Pervedimai eurais banko viduje ir į Europos ekonominės erdvės šalis
Banko padalinyjeInterneto banke
Į savo sąskaitą banko viduje5 EurPaslaugų rinkinio dalis
Į kito gavėjo sąskaitą banko viduje5 EurPaslaugų rinkinio dalis
Labai skubus pervedimas, kai mokėtojo sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100, o gavėjo sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400Neteikiama25 Eur
Skubus pervedimas, kai mokėtojo sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400, o gavėjo sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100Neteikiama25 Eur
Į gavėjo sąskaitą pagal mokėjimo nurodymą atsiskaitant už prekes / paslaugas elektroninėje parduotuvėje banko viduje - Paslaugų rinkinio dalis
Paprastas pervedimas į EEE šalis5 EurPaslaugų rinkinio dalis
Labai skubus pervedimas į EEE šalis, kai mokėtojo sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100, arba skubus pervedimas į EEE šalis, kai mokėtojo sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400Neteikiama25 Eur
Pastovių pervedimų sutarties sudarymas 5 Eur nemokamai
Pastovių pervedimų vykdymas**Paslaugų rinkinio dalisPaslaugų rinkinio dalis

Nuo 2020 06 29 visoms banko sąskaitoms (prasidedančioms LTxx21400 ir LTxx40100) taikomi kainyne aprašyti banko sąskaitoms, prasidedančioms LTxx40100, taikomi mokesčiai ir sąlygos.

Mokesčiai taikomi už pervedimus eurais į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus, registruotus Lietuvoje, kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse, Šveicarijoje ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse – Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine.

Kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100:
*Pastovūs pervedimai eurais, sudarius sutartį banko padalinyje, vykdomi banko viduje arba į kitus Lietuvoje registruotus bankus.

Kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400:
*Pastovūs pervedimai vykdomi eurais į EEE šalis.

Pervedimų eurais terminai pateikiami čia.

Paslaugų rinkinys: minimalus paslaugų mokestis arba pasirinktas paslaugų krepšelis.

Pervedant lėšų likutį pagal prašymą suteikti sąskaitos perkėlimo paslaugą taikomas paprasto pervedimo į EEE šalis banko padalinyje mokestis.

Pervedimai eurais į ne Europos ekonominės erdvės šalis
Banko padalinyjeInterneto banke
Paprastas SHA pervedimasNeteikiama13 Eur
Skubus SHA pervedimasNeteikiama26 Eur
Labai skubus SHA pervedimasNeteikiama58 Eur
Paprastas OUR pervedimasNeteikiama22 Eur
Skubus OUR pervedimasNeteikiama35 Eur
Labai skubus OUR pervedimasNeteikiama67Eur

SHA pervedimas, kai Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus pervedimo mokesčius moka mokėtojas, o gavėjo banko mokesčius moka gavėjas.
Pasirinkus SHA mokesčių tipą, tam tikrais atvejais gavėjas gali gauti mažesnę sumą, o jei mokėjimas vykdomas per bankus korespondentus, gali būti taikomi šių bankų mokesčiai.

OUR pervedimas, kai pervedimo mokesčius moka mokėtojas.
Pasirinkus OUR mokesčių tipą, mokėtojui papildomai taikomi gavėjo banko ir/ar banko korespondento mokesčiai (EEE šalių bankų - iki 25 Eur ir kitų ne EEE šalių bankų korespondentų mokesčiai), kuriuos Bankas nurašo iš mokėtojo sąskaitos.

Pervedimų eurais terminai pateikiami čia.

Lėšų pervedimas vykdant PLAIS nurodymus
Mokestis
Lėšų pervedimas vykdant PLAIS nurodymą, kai gavėjo sąskaita yra Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje ar kitame Lietuvoje registruotame banke*1 Eur

*Papildomai taikomas piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (PLAIS) priežiūros mokestis. Mokestį, jo dydį ir administravimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija. Bankas nurašo mokestį atskiru PLAIS tvarkytojo (VĮ „Registrų centras“) nurodymu už kiekvieną kredito įstaigai pateiktą nurašymo nurodymą ir perveda jį VĮ “Registrų centras”.

Gautų lėšų administravimas
Mokestis
Gautų pervedimu banko vidujePaslaugų rinkinio dalis
Gautų pervedimu eurais iš kitų EEE šalyse registruotų mokėjimo paslaugų teikėjų*Paslaugų rinkinio dalis
Kitais atvejais iš EEE ar užsienio šalyse registruotų mokėjimo paslaugų teikėjų10 Eur

Nuo 2020 06 29 visoms banko sąskaitoms (prasidedančioms LTxx21400 ir LTxx40100) taikomi kainyne aprašyti banko sąskaitoms, prasidedančioms LTxx40100, taikomi mokesčiai ir sąlygos.

Paslaugų rinkinys: minimalus paslaugų mokestis arba pasirinktas paslaugų krepšelis.
*pateiktų pagal SEPA mokėjimo nurodymą arba, kai teisingai nurodytas nurodytas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus SWIFT (BIC) kodas (kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100, BIC yra AGBLLT2X, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400, BIC yra NDEALT2X), gavėjo sąskaitos numeris yra IBAN formatu bei pervedimo mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA).