sąskaitų faktūrų pateikimas 3 Eur + PVM už kiekvieną siuntimas paštu, nemokamai - per E-pay
Greitojo pašto išlaidos*kompensuoja klientas pagal paslaugos teikėjo įkainius
Mokestis už anksčiau laiko išsipirktą turtą*pagal sutartį
Delspinigiai už nesumokėtas lizingo vertės dengimo įmokas, palūkanas, baudaspagal sutartį

Lizingo mokesčiai taikomi Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus ir Luminor Lizingas UAB klientams nuo 2018.01.01
*Klientas turi pateikti prašymą.