Nepilnamečio tėvų (globėjų) duomenys

Paraišką galimą pildyti, jei nepilnamečio tėvai (globėjai) turi sąskaitą Luminor banke

Nepilnamečio tėvai (globėjai)

?

Įrašyk 11 skaitmenų Lietuvos Respublikos piliečio asmens kodąUždaryti

Ryšys su nepilnamečiu:

Jei nepilnamečio tėvai yra išsituokę ar gyvena skyriumi arba vienas iš tėvų yra miręs, banko sąskaitą nepilnamečio vardu atidaro ir tvarko tas iš tėvų, su kuriuo lieka gyventi vaikas. Šiais atvejais Bankui turite pateikti įsiteisėjusį teismo sprendimą ar mirties liudijimą.

?

Priedų dydis negali viršyti 5 MB.
Galimi priedų formatai: gif jpg jpeg png pdf doc docx.Uždaryti