Darius Svidleras
Investicijų portfelio valdytojas
 

  • Pinigų įliejimas į rinkas ir sumažėjusi politinė rizika kėlė akcijų kainas – buvo pasiektos naujos šių metų aukštumos. 
  • Pasaulinio ekonominio sulėtėjimo rizika išlieka didelė ir dėl to dabartinis akcijų šoktelėjimas gali būti  trumpalaikis. 
  • Analitikų prognozės dėl įmonių pelnų augimo 2020 m. išlieka optimistiškos, tačiau gali būti pakeistos, jei ekonomika ir toliau lėtės.

Spalio mėnesio pradžioje akcijų rinkose buvo fiksuota beveik 3% korekcija, tačiau po to akcijų rinkose įsivyravo ramios nuotaikos ir palaipsniui akcijų kainos pasiekė naujas šių metų aukštumas. Be to, JAV akcijų indeksai sugebėjo pakilti net iki rekordinių aukštumų.

Investuotojų nuotaikas teigiamai paveikė sėkmingos Kinijos ir JAV derybos dėl tarpusavio prekybos. Po Kinijos vicepremjero Liu vizito Vašingtone, kurio metu jis susitiko su prezidentu D. Trumpu, buvo pasiektas išankstinis susitarimas. Nors dar laukiama, kol oficialiai bus pasirašyta prekybos sutartis, tačiau JAV atšaukė spalio mėnesį planuotus įvesti muitus prekėms iš Kinijos. Be to, abiejų valstybių diplomatai tikino investuotojus, kad buvo pasiektas ženklus proveržis ir galutinis susitarimas yra jau ranka pasiekiamas.

Akcijų rinkas taip pat kėlė gerėjusi situacija dėl „Brexit“. Jungtinės Karalystės (JK) premjeras ir Europos Sąjungos (ES) atstovai sugebėjo pasiekti susitarimą dėl šalies pasitraukimo iš ES, tačiau JK parlamentas nusprendė, kad reikia daugiau laiko šiam pasiūlymui įvertinti. Dėl to „Brexit“ įgyvendinimas ir vėl buvo nukeltas – šį kartą iki 2020 m. sausio 31 d. ES lyderiai stengėsi sumažinti įtampą rinkose teigdami, jog bus dedamos reikšmingos pastangos, kad JK ir ES išsiskyrimas būtų kiek įmanoma sklandesnis.

Spalį pagrindiniai centriniai bankai rengė narių susitikimus, kurių metu buvo priimami sprendimai dėl monetarinės politikos. Euro zonoje didelių pokyčių nesulaukėme, tačiau po 8 metų kadencijos buvo išlydėtas centrinio banko vadovas Mario Draghi. Tuo tarpu JAV Federalinis rezervų bankas (Fed), siekdamas išvengti ekonomikos lėtėjimo, dar kartą sumažino bazinę palūkanų normą iki 1,75%. Tačiau Fed vadovas Jerome Powell‘as užsiminė, kad bazinė palūkanų norma neturėtų būti dar labiau mažinama, nebent ženkliai suprastėtų ekonominiai rodikliai. Manoma, kad centrinio banko vadovas stebi nedarbo lygį, kuris, priešingai nei kiti makroekonominiai rodikliai, rodo gana gerą padėtį. Rugsėjo mėnesį nedarbo lygis šalyje siekė 3,5% – mažiausią reikšmę per pastaruosius 50 metų.

Nedarbo lygis JAV

Šaltinis: Bloomberg

Iš tiesų, dvi paskutinės „meškų” rinkos ir recesijos sutapo su neigiamu sukurtų naujų darbo vietų1 rodikliu (angl. US nonfarm payrolls) paskutiniojoje JAV ekonominio ciklo fazėje. Nuo 2010 m. rugsėjo mėnesio JAV ekonomika sugebėjo kiekvieną mėnesį sukurti naujų darbo vietų. Iki šiol šis rodiklis išlieka teigiamas ir dėl to yra logiška tikėtis, kad akcijų rinka dar turi erdvės augti, net jei kiti makroekonominiai rodikliai rodo tam tikrą ekonominio aktyvumo lėtėjimą.

Sukurtų darbo vietų rodiklis ir S&P 500 indeksas


Šaltinis: Bloomberg

Jau daugelis JAV įmonių paskelbė trečio šių metų ketvirčio rezultatus, kurie buvo pakankamai geri. Remiantis 356 iš 500 S&P 500 indeksą sudarančių bendrovių paskelbtais rezultatais, įmonių pelnai mažėjo tik 0,8%, o pajamos kilo 3,7%, lyginant su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu2. Nors rezultatai nesuteikia daug optimizmo, jie yra gana geri, nepaisant šiais metais lėtėjančios pasaulio ekonomikos ir vykstančių prekybos karų. Po paskelbtų įmonių ateities perspektyvų, analitikų prognozės taip pat tapo optimistiškesnės – tikimasi, kad 2020 m. įmonių pelnai gali augti apie 10%.

Įmonių pelnai ir prognozės 

p. – prognozė
Šaltinis: Refinitiv

Žiniasklaidoje yra pateikiama daug nuomonių, kodėl akcijų kainos galėtų kilti dar aukščiau, tačiau mes norime pabrėžti, kad tvarus akcijų kainų kilimas turi būti paremtas gerėjančiais makroekonominiais rodikliais. Deja, mes to nematome – EBPO pirmaujančių ekonominių rodiklių indeksas vis dar krypsta žemyn. Be to, jei anksčiau ekonominis aktyvumas buvo labiausiai paveiktas pramonės, kuri nukentėjo nuo lėtėjusios tarptautinės prekybos, šiuo metu mes pastebime nerimą keliančius ženklus ir paslaugų sektoriuje, kuris įprastai yra atsparesnis išoriniams veiksniams.

EBPO pirmaujančių ekonominių rodiklių indeksas (LEI) ir pasaulio akcijos


Šaltinis: Bloomberg

Pasaulio ekonominio aktyvumo indeksai ir S&P 500 indeksas


Šaltinis: Bloomberg

Pažvelgus giliau į iš pradžių tikrai džiuginančius duomenis, pvz., aukščiau minėtą sukurtų darbo vietų JAV skaičių, galime įžvelgti ir neigiamų ženklų. Nors sukurtų naujų darbo vietų indeksas išlieka teigiamas, tačiau augimas, lyginant su atitinkamu periodu praėjusiais metais, ženkliai susilpnėjo. Spalio mėnesį dar kartą buvo pasiekta žemiausia rodiklio reikšmė nuo 2011 m. O jei atidžiau pažvelgus į trečio ketvirčio įmonių rezultatus, matome, kad Europoje pelnai smuko 8,4%.

Sukurtų naujų darbo vietų JAV rodiklio pokytis (met./met.)


Šaltinis: Bloomberg

Verta prisiminti ir derybas dėl prekybos sąlygų. Jau daugybę kartų girdėjome ir iš D. Trumpo, ir iš jo administracijos, kad diskusijos yra paskutinėje stadijoje, tačiau po to buvo paskelbiami nauji muitai importuojamoms prekėms iš Kinijos. Vis dar nėra rašytinio susitarimo tarp JAV bei Kinijos, ir abi valstybės leido suprasti, kad šis susitarimas išspręstų tik dalį problemų. Dėl to galima tikėtis, jog prekybos tema ir toliau gali būti eskaluojama. Kad ir kaip kvailai skambėtų, tačiau užtektų tik vienos D. Trumpo žinutės socialiniame tinkle Twitter, kad į finansų rinkas sugrįžtų netikrumas ir didesni svyravimai.

Nepaisant investuotojus pasiekusių gerų naujienų, recesijos rizika išlieka gana didelė ir tikimybė, kad akcijų rinkose gali įvykti ženkli korekcija, kaip tai įvyko praėjusiais metais, neturėtų būti nustumta į šoną. Tačiau yra ir keletas veiksnių, kurie suteikia vilčių, jog ilguoju laikotarpiu galima tikėtis padorios akcijų grąžos. Visų pirma, investuotojų nuotaikos nesiekia rekordų, kas įprastai matoma, kai būna pasiektos viršūnės. Remiantis Amerikos privačių investuotojų asociacija (angl. American Association of Individual Investors, AAII), 66% investuotojų šiuo metu rinkas vertina neutraliai arba neigiamai. Tokio rodiklio vidurkis yra 62%. Be to, dėl gerokai sumažėjusių palūkanų normų akcijos tampa patrauklesnės nei obligacijos, kadangi akcijos vis dar siūlo potencialiai didesnį pajamingumą. Dėl to artimuoju laikotarpiu galimi didesni svyravimai gali suteikti puikių progų papildyti ilgalaikes investicijas.


1Išskyrus žemės ūkį
2Remiantis duomenimis iš Refinitiv
ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai
  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.