Minimalus paslaugų mokestis
1,30 Eur per mėn.
Sąskaitų tvarkymas (1)(4)+
Prisijungimo prie interneto banko priemonė (2)+
Gautų mokėjimų eurais įskaitymai iš bendros euro mokėjimų erdvės šalių (SEPA)+
Pervedimai eurais interneto/ mobiliame banke (3)+
Pervedimai kita valiuta banko viduje interneto banke+

(1) Minimalus paslaugų mokestis netaikomas toms sąskaitoms, su kuriomis susietas paslaugų krepšelis. Minimalus paslaugų mokestis taikomas už kalendorinį mėnesį nepriklausomai nuo užsakymo datos ir nurašomas iki kito mėnesio 6 d.
(2) Prisijungimo prie interneto Banko priemonė: Smart-ID.
(3) Pervedimai eurais banko viduje, į Lietuvą ir į kitas bendros euro mokėjimų erdvės (SEPA) šalis, įskaitant pervedimus už paslaugas, apsipirkimus el. parduotuvėse ir visų rūšių e. sąskaitų apmokėjimus.
(4) Išskyrus ne rezidentus iš kitų nei EEE valstybės narių, kuriems papildomai taikomas sąskaitos tvarkymo mėnesinis mokestis.