Sąskaitos atidarymas
Klientų aptarnavimo padaliniuoseInterneto banke
Sąskaitos atidarymas Nemokamai -
Mokestis už dokumentų patikrą atidarant sąskaitą asmenims, kurių rezidavimo valstybė yra ne ES, EEE ar Šveicarijos Federacija (1)200 Eur -

(1) Fizinis asmuo, kuris turi teisę reziduoti ES, EEE valstybėje narėje arba Šveicarijos Federacijoje, remiantis ES arba nacionaline teise, įskaitant fizinį asmenį, kuris įgijo prieglobsčio prašytojo, pabėgėlio ar alternatyvų statusą.

Daugiau informacijos apie sąskaitos atidarymą galite rasti čia.

Paskutinės sąskaitos uždarymas
Klientų aptarnavimo padaliniuoseInterneto banke
Paskutinės sąskaitos uždarymas (1)3 Eur3 Eur

(1) Netaikomas, jei klientas turi bent vieną mokėjimo sąskaitą banke ilgiau nei 6 mėnesius arba mokėjimo sąskaita yra pagrindinė mokėjimo sąskaita.

Sąskaitos tvarkymas
Palūkanos už viršytą sąskaitos likutį18%
Įgalioto asmens priskyrimas prie sąskaitos (-ų) valdymo pagal notaro patvirtintą įgaliojimą5 Eur
Sąskaitos išrašai
Klientų aptarnavimo padaliniuoseInterneto banke
Sąskaitos išrašų pateikimas už kliento nurodytą laikotarpį (1)5 EUR už kiekvieną mėnesį, bet ne daugiau kaip 60 Euruž laikotarpį iki 3 metų - nemokamai, už ankstesnį, nei 3 metai laikotarpį - 10 Eur už kiekvieną prašymą parengti sąskaitos išrašą
Sąskaitos išrašų siuntimas paštu Lietuvoje arba į užsienį5 Eur paprastas laiškas -

(1) Jeigu fizinis asmuo nesinaudoja Interneto banku, Klientų aptarnavimo padalinyje vieną kartą per mėnesį išrašas išduodamas nemokamai už ne daugiau kaip 30 paskutinių dienų arba už praėjusį mėnesį.