Indėlio valiuta

Eurai, JAV doleriai, Norvegijos kronos, Didžiosios Britanijos svarai sterlingų

Indėlio laikotarpis

Nuo 30 dienų iki 6 metų. Galėsi pasirinkti norimą dienų, mėnesių ir metų skaičių.

Mažiausia indėlio suma

Sudarant indėlį interneto arba mobilajame banke – 100 EUR, 100 USD, 100 NOK ar 100 GBP
Sudarant skyriuje ar tel. +370 5 239 3444 – 100 EUR, 100 USD ar 1000 NOK ar 100 GBP

Kada gali sudaryti sutartį?

Interneto banke – kiekvieną dieną nuo 00.01 iki 22.00.
Skyriuje ar telefonu – skyriaus ar klientų aptarnavimo centro darbo valandomis

Indėlio nutraukimas

Visus indėlius gali nutraukti bet kuriame skyriuje ar interneto banke („Taupymas ir investavimas“ -> „Mano indėliai“).

  • Jei indėlių bendra suma yra didesnė negu 100 000 Eur ar šios sumos ekvivalentu kitomis valiutomis, palūkanų normos negalioja ir derinamos atskiru susitarimu. Skambink tel. +370 5 239 3444 ir tave sujungs su atsakingu konsultantu
  • Pagal terminuotojo indėlio sutartį, jei indėlį norėsi atsiimti anksčiau nustatyto termino, turėsi apie tai mums raštu pranešti prieš 7 darbo dienas. Skyriaus vadovo sprendimu, indėlis gali būti nutraukiamas, o lėšos grąžinamos į indėlio aptarnavimo sąskaitą anksčiau nei per 7 darbo dienas (jei įmanoma, tą pačią darbo dieną).
  • Jei indėlį atsiimsi anksčiau sutartyje nustatyto termino, už faktinį terminuotojo indėlio laikymo terminą palūkanos nebus mokamos.
  • Jei indėlio buvimo banke laikotarpiu indėlininkui buvo išmokėta dalis už indėlį priskaičiuotų palūkanų, grąžinamo indėlio suma sumažinama jau išmokėtų palūkanų suma.