Indėlio valiuta
Eurai, JAV doleriai, Norvegijos kronos, Didžiosios Britanijos svarai sterlingų

Indėlio laikotarpis
Nuo 30 dienų iki 6 metų. Galėsi pasirinkti norimą dienų, mėnesių ir metų skaičių.

Mažiausia indėlio suma

  • Sudarant indėlį interneto arba mobilajame banke – 100 EUR, 100 USD, 100 NOK ar 100 GBP
  • Sudarant skyriuje ar tel. +370 5 239 3444 – 100 EUR, 100 USD ar 1000 NOK ar 100 GBP

Kada gali sudaryti sutartį?

  • Interneto banke – kiekvieną dieną nuo 00.01 iki 22.00.
  • Klientų aptarnavimo centre ar telefonu – klientų aptarnavimo centro arba Skambučių centro darbo valandomis

Indėlio nutraukimas
Visus indėlius gali nutraukti bet kuriame skyriuje ar interneto banke Taupymas ir investavimas → Mano indėliai.

  • Jei indėlių bendra suma yra didesnė negu 1.000.000,00 EUR ar šios sumos ekvivalentu kitomis valiutomis, palūkanų normos negalioja ir derinamos atskiru susitarimu. Skambink tel. +370 5 239 3444 ir tave sujungs su atsakingu konsultantu
  • Pagal terminuotojo indėlio sutartį, jei indėlį norėsi atsiimti anksčiau nustatyto termino, turėsi apie tai mums raštu pranešti prieš 7 darbo dienas. Skyriaus vadovo sprendimu, indėlis gali būti nutraukiamas, o lėšos grąžinamos į indėlio aptarnavimo sąskaitą anksčiau nei per 7 darbo dienas (jei įmanoma, tą pačią darbo dieną).
  • Jei indėlį atsiimsi anksčiau sutartyje nustatyto termino, už faktinį terminuotojo indėlio laikymo terminą palūkanos nebus mokamos.
  • Jei indėlio buvimo banke laikotarpiu indėlininkui buvo išmokėta dalis už indėlį priskaičiuotų palūkanų, grąžinamo indėlio suma sumažinama jau išmokėtų palūkanų suma.