Vartojimo kreditas, Kreditas automobiliui
Mokestis
Sutarties mokestis1.5% paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 60 Eur
Mokėjimo dienos pakeitimo mokestis50 Eur

Paskolos sutarties sudarymui reikalinga banko sąskaita Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje. Informacija apie su sąskaitos atidarymu ir naudojimu susijusius mokesčius yra pasiekiama čia.

Jei bankas suteiktų EUR 3 000 vartojimo paskolą 5 metų laikotarpiui, tai bendra jūsų mokama suma būtų EUR 4 178.88, mėnesio įmoka būtų EUR 67.41, o bendra kredito kainos metinė norma būtų 14.79%. Apskaičiuota taikant tokias prielaidas: metų palūkanų norma – 12.0%, paskola grąžinama anuiteto būdu, sutarties sudarymo mokestis EUR 60, minimalus banko paslaugų mokestis EUR 1.5 mėn.

Būsto kreditas, Kreditas idėjoms (Kreditas įkeičiant nekilnojamą turtą)
Mokestis
Sutarties mokestis0,5% kredito sumos, bet ne mažiau kaip 200 Eur
Sutarties pakeitimo mokestis*200 Eur
Mokestis už paskolos įmokų mokėjimo dienos arba sąskaitos pakeitimą50 Eur
Įsipareigojimo mokestis taikomas kai kredito išmokėjimo terminas yra ilgesnis nei 2 mėnesiai nuo kredito sutarties pasirašymo0.6% nepanaudotos kredito dalies per metus
Išankstinis paskolos su kintama palūkanų norma grąžinimasNetaikomas
Išankstinio grąžinimo mokestis, kai paskolos palūkanų normos fiksavimas ilgesnis nei 12 mėnesiųMokestis (Banko patiriamų nuostolių kompensavimas dėl grąžinamos anksčiau laiko paskolos) apskaičiuojamas pagal formulę ** Jei kredito sutartyje nurodytas kitoks mokesčio dydis, jis apskaičiuojamas vadovaujantis kredito sutartimi
Pažymų teikimas (pažymos parengiamos per 10 darbo dienų)
Pažyma dėl pakartotinio turto įkeitimo kitai paskolų teikimo įstaigai150 Eur
Banko sutikimas susijęs su įkeistu nekilnojamu turtu35 Eur
Sutarčių ar kitų dokumentų nuorašų teikimas6 Eur už vieną sutartį
Mokestis už Pranešimą skirtą "Rent to Buy" paslaugos teikėjui100 Eur
Papildomas mokestis už pažymos parengimą kliento pageidavimu per ne ilgesnį kaip 3 darbo dienų laikotarpį15 Eur

*Pavyzdžiui, kredito mokėjimo grafiko pakeitimai, Įkeisto turto dalies atsisakymas, kredito išdavimo sąlygos, kredito valiuta ir kt.

Tuo atveju, jei paskolai galioja terminuotai nekintanti palūkanų norma ir keičiant sutartį yra nutraukiamas terminuotai nekintančių palūkanų galiojimas, tai papildomai taikomas mokestis, kuris yra toks pat, kaip ir mokestis už išankstinį paskolos grąžinimą paskoloms su terminuotai nekintančia palūkanų norma (žiūrėti „Išankstinio paskolos grąžinimo mokestis“). Tokiais atvejais apskaičiuojant mokestį vietoje prieš terminą grąžinamos paskolos sumos naudojama paskolos suma, kuriai pakeičiami sutartiniai įsipareigojimai.
Terminuotai nekintančios palūkanų normos galiojimo nutraukimu laikoma:
- palūkanų normos keitimas iš terminuotai nekintančios į keičiamą kas 3, 6 ar 12 mėnesių;
- terminuotai nekintančios palūkanų normos keitimas į mažesnio dydžio terminuotai nekintančią palūkanų normą;
- paskolos valiutos keitimas;
- terminuotai nekintančios palūkanų normos galiojimo laikotarpio trumpinimas;
- sutartyje numatytos paskolos sumos sumažinimas (arba ne visos paskolos sumos panaudojimas).

** Mokestis apskaičiuojamas įvertinant Banko patiriamus nuostolius dėl paskolos grąžinimo anksčiau termino.
Mokestis apskaičiuojamas pagal formulę: I = (Koeficientas K * P), kur:
I – išankstinio paskolos grąžinimo mokestis;
P – prieš terminą grąžinama paskolos suma;
Koeficientas K – banko apskaičiuojamas dydis, kuris priklauso nuo finansų rinkos palūkanų pokyčio, likusio laikotarpio iki terminuotai nekintančių palūkanų galiojimo pabaigos ir paskolos sutartyje nurodytos visos paskolos grąžinimo datos.
Koeficiento K reikšmę galite apskaičiuoti pasinaudodami tam skirta skaičiuokle.

Kredito limitas mokėjimo kortelėje
Mokestis
Kredito limito panaudojimo mokestis1% nuo atitinkamos mokėjimo operacijos metu panaudotos kredito limito sumos
Kredito limito padidinimo mokestis10 Eur
Kredito limito grąžinimo pertvarkymo mokestis30 Eur
Sutarties sudarymasNemokamas

Kredito limito panaudojimo mokestis taikomas, kai sutartyje numatytos palūkanos 0%.
Kredito limito panaudojimo mokestis nėra taikomas kredito gavėjui panaudojus kredito limitą atliekant mokėjimo operaciją mokėjimo kortele (išskyrus lėšų išgryninimą bankomate).

Paskola "Laisvai" (nebeišduodama)
Mokestis
Sutarties pakeitimo mokestis200 Eur
Metinės paskolos įsipareigojimų nevykdymo palūkanos4% virš paskolos palūkanų normos, bet ne mažiau kaip 16% nuo nesumokėtos sumos
Pažyma dėl pakartotinio turto įkeitimo kitai paskolų teikimo įstaigai120 Eur
Banko sutikimas susijęs su įkeistu nekilnojamu turtu35 Eur
Papildomas mokestis už pažymos parengimą kliento pageidavimu per ne ilgesnį kaip 3 darbo dienų laikotarpį15 Eur
Pranešimo mokestis apie paskolos sutarties laikotarpio pabaigą 2.90 Eur už pranešimą
Sąskaitos kreditas (nebeišduodama)
Mokestis
Sutarties sudarymo mokestis1% nuo paskolos sumos, bet ne mažiau nei 30 Eur
Sutarties pakeitimo mokestis30 Eur

Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Suteikus EUR 3 000 sąskaitos kreditą 1 metų laikotarpiui, nustačius 16.00% sąskaitos kredito metinę palūkanų normą, EUR 30 administravimo mokestį (taikoma kredito išmokėjimo dieną), bei taikant minimalų paslaugų mokestį EUR 1,5 mėn., bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma sudarytų EUR 3 343.12, o bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 20.63%.