Kaip atlyginama patirta žala?

Draudimo išmoka mokama vadovaujantis tavo pateiktais nuostolių dydį ir faktines atstatymo (remonto) išlaidas patvirtinančiais dokumentais (sąskaitomis už darbus, kuriuos būtina atlikti atstatant (atkuriant) draudžiamojo įvykio metu sunaikintą ar sugadintą turtą, įsigijimo ir kt. dokumentais) ir (ar) draudiko atliktu vertinimu. 

Ką daryti, jei nutiks įvykis?

  • Nedelsdamas pranešk atitinkamoms institucijoms, pavyzdžiui, apie vagystę – policijai, apie gaisrą – priešgaisrinei saugos tarnybai, apie komunikacijų avariją – avarinei tarnybai, apie sprogimą – policijai ir avarinei tarnybai.
  • Per parą apie įvykį informuok „Lietuvos draudimo“ Žalų centrą :

telefonu: 1828 (Lietuvoje): I–IV: 8.00–18.00 val., V – 8.00–16.45 val., arba  + 370 5 266 6612 (užsienyje);

internetu: tinklalapyje ld.lt, skiltyje „Praneškite apie įvykį“ – gavę pranešimą, su tavimi susisieksime ne vėliau nei per tris darbo dienas.