Vartojimo paskola, Paskola automobiliui
Sutarties mokestis1,5% paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 60 Eur
Mokėjimo dienos pakeitimo mokestis50 Eur

Paskolos sutarties sudarymui reikalinga Luminor banko sąskaita. Informacija apie mokesčius susijusius su sąskaitos atidarymu ir naudojimu yra pasiekiama čia.
Bendros vartojimo paskolos kainos (kasmetinės palūkanų normos) skaičiavimo pavyzdys:
Jei Bankas suteiktų 3 000 Eur paskolą 5 metų terminui, bendra mokama suma būtų 4124 Eur, mėnesio įmoka 66,73 Eur, bendra metinė palūkanų norma būtų 14,43%. Šie skaičiavimai atlikti, taikant tokias prielaidas: metų palūkanų norma – 12%, paskola grąžinama anuiteto būdu, sutarties sudarymo mokestis 60 Eur, minimalus banko paslaugų mokestis 1 Eur/mėn.

Daugiau informacijos apie Vartojimo paskolą galite rasti čia, apie paskolą Automobiliui čia.

Būsto paskola, Paskola idėjoms (Paskola įkeičiant nekilnojamą turtą)
Sutarties mokestis0,5% kredito sumos, bet ne mažiau kaip 200 Eur
Sutarties pakeitimo mokestis (1)200 Eur
Mokestis už paskolos įmokų mokėjimo dienos arba sąskaitos pakeitimą50 Eur
Įsipareigojimo mokestis taikomas kai kredito išmokėjimo terminas yra ilgesnis nei 2 mėnesiai nuo kredito sutarties pasirašymo0.6% nepanaudotos kredito dalies per metus
Išankstinis paskolos su kintama palūkanų norma grąžinimasNetaikomas
Išankstinio grąžinimo mokestis, kai paskolos palūkanų normos fiksavimas ilgesnis nei 12 mėnesiųMokestis apskaičiuojamas pagal formulę (2), jei mokestis nenustatytas paskolos sutartyje
Pažyma dėl pakartotinio turto įkeitimo kitai paskolų teikimo įstaigai150 Eur
Banko sutikimas teikiamas valstybinėms institucijoms ir kiti sutikimai, susiję su Bankui įkeistu turtu35 Eur
Sutarčių ar kitų dokumentų nuorašų teikimas6 Eur už vieną sutartį
Mokestis už Pranešimą skirtą "Rent to Buy" paslaugos teikėjui100 Eur
Papildomas mokestis už pažymos parengimą kliento pageidavimu per ne ilgesnį kaip 3 darbo dienų laikotarpį15 Eur

(1) Pavyzdžiui, paskolos grąžinimo grafiko pakeitimai (išskyrus paskolos mėnesinio mokėjimo datos pakeitimą), įkeisto turto dalies hipotekos atsisakymas, paskolos išdavimo sąlygų pakeitimai, paskolos valiutos pakeitimas ir kt. Sutarties pakeitimo mokestis Privačios bankininkystės klientams yra 0,5% nuo paskolos likučio, min. 200 Eur.

Tuo atveju, kai palūkanų norma yra fiksuota ilgesniam nei 12 mėn. terminui ir jos galiojimas yra nutraukiamas atliekant sutarties pakeitimus, taikomas papildomas mokestis, kuris yra lygus išankstinio grąžinimo mokesčiui, taikomam paskoloms, kurių palūkanų norma yra fiksuota ilgesniam nei 12 mėnesių periodui (žr. "Išankstinio grąžinimo mokestis"). Tokiu atveju, mokestis yra skaičiuojamas pagal paskolos su pakeistomis sąlygomis sumą, o ne pagal ankstesnę iš dalies sumokėtos paskolos sumą. Palūkanų norma, kuri yra fiksuota ilgesniam nei 12 mėn. terminui nustoja galioti, kai:
- palūkanų normos fiksavimo laikotarpis keičiamas į 3, 6 ar 12 mėnesių;
- palūkanų normos fiksavimo laikotarpis keičiamas į kitą laikotarpį, kuris yra ilgesnis nei 12 mėn. ir mažinama palūkanų norma;
- keičiama paskolos valiuta;
- palūkanų normos fiksavimo galiojimo laikotarpis yra sutrumpinamas;
- sutartyje numatytos paskolos sumos sumažinimas (arba ne visos paskolos sumos panaudojimas).

(2) Mokestį Bankas skaičiuoja nuo patirtų nuostolių dėl išankstinio paskolos grąžinimo. Mokestis apskaičiuojamas pagal formulę: I = (Koeficientas K * P),
kur I – išankstinio paskolos grąžinimo mokestis;
P – grąžinama suma;
Koeficientas K – Banko apskaičiuoja vertė, kuri priklauso nuo finansų rinkos palūkanų normos pokyčio, likusio laikotarpio iki esamos palūkanų normos galiojimo termino pabaigos ir galutinio paskolos grąžinimo termino. Koeficientas K gali būti apskaičiuotas naudojantis Banko puslapyje pateikta skaičiuokle.

Daugiau informacijos apie Būsto paskolą galite rasti čia, apie paskolą Idėjoms čia.

Paskola "Laisvai" (nebeišduodama)
Sutarties pakeitimo mokestis200 Eur
Metinės paskolos įsipareigojimų nevykdymo palūkanos4% virš paskolos palūkanų normos, bet ne mažiau kaip 16% nuo nesumokėtos sumos
Pažyma dėl pakartotinio turto įkeitimo kitai paskolų teikimo įstaigai120 Eur
Banko sutikimas susijęs su įkeistu nekilnojamu turtu35 Eur
Papildomas mokestis už pažymos parengimą kliento pageidavimu per ne ilgesnį kaip 3 darbo dienų laikotarpį15 Eur
Pranešimo mokestis apie paskolos sutarties laikotarpio pabaigą 2,90 Eur už pranešimą
Sąskaitos kreditas (nebeišduodama)
Sutarties pakeitimo mokestis30 Eur