Pervedimai kita valiuta banko viduje
Banko padalinyjeInterneto banke
Į savo / kito gavėjo sąskaitą pervedimu banko viduje, kai mokėtojo ir gavėjo sąskaitos Nr. sudarytas pagal tą pačią taisyklę, t.y. abi sąskaitos prasideda LTXX40100 arba LTXX214005 EurPaslaugų rinkinio dalis
Į savo / kito gavėjo sąskaitą pervedimu banko viduje, kai mokėtojo ir gavėjo sąskaitos Nr. sudarytas pagal skirtingas taisykles, t.y. viena iš jų prasideda LTXX21400, kita LTXX40100Neteikiamap/g Pervedimams kita valiuta į kitus bankus nustatytus įkainius

Nuo 2020 06 29 visoms banko sąskaitoms (prasidedančioms LTxx21400 ir LTxx40100) taikomi kainyne aprašyti banko sąskaitoms, prasidedančioms LTxx40100, taikomi mokesčiai ir sąlygos.

Pervedimų kita valiuta terminai pateikiami čia.

Paslaugų rinkinys: minimalus paslaugų mokestis arba pasirinktas paslaugų krepšelis.

Pervedimai kita valiuta į kitus bankus
Banko padalinyjeInterneto banke
Paprastas SHA pervedimasNeteikiama13 Eur
Skubus SHA pervedimasNeteikiama26 Eur
Labai skubus SHA pervedimasNeteikiama58 Eur
Paprastas OUR pervedimasNeteikiama22 Eur
Skubus OUR pervedimasNeteikiama35 Eur
Labai skubus OUR pervedimasNeteikiama67Eur

SHA pervedimas, kai Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus pervedimo mokesčius moka mokėtojas, o gavėjo banko mokesčius moka gavėjas.
Pasirinkus SHA mokesčių tipą, tam tikrais atvejais gavėjas gali gauti mažesnę sumą, o jei mokėjimas vykdomas per bankus korespondentus, gali būti taikomi šių bankų mokesčiai.
Pastaba: Mokėjimo nurodymai į EEE šalis vykdomi tik taikant SHA mokesčių tipą.

OUR pervedimas, kai pervedimo mokesčius moka mokėtojas.
Pasirinkus OUR mokesčių tipą, mokėtojui gali būti papildomai taikomi gavėjo banko ir/ar banko korespondento mokesčiai (EEE šalių bankų - iki 25 Eur ir kitų ne EEE šalių bankų korespondentų mokesčiai), kuriuos Bankas nurašo iš mokėtojo sąskaitos. Jei pervedimas vykdomas JAV doleriais, kitų bankų papildomi mokesčiai gali būti atskaitomi iš pervedamos sumos.
Pastaba: OUR mokesčių tipas naudojamas mokėjimo nurodymams į ne EEE šalis.

Pervedimų kita valiuta terminai pateikiami čia.


Pervedimai kita valiuta į „Luminor“ grupės bankus ir bankus partnerius
Banko padalinyjeInterneto banke
Pervedimai į „Luminor“ grupės bankų ir bankų partnerių* klientų sąskaitas Neteikiama11 Eur

Nuo 2020 06 29 visoms banko sąskaitoms (prasidedančioms LTxx21400 ir LTxx40100) taikomi kainyne aprašyti banko sąskaitoms, prasidedančioms LTxx40100, taikomi mokesčiai ir sąlygos.

Mokestis taikomas pinigų pervedimams, kurie atliekami nurodytomis valiutomis, kai nurodytas gavėjo banko BIC kodas ir gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu, pervedimo mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA).

*„Luminor“ grupės bankai ir bankai partneriai:

- kai mokėtojo sąskaitos numeris prasideda LTXX40100 ir pervedimas atliekamas USD, NOK, PLN valiutomis:
Luminor Bank AS Latvijos skyrius (BIC: RIKOLV2X), kai gavėjo sąskaita prasideda LVXXRIKO;
Luminor Bank AS, Estija (BIC: RIKOEE22), kai gavėjo sąskaita prasideda EEXX96;
DNB Bank ASA, Norvegija (BIC:DNBANOKK);
Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Vokietija (BIC:NOLADE2H);
Bank DNB Polska S.A., Lenkija (BIC: MHBFPLPW).

- kai mokėtojo sąskaitos numeris prasideda LTXX21400 ir pervedimas atliekamas DKK, GBP, NOK, SEK, RUB ir USD valiutomis:
Nordea Bank AB, visos jos dukterinės bendrovės ir padalinai;
Luminor Bank AS, Latvijos skyrius (BIC: NDEALV2X), kai gavėjo sąskaita prasideda LVXXNDEA;
Luminor Bank AS, Estija (BIC: NDEAEE2X), kai gavėjo sąskaita prasideda EEXX1700017.

Pervedimų kita valiuta terminai pateikiami čia.

Gautų lėšų kita valiuta administravimas
Mokestis
Administravimas lėšų, gautų:
pervedimu banko viduje, kai mokėtojo ir gavėjo sąskaitos Nr. sudarytas pagal tą pačią taisyklę, t.y. abi sąskaitos prasideda LTXX40100 arba LTXX21400nemokamai
pervedimu banko viduje, kai mokėtojo ir gavėjo sąskaitos Nr. sudarytas pagal skirtingas taisykles, t.y. viena iš jų prasideda LTXX21400, kita LTXX4010010 Eur
pervedimu iš „Luminor“ grupės bankų ir bankų partnerių*Nemokamai
kitais atvejais iš Lietuvoje ar užsienyje registruotų bankų10 Eur

Nuo 2020 06 29 visoms banko sąskaitoms (prasidedančioms LTxx21400 ir LTxx40100) taikomi kainyne aprašyti banko sąskaitoms, prasidedančioms LTxx40100, taikomi mokesčiai ir sąlygos.

*„Luminor“ grupės bankai ir bankai partneriai:

- kai mokėtojo sąskaitos numeris prasideda LTXX40100 ir pervedimas atliekamas USD, NOK, PLN valiutomis):
Luminor Bank AS Latvijos skyrius (BIC: RIKOLV2X), kai gavėjo sąskaita prasideda LVXXRIKO;
Luminor Bank AS, Estija (BIC: RIKOEE22), kai gavėjo sąskaita prasideda EEXX96;
DNB Bank ASA, Norvegija (BIC:DNBANOKK);
Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Vokietija (BIC:NOLADE2H);
Bank DNB Polska S.A., Lenkija (BIC: MHBFPLPW).

- kai mokėtojo sąskaitos numeris prasideda LTXX21400 ir pervedimas atliekamas DKK, GBP, NOK, SEK, RUB ir USD valiutomis):
Nordea Bank AB, visos jos dukterinės bendrovės ir padalinai;
Luminor Bank AS, Latvijos skyrius (BIC: NDEALV2X), kai gavėjo sąskaita prasideda LVXXNDEA;
Luminor Bank AS, Estija (BIC: NDEAEE2X), kai gavėjo sąskaita prasideda EEXX1700017.

Tarp nurodytų bankų klientų lėšų pervedimo kaina taikoma tik tuo atveju, jei lėšų siuntėjas yra „Luminor“ grupės banko ar banko partnerio klientas, nurodytas tikslus gavėjo banko BIC kodas ir gavėjo sąskaita IBAN formatu.