Sritis Kas nusprendžiama? Pasekmės klientui ir sprendimo logika
Lizingo paslaugų teikimas Ar lizingo paslaugos gali būti teikiamos pagal nustatytus parametrus, ar ne. Sistema tikrina Kliento kreditingumą ir nusprendžia, ar susitarimas gali būti sudarytas pagal nustatytus parametrus. Jei sprendimas yra neigiamas, jis siunčiamas peržiūrėti Luminor darbuotojams ir gali būti pakeistas.
Taupymas ir investavimas Ar tam tikra finansinė priemonė yra tinkama Klientui ar ne. Jei testo rezultatas parodo, kad tam tikra finansinė priemonė yra netinkama Klientui, atsižvelgiant į jo žinias, finansinę padėtį ir investavimo patirtį, Klientas bus įspėtas raštu, tačiau vis tiek galės reikalauti įsigyti tokią finansinę priemonę.
Nuotolinis klientų identifikavimas Ar asmens tapatybės dokumente pateikta nuotrauka atitinka nuotolinio identifikavimo seanso metu padarytą nuotrauką. Jei palyginimo rezultatai neigiami, kliento prašoma apsilankyti „Luminor“ padalinyje asmens tapatybės nustatymui.
Rizikos vertinimo sistema Ar klientas kelia didelę, vidutinę ar mažą pinigų plovimo riziką Siekdamas nustatyti kiekvieno kliento keliamą pinigų plovimo rizikos lygį, „Luminor“ atlieka automatizuotą vertinimą, kurio metu atsižvelgia į šiuos rizikos veiksnius: kliento finansinę elgseną, susijusius asmenis, geografinę padėtį, naudotus ir naudojamus produktus, bendravimo ir paslaugų teikimo kanalus. Jei sistema klientą klasifikuoja kaip didelės rizikos, jam dažniau taikomas nuodugnesnis išsamus patikrinimas. Be to, bent kartą per metus jis turi iš naujo užpildyti „Pažink savo klientą“ klausimyną. Šios priemonės būtinos, nes „Luminor“ yra teisiškai įpareigotas pažinti visus savo klientus ir suprasti jų verslo santykius bei tikslus. Todėl bankas reguliariai tikrina klientų operacijas ir atnaujina apie juos surinktą informaciją.