Minimalus paslaugų mokestis
Mokestis
1 Eur per mėn.
Sąskaitų banke tvarkymas*+
Prisijungimo prie interneto banko priemonė***+
Neriboti lėšų įskaitymai eurais iš EEE šalių+
Neriboti pervedimai eurais internetu į EEE šalis+
Neriboti pervedimai eurais banko viduje internetu+
Neriboti pervedimai kita valiuta banko viduje internetu+
Neriboti pervedimai už paslaugas internetu+
Neriboti apsipirkimai el.parduotuvėse internetu+
Neriboti e.sąskaitų apmokėjimai internetu+

Nuo 2020 06 29 visoms banko sąskaitoms taikomas vienas Minimalus paslaugų mokestis, nepriklausomai nuo sąskaitos numerio.

* Klientai moka atskirą minimalų paslaugų mokestį už sąskaitas, kurių numeris prasideda LTXX40100 ir atskirą minimalų paslaugų mokestį už sąskaitas, kurių numeris prasideda LTXX21400.
Minimalus paslaugų mokestis netaikomas toms sąskaitoms, kurių numeris prasideda vienodai ir su kuriomis susietas paslaugų krepšelis.

Minimalus paslaugų mokestis taikomas už kalendorinį mėnesį, nepriklausomai nuo užsakymo datos. Mokestis nurašomas iki kito mėnesio 6 d.

Pervedimai ir lėšų įskaitymai turi atitikti SEPA reikalavimus, t.y. turi būti teisingai nurodytas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus SWIFT (BIC) kodas (kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100, BIC yra AGBLLT2X, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400, BIC yra NDEALT2X) ir gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu.

Kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100:
**Prisijungimo prie interneto Banko priemonės: PIN, TAN kodai.
***Kodų kortelių naudojimas bus nutrauktas nuo 2019 09 10.
Lėšų pervedimais Banko viduje laikomi pervedimai į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal tą pačią taisyklę. Lėšų pervedimams kita valiuta į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal taisyklę: LTXX21400, taikomos sąlygos, nustatytos pervedimams kita valiuta į kitus bankus.

Kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400:
**Prisijungimo prie interneto Banko priemonė „Nordea Codes“ programėlė.
Lėšų pervedimais Banko viduje laikomi pervedimai į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal tą pačią taisyklę. Lėšų pervedimams kita valiuta į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal taisyklę: LTXX40100, taikomos sąlygos, nustatytos pervedimams kita valiuta į kitus bankus.