Pastovūs pervedimai
Klientų aptarnavimo padaliniuoseSkaitmeniniuose kanaluose
Pastovių pervedimų sutarties sudarymas (1)5 EurNemokamai
Automatinio e. sąskaitos apmokėjimo užsakymas5 EurNemokamai
Koregavimas ir atšaukimas5 EurNemokamai
Pastovių pervedimų vykdymasNeteikiamaPagal Kainyne pateiktus mokėjimų įkainius
Automatinis e. sąskaitos apmokėjimasNeteikiamaNemokamai

(1) Pastovūs pervedimai eurais, sudaryti banko padalinyje, vykdomi banko viduje arba į kitus Lietuvoje registruotus bankus.

Daugiau informacijos apie Pervedimus galite rasti čia.

Kitos su pervedimais susijusios paslaugos
Prašymas atšaukti pervedimą banko viduje3 Eur
Prašymas dėl pervedimo eurais į kitus vieningos euro mokėjimų erdvės šalyse registruotus bankus tikslinimo/tyrimo/atšaukimo (1)10 Eur + kitų bankų mokesčiai (3)
Įplaukų tikslinimas, kai pagal gautą lėšų pervedimą neįmanoma įskaityti lėšų gavėjui3 Eur
Banko patvirtinimas arba SWIFT pranešimo kopijos pateikimas6 Eur už kiekvieną
Prašymas dėl pervedimo tikslinimo/tyrimo/atšaukimo, jei pervedimas neišsiųstas iš banko10 Eur
Prašymas dėl pervedimo kita valiuta, kai lėšų gavėjo sąskaita yra kitame Lietuvoje registruotame banke tikslinimo/tyrimo/atšaukimo (išsiųstas iš banko)20 Eur + kitų bankų mokesčiai (3), jei yra
Prašymas dėl pervedimo tikslinimo/tyrimo/atšaukimo, jei pervedimas išsiųstas iš banko (2)40 Eur + kitų bankų mokesčiai (3)
Pateikto mokėjimo dokumento atspausdinimas ir patvirtinimas banke3 Eur

Mokėjimo atšaukimo paslaugos mokestis yra taikomas, net jei mokėjimo nepavyko atšaukti.

(1) Pilną šalių narių sąrašą galite rasti Europos Centrinio banko puslapyje.
(2) Taikoma mokėjimams eurais ne į vieningos euro mokėjimų erdvės šalis bei pervedimams kita valiuta.
(3) Kiti banko mokesčiai - komisiniai mokesčiai, kuriuos taiko bankas korespondentas ir/ar gavėjo bankas už pervedimo tyrimą, atšaukimą ar taisymą.

Lėšų pervedimas vykdant PLAIS nurodymus
Lėšų pervedimas vykdant PLAIS nurodymą, kai gavėjo sąskaita yra Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje ar kitame Lietuvoje registruotame banke (1)1 Eur

(1) Papildomai taikomas piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (PLAIS) priežiūros mokestis. Mokestį, jo dydį ir administravimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija. Bankas nurašo mokestį atskiru PLAIS tvarkytojo (VĮ „Registrų centras“) nurodymu už kiekvieną kredito įstaigai pateiktą nurašymo nurodymą ir perveda jį VĮ “Registrų centras”.