Minimalus paslaugų mokestis
1 Eur per mėn.
Sąskaitų banke tvarkymas (1)+
Prisijungimo prie interneto banko priemonė (2)+
Neriboti lėšų įskaitymai eurais iš EEE šalių+
Neriboti pervedimai eurais internetu banko viduje ir į EEE šalis (3)+
Neriboti pervedimai kita valiuta banko viduje internetu+

(1) Minimalus paslaugų mokestis netaikomas toms sąskaitoms, su kuriomis susietas paslaugų krepšelis. Minimalus paslaugų mokestis taikomas už kalendorinį mėnesį, nepriklausomai nuo užsakymo datos. Mokestis nurašomas iki kito mėnesio 6 d.
Pervedimai ir lėšų įskaitymai turi atitikti SEPA reikalavimus, t.y. turi būti teisingai nurodytas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus SWIFT (BIC) kodas (AGBLLT2X) ir gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu.
(2) Prisijungimo prie interneto Banko priemonė: Smart-ID.
(3) įskaitant pervedimus už paslaugas, apsipirkimus el. parduotuvėse ir visų rūšių e. sąskaitų apmokėjimus.