Sąskaitos atidarymas
Banko padalinyjeInterneto banke
Sąskaitos atidarymas nemokamai -
Sąskaitos atidarymas ne ES rezidentams*100 Eur -

*Mokestis už patikrą, atliekamą prieš priimant sprendimą dėl dalykinių santykių pradėjimo su asmenimis, kurių rezidavimo valstybė yra ne Europos Sąjungoje. Mokestis taikomas nepriklausomai nuo to, ar sąskaita buvo atidaryta.

Paskutinės sąskaitos uždarymas
Banko padalinyjeInterneto banke
Paskutinės sąskaitos uždarymas*3 Eur3 Eur

*Netaikomas, jei klientas turi bent vieną mokėjimo sąskaitą banke ilgiau nei 6 mėnesius arba mokėjimo sąskaita yra pagrindinė mokėjimo sąskaita.

Sąskaitos tvarkymas
Mokestis
Sąskaitos tvarkymasPaslaugų rinkinio dalis
Palūkanos už viršytą sąskaitos likutį18%
Sąlyginis atsiskaitymaspagal susitarimą
Įgalioto asmens priskyrimas prie sąskaitos (-ų) valdymo pagal notaro patvirtintą įgaliojimą5 Eur

Paslaugų rinkinys: minimalus paslaugų mokestis arba pasirinktas paslaugų krepšelis.

Sąskaitos išrašai
Banko padalinyjeInterneto banke
Einamojo mėnesio sąskaitos išrašų pateikimasnemokamainemokamai
Sąskaitos išrašų pateikimas už kliento nurodytą laikotarpį5 Eur už kiekvieną mėnesį, bet ne daugiau kaip 25 Euruž laikotarpį iki 3 metų - nemokamai, už ankstesnį, nei 3 metai laikotarpį - 10 Eur už kiekvieną prašymą parengti sąskaitos išrašą
Sąskaitos išrašų siuntimas paštu Lietuvoje arba į užsienį5 Eur paprastas laiškas -
Pažymos
Banko padalinyjeInterneto banke
Pažyma apie atidarytas/uždarytas sąskaitas bei jų likučius*10 Eur10 Eur
Pajamų ir turto deklaracijoms*nemokamainemokamai
Kliento auditoriams, rekomendacinis laiškas*30 Eur30 Eur
Kitos pažymos* 15 Eur15 Eur
Papildomas mokestis už pažymos parengimą kliento pageidavimu per ne ilgesnį nei 3 d. d. laikotarpį15 Eur15 Eur

*Pažymos parengiamos per 10 darbo dienų

Dokumentų nuorašai / siuntimas
Banko padalinyjeInterneto banke
Dokumentų nuorašai:
Sutarčių ir kitų dokumentų6 Eur už vieną sutartį -
Mokamųjų dokumentų2 Eur už kiekvieną -
Pateikto mokėjimo dokumento patvirtinimas banke1 Eur -
Dokumentų siuntimas:
Paštu Lietuvoje paprastu laišku0,80 Eur už vieną lapą, min. 1,45 Eur -
Paštu Lietuvoje registruotu laišku0,80 Eur už vieną lapą, min. 3 Eur -
Paštu į užsienį0,80 Eur už vieną lapą, min. 6 Eur -