Volatility came back during first month of Autumn

  • ECB tikisi spartesnio ekonomikos augimo
  • JAV centrinis bankas gali netrukus apkarpyti vertybinių popierių supirkimo programą

Pasaulio akcijų indeksas1 rugsėjo mėnesį sumažėjo 2,4%, o obligacijų indeksas2 sumenko kiek daugiau nei 1%. Rinkos dalyviai vertino naujausius Europos centrinio banko (ECB) bei JAV Federalinio rezervų banko (FED) sprendimus ir pareiškimus. Taip pat investuotojus gąsdino finansinių sunkumų slegiamas Kinijos NT vystytojas. Be to, visų dėmesį patraukė naujausi infliacijos rodikliai, kurie leido geriau įvertinti, ar iš tiesų kainų augimas yra tik trumpalaikis, kaip tikisi centriniai bankai.

Rugsėjo mėnesį ECB nepakeitė palūkanų, tačiau apkarpė specialiąją pandeminę pirkimo programą (SPPP). Pasak ECB, nuo šiol supirkimas bus vykdomas „gerokai mažesniu tempu, nei praėjusiais ketvirčiais“. ECB prezidentė Christine Lagarde pavadino tokį pokytį „rekalibravimu“. Tikimasi, jog vertybinių popierių supirkimas iki metų pabaigos sieks nuo 60 iki 70 mlrd. EUR per mėnesį. Be to, ECB pakėlė šių metų ekonomikos augimo prognozę nuo birželio mėnesį skelbtų 4,6% iki 5%. Bankas taip pat kilstelėjo ir infliacijos prognozes. Tikimasi, jog šiais metais kainų augimas sudarys 2,2%, kitais metais – 1,7%, o 2023 m. – 1,5%, ankstesnės prognozės atitinkamai siekė 1,9%, 1,5% ir 1,4%.

Infliacija JAV ir euro zonoje


Šaltinis: Bloomberg LP

Rugsėjį JAV politikai priartėjo prie susitarimo dėl naujų mokesčių įvedimo. Naujausias įstatymo projektas rodo, jog Joe Bideno planai ženkliai padidinti mokesčius nebuvo tokie sėkmingi, tačiau vis tiek leis iš dalies atstatyti prieš ketverius metus Donaldo Trumpo vedinų respublikonų sumažintus mokesčius. Siūloma didinti pajamų mokestį nuo 37% iki 39,6% gyventojams, kurie uždirba daugiau nei 435 000 USD per metus, o įmonėms mokesčiai būtų didinami nuo 21% iki 26,5%. Jeigu tokie pakeitimai bus priimti, tai gali gerokai paveikti S&P 500 įmonių pelnus ir gyventojų norą investuoti. Tuo tarpu FED užsiminė, obligacijų supirkimo programa gali būti pradėta mažinti jau lapkričio mėnesį, o bazinės palūkanų normos kėlimas gali prasidėti anksčiau nei tikėtasi.

JAV darbdaviai ir ekonomistai tikėjosi, jog nustojus mokėti 300 USD per mėnesį bedarbio pašalpas, ženkliai išaugs ieškančiųjų darbo skaičius, tačiau tokios prognozės nepasiteisino. Įmonėms vis dar ženkliai trūksta darbuotojų – JAV naujų darbo vietų skaičius auga, tačiau bedarbiai ir toliau neskuba įsidarbinti. 

JAV įmonės ieško darbuotojų, tačiau gyventojai neskuba įsidarbinti

Šaltinis: Bloomberg LP

Finansų rinkas neigiamai paveikė galimas vienos didžiausių Kinijos nekilnojamojo turto vystytojų „Evergrande“ bankrotas. Skaičiuojama, jog šios įmonės skola siekia apie 300 mlrd. USD. Vieni analitikai mano, jog šios įmonės griūtis gali sukelti Kinijos NT burbulo sprogimą, o kiti lygina su „Lehman Brothers“ bankrotu, kuris lėmė likvidumo trūkumą pasauliniu mastu. Kinijos valdžia nerodo, jog ketintų gelbėti merdėjančią įmonę, tačiau šalies centrinis bankas įliejo pinigų į rinką, siekdamas sušvelninti padėtį.

Luminor investicijų komandos požiūris – „House view“

Išaugę svyravimai rinkose ir suprastėję ekonominiai rodikliai neigiamai paveikė ir mūsų modelius. Nedidelė korekcija rinkose jau kurį laiką buvo laukta, tačiau ilguoju laikotarpiu ekonominis aktyvumas atsigauna ir vis dar tęsiamos skatinimo programos lėmė mūsų sprendimą išlikti ties neutralia rizikos alokacija. Nepaisant to, mes nuolat stebime rinkas ir prireikus imsimės atitinkamų veiksmų.


1MSCI ACWI Net Total Return, EUR

2Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return hedged, EUR

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai
  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.